Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

51 županov že izvoljenih: pet iz SLS, štirje NSI, trije SDS, iz Svobode nič

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 20th december 2022, 11:32 pop

Po državi danes volimo župane in občinske svete. V 51-tih občinah je že odločeno, kdo bodo prihodnja leta župani. V teh občinah je kandidat en sam. Strankarsko je že izvoljenih pet županov, ki jih je kandidirala SLS, štirje NSi, trije SDS in eden iz SD. Nič pa iz Gibanja Svoboda ali Levice. Je pa dogajanje tokrat težje spremljati kot v preteklosti. Vlada je otežila dostop do podatkov o vloženih kandidaturah. So mi pa del podatkov, ko sem posebej zaprosil zanje, vsaj za župane poslali iz državne volilne komisije. A brez podatkov, kdo jih kandidira. Kar je pomembno. Pred štirimi leti Levica na koncu v nobeni od občin ni imela župana. Brez županov sta pred štirimi leti ostala tudi LMŠ in SAB, ki sta se letos združili s Svobodo Roberta Goloba.

Otežen dostop do podatkov o kandidatih na volitvah

Pred štirimi leti je bilo občin z enim samim kandidatom 36, še štiri leta prej 37. Povečini so bili v preteklosti brez protikandidata župani, ki so občine že vodili. Že več mandatov je brez protikandidata župan občine Brezovica Metod Ropret, ki vodi občino, ki ni majhna. Letos je težje pridobiti in obdelati podatke o kandidatih. Na prejšnjih volitvah so bile preglednice z vsemi podatki z nekaj kliki dostopne na ministrstvu za javno upravo. So pa letos objavili pregled po občinah, ki vsebuje vse te podatke in s klikanjem in kopiranjem je na nekoliko bolj zapleten način mogoče priti do podatkov, do katerih ljudem otežujejo dostop. Na posebno prošnjo pa mi je DVK del podatkov vsaj o županskih kandidatih poslala.

V spletnem časopisu objavljam imena vseh 51 županov, ki so ob začetku glasovanj že zmagali, ker nimajo protikandidatov. V oklepajih je navedena politična stranka, če je predlagala kandidata. Kjer podatka ni, so predlagatelji skupine volivcev ali majhne stranke. Možne so tudi napake, ker država otežuje preprost dostop do baze podatkov o kandidatih, ki je bil v preteklosti običajen. Ročna kopiranja in obdelave so tvegane.

Beltinci MARKO VIRAG, Benedikt MILAN REPIČ (SLS), Brezovica METOD ROPRET, Cankova DANILO KACIJAN, Cerkvenjak MARJAN ŽMAVC, Črenšovci VERA MARKOJA, Dobje FRANC LESKOVŠEK (SLS), Dobrepolje JANEZ PAVLIN, Dobrovnik MARJAN KARDINAR, Dol pri Ljubljani ŽELJKO SAVIČ, Duplek MITJA HORVAT, Gorenja vas-Poljane MILAN ČADEŽ (SDS), Gornji Grad ANTON ŠPEH, Horjul JANKO PREBIL (NSi), Kozje MILENCA KRAJNC, Križevci BRANKO SLAVINEC, Kungota TAMARA ŠNOFL, Kuzma JOŽEF ŠKALIČ, Lenart  JANEZ KRAMBERGER, Ljubno FRANJO NARALOČNIK, Log Dragomer MIRAN STANOVNIK, Lovrenc na Pohorju MARKO RAKOVNIK, Medvode NEJC SMOLE, Mirna DUŠAN SKERBIŠ, Mozirje IVAN SUHOVERŠNIK, Naklo IVAN MEGLIČ (SLS), Nazarje MATEJ PEČOVNIK, Pesnica GREGOR ŽMAK, Pivka ROBERT SMRDELJ (SLS), Podčetrtek PETER MISJA, Podlehnik SEBASTIAN TOPLAK, Postojna IGOR MARENTIČ, Preddvor ROK ROBLEK, Rače-Fram BRANKO LEDINEK (SLS), Radeče TOMAŽ REŽUN (SD), Ravne na Koroškem TOMAŽ ROŽEN, Razkrižje STANKO IVANUŠIČ, Ribnica SAMO POGORELC, Selnica ob Dravi VLASTA KRMELJ (SDS), Semič POLONA KAMBIČ, Slovenj Gradec TILEN KLUGLER, Sodražica BLAŽ MILAVEC (NSi), Solčava KATARINA PRELESNIK, Starše STANISLAV GREIFONER, Sveti Andraž DARJA VUDLER BERLAK, Sveti Jurij v Sl. Goricah PETER ŠKRLEC (SDS), Sveti Tomaž MIRKO CVETKO (NSi), Šmarje pri Jelšah MATIJA ČAKŠ, Tabor MARKO SEMPRIMOŽNIK, Zavrč SLAVKO PRAVDIČ (NSi), Žetale ANTON BUTOLEN.

Zakaj ljudem otežujejo dostop do podatkov, kdo je strankarsko za kandidati po državi, ni povsem jasno. Pred štirimi leti, ko je država še omogočala poln dostop do baze podatkov o kandidatih, je bil pregled občin z le enim kandidatom s filtriranjem pridobljen iz objavljene datoteke, takšen:

Ti podatki so bili pred štirimi leti dostopni na naslovu http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/seznam_obcin.html, ki več ne deluje. Letos podobnega ni mogoče najti.

Iz pregleda kandidatov za župane, ki so mi ga iz DVK poslali, so podatki o županih brez protikandidatov takšni:

ObčinaImePriimekSpolDatum rojstvaPoklic
BeltinciMarkoViragM07.12.1982župan
BenediktMilanRepičM15.05.1969Župan
BrezovicaMetodRopretM27.04.1964župan
CankovaDaniloKacijanM12.07.1960župan
CerkvenjakMarjanŽmavcM22.11.1959ŽUPAN
ČrenšovciVeraMarkojaŽ30.03.1969županja
DobjeFrancLeskovšekM22.12.1950župan
DobrepoljeJanezPavlinM07.05.1969profesor
DobrovnikMarjanKardinarM01.01.1957ŽUPAN
Dol pri LjubljaniŽeljkoSavičM20.04.1962župan
DuplekMitjaHorvatM11.05.1977župan
Gorenja vas-PoljaneMilan JanezČadežM11.05.1966župan občine
Gornji GradAntonŠpehM15.07.1970župan
HorjulJankoPrebilM24.10.1951Župan
KozjeMilencaKrajncŽ20.05.1972ŽUPANJA
KriževciBrankoSlavinecM19.12.1977Direktor gostinstva
KungotaTamaraŠnoflŽ25.02.1982županja
KuzmaJožefŠkaličM17.12.1963ŽUPAN
LenartJanezKrambergerM01.11.1961ŽUPAN
LjubnoFranjoNaraločnikM13.10.1966Župan
Log-DragomerMiranStanovnikM01.08.1964župan
Lovrenc na PohorjuMarkoRakovnikM13.09.1975Župan
MedvodeNejcSmoleM21.01.1986župan
MirnaDušanSkerbišM10.07.1955Župan
MozirjeIvanSuhoveršnikM14.06.1961župan
NakloIvanMegličM13.11.1959župan Občine Naklo
NazarjeMatejPečovnikM11.10.1965župan
PesnicaGregorŽmakM09.08.1975župan
PivkaRobertSmrdeljM30.07.1968ŽUPAN
PodčetrtekPeterMisjaM09.06.1968župan
PodlehnikSebastianToplakM01.08.1974visokošolski predavatelj
PostojnaIgorMarentičM08.02.1967župan Občine Postojna
PreddvorRokRoblekM14.09.1989župan
Rače-FramBrankoLedinekM14.04.1958župan
RadečeTomažRežunM09.06.1971direktor proizvodnje, župan-nepoklicno
Ravne na KoroškemTomažRoženM20.10.1972Župan
RazkrižjeStankoIvanušičM01.12.1951ŽUPAN (UPOKOJENEC)
RibnicaSamoPogorelcM09.03.1986župan
Selnica ob DraviVlastaKrmeljŽ08.06.1969direktorica agencije in županja
SemičPolonaKambičŽ29.01.1967županja
Slovenj GradecTILENKLUGLERM02.04.1976ŽUPAN
SodražicaBlažMilavecM25.07.1978župan Občine Sodražica
SolčavaKatarinaPrelesnikŽ25.10.1971Županja
StaršeStanislavGreifonerM22.07.1964župan
Sveti Andraž v Slov. goricahDarjaVudler BerlakŽ14.12.1982županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij v Slovenskih goricahPeterŠkrlecM25.05.1960župan
Sveti TomažMirkoCvetkoM16.07.1966župan
Šmarje pri JelšahMatijaČakšM10.04.1985Veterinar
TaborMarkoSemprimožnikM13.07.1968veterinarski tehnik
ZavrčSlavkoPravdičM20.03.1968TEHNIČNI DIREKTOR
ŽetaleAntonButolenM05.01.1955upokojenec

Da je država ljudem otežila dostop do podatkov o kandidatih in tudi o rezultatih volitev, kaže to obvestilo na strani DVK:

Omejen dostop do podatkov oteži analiziranje podatkov in poročanje o volitvah. Vsi kandidati in stranke bodo morali po volitvah poročati o stroških kampanj. Ti podatki bodo poslej manj razumljivi, ker jih ne bo mogoče enostavno povezati s točno in celovito uradno bazo, kje in za koga je kdo sploh kandidiral. Pred štirimi leti sta v Ljubljani kampanje denarno najbolj zavozila županska kandidata SD in SMC.

Pregled vseh kandidatov, žal brez podatka, kdo je vložil kandidaturo, ki mi ga je poslala DVK, je tak:

ObčinaImePriimekSpolDatum rojstvaPoklic
AjdovščinaJožkoPremrnM23.01.1965komercialist
AjdovščinaMarjanPoljšakM08.09.1945upokojenec
AjdovščinaNadaPirjevecŽ05.12.1963inšpektor
AjdovščinaTadejBeočaninM30.09.1982župan
AnkaranBredaKrašnaŽ08.11.1958Generalna sekretarka
AnkaranGregorStrmčnikM10.12.1965Župan
AnkaranMajaProdan JuričŽ05.05.1972Odvetnica
ApačeANDREJSTEYERM18.12.1978Mikrobiolog, Župan
ApačeRENATOFLISARM10.09.1971Samostojni podjetnik
BeltinciMarkoViragM07.12.1982župan
BenediktMilanRepičM15.05.1969Župan
Bistrica ob SotliFranjoDebelakM17.09.1963ŽUPAN
Bistrica ob SotliRobertŽučkoM14.04.1954UPOKOJENEC
BledAntonMežanM27.10.1975samostojni podjetnik na področju turizma in prireditev
BledJanezFajfarM24.06.1955župan
BledRomanaPurkartŽ28.03.1972vršilka dolžnosti direktorice
BlokeAleksanderLavrič PregeljM11.07.1975VODJA PROJEKTOV
BlokeJožeDolesM08.08.1956župan
BohinjBojanTravenM03.02.1974NOVINAR
BohinjJožeSodjaM10.03.1958ŽUPAN
BohinjMiroslavSodjaM12.09.1964VARNOSTNI INŽENIR
BorovnicaBoštjanZakrajšekM17.08.1968višji pravosodni policist – operativni vodja
BorovnicaMatjažOcepekM22.10.1965inštruktor
BorovnicaPeterČrnilogarM02.10.1967direktor prodaje
BovecAdisHrovatM27.03.1963direktor
BovecKristjanOmerovićM12.02.1985Zdravstveni reševalec – reševalna postaja – Zdravstveni dom Tolmin
BovecSinišaGermovšekM08.04.1955svetovalec v družinskem podjetju
BovecValterMlekužM30.01.1959župan Občine Bovec
BraslovčeJankoPirnatM24.07.1962prokurist
BraslovčeTomažŽoharM06.12.1979župan
BrdaFrancMužičM15.10.1946župan
BrdaKarol PeterPeršoljaM04.02.1963direktor
BrdaTejaJelinaŽ01.01.1977komerciala/kmetovalka
BrezovicaMetodRopretM27.04.1964župan
BrežiceIgorZorčičM09.01.1978
BrežiceIvanMolanM05.07.1963PROFESIONALEN ŽUPAN, FUNKCIONAR
BrežiceMojcaFlorjaničŽ29.01.1971VODJA SEKTORJA
CankovaDaniloKacijanM12.07.1960župan
CeljeBojanŠrotM09.02.1960odvetnik
CeljeMatijaKovačM20.08.1989arhitekt in oblikovalec
CeljePrimožBrvarM11.12.1975direktor družbe
CeljeSandiSendelbahM20.07.1960samostojni podjetnik
CeljeUrošLesjakM20.08.1976direktor podjetja
Cerklje na GorenjskemFrancČebuljM21.08.1952župan; upokojenec
Cerklje na GorenjskemLukaŠtumbergerM09.08.1980direktor
CerknicaBogdanZevnikM08.04.1971Direktor
CerknicaDamijanaŠkrljŽ08.04.1969Samostojna podjetnica
CerknicaDomenPetanM03.12.1985Direktor podjetja
CerknicaMarkoRuparM15.04.1954Župan občine Cerknica
CerknicaRihardBraniseljM27.09.1966Odvetnik
CerknoGašperUršičM08.01.1984župan
CerknoIvanMavriM02.10.1969učitelj prakse
CerknoSilvoJeramM12.01.1963voznik avtobusa
CerknoUrškaLahajnar UbajioguŽ03.10.1977učiteljica angleščine in nemščine v OŠ
CerkvenjakMarjanŽmavcM22.11.1959ŽUPAN
CirkulaneAntonijaŽumbarŽ18.03.1961upokojenka
CirkulaneJanezJurgecM27.01.1962upokojenec
ČrenšovciVeraMarkojaŽ30.03.1969županja
Črna na KoroškemALEŠPRAPROTNIKM29.06.1990pismonoša/manipulant
Črna na KoroškemMARJANKODRUNM01.11.1954upokojenec – kmet
Črna na KoroškemROMANALESJAKŽ27.12.1956ŽUPANJA
ČrnomeljAndrejKavšekM10.11.1963župan
ČrnomeljMojcaČemas StjepanovičŽ03.07.1960vodja sektorja I. (na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS)
DestrnikBrankoHorvatM31.07.1967samostojni podjetnik
DestrnikRobertSimoničM19.04.1976pogodbenik MNZ
DestrnikVlastaTetičkovič-ToplakŽ17.03.1978direktor občinske uprave
DivačaAlenkaŠtrucl DovganŽ24.04.1960Županja občine Divača
DivačaMarioBenkočM25.12.1986Vodja projektov
DivačaRobertDe LuciaM15.03.1987Podjetnik
DobjeFrancLeskovšekM22.12.1950župan
DobrepoljeJanezPavlinM07.05.1969profesor
DobrnaBojanFelicijanM06.04.1961komercialist
DobrnaMartinBreclM15.10.1957župan
Dobrova-Polhov GradecFrancSetnikarM29.10.1962Vodja delavnic
Dobrova-Polhov GradecJureDolinarM22.12.1980Vodja projektne pisarne UKC LJ
DobrovnikMarjanKardinarM01.01.1957ŽUPAN
Dol pri LjubljaniŽeljkoSavičM20.04.1962župan
Dolenjske TopliceBojanPotočarM14.10.1965prokurist podjetja
Dolenjske TopliceFrancVovkM08.12.1960župan
Dolenjske TopliceJureFilipovićM23.07.1989kartonažer/strojnik
Dolenjske TopliceMojcaŠenicaŽ04.06.1959vodja
DomžaleBoštjanDeželakM30.05.1981direktor poslovalnice
DomžaleFrančiškaRožič NovakŽ31.03.1976višja svetovalka
DomžaleMatejOražemM05.11.1987izvršni direktor NK Domžale
DomžaleMiroslavŠinkovecM06.11.1963upokojenec
DomžaleRenataKosecŽ07.09.1978Služba za turizem, Občina Domžale, višja svetovalka
DomžaleTadejaSavnikŽ05.12.1968Vodja sektorja proračunske inšpekcije v Uradu RS za nadzor proračuna, Inšpektorica višja svetnica
DornavaDragoCiglarM17.01.1963Direktor
DornavaJankoMercM19.11.1955Župan
DornavaMatejZorkoM27.07.1987Dispečer v železniškem prometu
DornavaMiranPriglM22.12.1960kontrolor poštnega prometa
DornavaRajkoJanžekovičM03.08.1975Direktor v Agrituristica, z.b.o.
DornavaSandiŽuranM26.07.1989Tehnični vodja
DornavaStanislavCiglarM12.02.1982Logist
DornavaViljemMarM17.12.1964Direktor občinske uprave
DravogradAntonPreksavecM27.03.1975vodja enote pri SŽI, podžupan
DravogradMarjetaPodgoršek RekŽ19.10.1971predmetna učiteljica
DravogradRokKotnikM10.07.1992Bančni svetovalec za podjetja
DravogradSimonŠenekerM10.03.1985Vodja gradbišča
DravogradSonjaKemperlŽ24.02.1975Finančno računovodski svetovalec
DuplekMitjaHorvatM11.05.1977župan
Gorenja vas-PoljaneMilan JanezČadežM11.05.1966župan občine
GorišnicaBorutKolarM31.05.1988samozaposlen – logistika
GorišnicaJankoErhatičM11.07.1969prometnik
GorišnicaJankoRanflM28.08.1964samostojni podjetnik
GorišnicaJožefPetekM12.03.1960upokojenec
GorjeJanezPoklukarM09.02.1979Specialist interne medicine
GorjePeterTorkarM17.03.1975Obrtnik
Gornja RadgonaBorisJaušovecM09.06.1969reševalec
Gornja RadgonaDavidRoškarM21.03.1968učitelj strokovne teorije, podžupan
Gornja RadgonaFrancFartekM31.12.1963samostojni svetovalec
Gornja RadgonaMarjanŽulaM02.02.1949upokojenec
Gornja RadgonaUrškaMauko TušŽ02.06.1980ekološka pridelava samoniklih rastlin
Gornji GradAntonŠpehM15.07.1970župan
Gornji PetrovciBojanPotočnikM26.01.1968vodja vlaka
Gornji PetrovciFrancŠlihthuberM20.07.1955župan
GradCvetkaFickoŽ07.04.1963županja
GradSilvoŠarkanjM09.08.1968monter
GrosupljeBoštjanBohM30.01.1972direktor podjetja
GrosupljeMihaLeginM06.10.1991operativni vodja
GrosupljePeterVerličM13.12.1962župan občine Grosuplje
HajdinaJankoMercM19.04.1960vodja centra
HajdinaStanislavGlažarM13.12.1963pomočnik direktorja Javne službe Ptuj d.o.o. – nepoklicni župan
Hoče-SlivnicaMarkoSoršakM02.04.1981župan
Hoče-SlivnicaVojkoGolobM19.02.1959podjetnik
HodošDenisTamaškoM01.10.1993Prometnik
HodošLudvikOrbanM01.05.1958Upokojenec
HorjulJankoPrebilM24.10.1951Župan
HrastnikGregorPajićM07.02.1968Pomočnik direktorja za finance
HrastnikMarkoFunklM18.03.1984Župan
HrastnikŽigaKovačM01.10.1992Vodja projektov
Hrpelje-KozinaSašaLikavec SvetelšekŽ09.03.1965poklicna županja
Hrpelje-KozinaVasjaIvančičM04.11.1985čezmejni trgovec
IdrijaBrankoLapajneM23.02.1955upokojenec
IdrijaTomažVenceljM10.06.1974župan
IdrijaVesnaFašinkŽ11.01.1962odvetnica
IgAntonModicM24.03.1963Samostojni podjetnik
IgBorisPircM17.11.1966Finančno svetovanje
IgMirkoMerzelM04.09.1971Direktor
IgMitjaGlavnikM25.03.1974Direktor
IgZlatkoUsenikM07.10.1971Višji samostojni policijski inšpektor
Ilirska BistricaAndrejČernigojM12.04.1983Poslanec DZ
Ilirska BistricaDušanGrbecM14.09.1967Voznik – strojnik
Ilirska BistricaEmilRojcM06.07.1958Župan
Ilirska BistricaGregorKovačičM04.10.1976Visokošolski učitelj – izredni profesor
Ivančna GoricaDušanStrnadM24.10.1961župan
Ivančna GoricaNinaStrahŽ02.05.1992raziskovalka na analitskem razvoju
Ivančna GoricaVojkoAdamičM20.08.1956upokojenec
Ivančna GoricaŽigaErčuljM01.12.1986vodja prodaje
IzolaDaniloMarkočičM05.08.1956župan
IzolaMilanBogatičM02.05.1952upokojenec
IzolaMitjaKobalM07.07.1956upokojenec
IzolaMojcaMahajncŽ11.02.1973samostojna zavarovalna zastopnica
IzolaRominaKraljŽ12.05.1974profesor kemije
IzolaVasilijŽbogarM04.10.1975strokovni delavec – športno treniranje – jadranje
JeseniceAndrejVastlM08.05.1982VODJA ODDELKA PROMOCIJE IN OGLAŠEVANJA
JeseniceBlažRačičM23.01.1974ŽUPAN OBČINE JESENICE
JeseniceEvaMlakarŽ24.12.1984NOTRANJA REVIZORKA – VODJA SLUŽBE
JesenicePeterBohinecM22.12.1974POMOČNIK DIREKTORJA
JeseniceSabinaMulalićŽ10.10.1982VODJA KZO IN DNS
JezerskoAndrejKarničarM21.03.1970župan
JezerskoPeterMuriM09.02.1975kmetovalec
JuršinciAlojzHergaM01.06.1963kmetovalec
JuršinciRobertHorvatM23.02.1970samostojni podjetnik
JuršinciVesnaKrampeljŽ16.01.1981pomočnik vodje računovodstva
KamnikAleksanderUršičM30.11.1974nadzornik poslovanja
KamnikMajaAleksovska-LesjakŽ24.04.1976samostojna podjetnica
KamnikMatejSlaparM17.09.1984župan
KanalErminHvalicaM26.08.1966komercialist
KanalMihaStegelM02.02.1978direktor
KanalTinaGerbecŽ04.04.1979županja
KidričevoAntonLeskovarM17.02.1967župan
KidričevoJadrankoŠkolnikM02.04.1973informacijski tehnolog
KobaridMarkoMatajurcM20.02.1967župan
KobaridRobertKavčičM13.09.1959upokojenec
KobiljeDarkoHorvatM21.01.1980diplomirani zdravstvenik
KobiljeMatejBukovecM20.03.1985višji svetovalec za področje cestnega prometa
KočevjeBožidarPetehM28.03.1957JAVNI USLUŽBENEC
KočevjeGregaMavrinM31.01.1992VOZNIK
KočevjeJankoVeberM30.07.1960PODSEKRETAR, VODJA PROJEKTA
KočevjePeterJešelnikM01.02.1962UPOKOJENEC
KočevjeRenataTurkŽ27.01.1979SVETOVALKA
KočevjeRobertTomazinM27.03.1971BREZPOSELN
KočevjeVladimirPrebiličM21.05.1974UNIVERZITETNI PROFESOR
KomenBojanŽlebnikM03.06.1961Samostojni podjetnik
KomenErikModicM05.02.1963Župan Občine Komen
KomendaBoštjanVeinhandlM13.02.1976Sektor kriminalistične policije Ljubljana, višji kriminalist, specialist I
KomendaJurijKernM07.12.1971Poslovni direktor
KomendaMajdaRavnikarŽ17.08.1973Direktorica občinske uprave
KomendaTomažDrolecM21.02.1953Upokojenec
KoperAlanMedvešM27.09.1978sekretar poslanske skupine Levica
KoperAlešBržanM15.02.1976župan
KoperBorisPopovičM05.09.1962komercialist
KoperIgorColjaM23.10.1959upokojenec
KoperJadrankaŠturm KocjanŽ20.12.1952upokojenka
KoperPeterBolčičM13.01.1970delovodja
Kostanjevica na KrkiAlenLeničM10.05.1997Generalni sekretar stranke
Kostanjevica na KrkiMelitaSkušekŽ02.10.1959Ravnateljica OŠ
Kostanjevica na KrkiRobertZagorcM21.08.1970Vodja OD v logistiki
KostelMarjanLisacM27.03.1972učitelj inštruktor CŠOD
KostelNatašaTurkŽ12.05.1978vodja prodaje in nabave
KostelValentinJužničM11.05.1951upokojenec
KozjeMilencaKrajncŽ20.05.1972ŽUPANJA
KranjAleksanderSveteljM07.03.1966Direktor
KranjIgorVelovM02.03.1977samostojni podjetnik
KranjIvoBajecM19.08.1961upokojenec
KranjMatjažRakovecM02.09.1964župan Mestne občine Kranj
KranjSrečkoBarbičM14.05.1963Direktor podjetja
KranjZoranStevanovićM23.02.1982samostojni podjetnik
Kranjska GoraBlažVeberM22.10.1977Direktor Turizma Kranjska Gora
Kranjska GoraBlažKnificM03.03.1968Direktor
Kranjska GoraBogdanJanšaM10.08.1967Upokojenec
Kranjska GoraEnaGirandonŽ03.06.1988Strokovni sodelavec za digitalizacijo
Kranjska GoraFranciKoražijaM24.10.1966Samostojni podjetnik
Kranjska GoraHenrikaZupanŽ12.12.1964Vodja financ in računovodstva
Kranjska GoraKlemenRobičM10.04.1989Gozdni delavec
Kranjska GoraTinaRobičŽ19.01.1966Osebno in astrološko svetovanje
KriževciBrankoSlavinecM19.12.1977Direktor gostinstva
KrškoAlešZorkoM23.04.1973Vodja poslovne enote
KrškoDušanŠiškoM09.05.1969Strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije
KrškoIztokStarcM03.02.1973Pravnik
KrškoJanezKerinM20.12.1967Višji kriminalistični inšpektor – preiskovalec
KrškoJanjaStarcŽ12.05.1975Direktorica/sekretarka Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško
KrškoJožeOlovecM10.08.1957Upokojenec
KungotaTamaraŠnoflŽ25.02.1982županja
KuzmaJožefŠkaličM17.12.1963ŽUPAN
LaškoDavorinCizejM08.11.1981Samostojni podjetnik – avtoličar
LaškoFrancZdolšekM12.05.1959Župan
LaškoMarjanMačkošekM27.08.1954Upokojenec
LaškoMarkoŠantejM05.07.1987Vodja proizvodnega obrata
LaškoŠtefanijaPavčnikŽ03.12.1970Podjetnica – direktorica
LenartJanezKrambergerM01.11.1961ŽUPAN
LendavaIvanKoncutM07.05.1954podžupan v začasni funkciji župana
LendavaJanezMagyarM24.10.1968poslanec DZ RS
LendavaPeterOletičM28.08.1984administrativni delavec in prevajalec
LitijaBorisDoblekarM04.07.1970Tehnično strokovni sodelavec
LitijaBorisBevcM19.05.1965Samostojni svetovalec
LitijaFrancRokavecM12.09.1963Župan
LitijaIztokIzlakarM30.01.1983Vodja službe za projektiranje in geodezijo
LitijaKajaMlakar AgrežŽ14.09.1980Grafična in medijska oblikovalka
LjubljanaAlešPrimcM20.11.1973JAVNI USLUŽBENEC
LjubljanaIgorHorvatM09.10.1973PRODAJNI PREDSTAVNIK ZA SLOVENIJO
LjubljanaJasminFeratovićM18.09.1996SEKRETAR STRANKE
LjubljanaJasminkaDedićŽ05.09.1975DRŽAVNA URADNICA
LjubljanaMojcaSojarŽ15.07.1964ORGANIZATOR POTOVANJ IN DOGODKOV
LjubljanaNatašaSukičŽ01.06.1962POSLANKA DRŽAVNEGA ZBORA RS
LjubljanaTinaBregantŽ16.11.1975ZDRAVNIK
LjubljanaTomažOgrinM09.11.1940UPOKOJENEC
LjubljanaZoranJankovićM01.01.1953ŽUPAN MESTNE OBČINE LJUBLJANA
LjubnoFranjoNaraločnikM13.10.1966Župan
LjutomerBojanaGošnjakŽ23.11.1965računovodkinja v OŠ Ivana Cankarja
LjutomerCirilMagdičM17.07.1960upokojenec
LjutomerJasminkaDukićŽ05.09.1960specialist splošne medicine
LjutomerOlgaKarbaŽ11.07.1971županja občine
LogatecAljošaPečekM14.02.1980Vodja projektov
LogatecBertoMenardM05.06.1954Župan
LogatecBogdanLipovšekM11.05.1953Upokojenec
LogatecKlemenTrpinM19.03.1988Inženir za razvoj programske opreme za testiranje
LogatecZoranMojškercM31.01.1978Poslanec v Državnem zboru RS
Log-DragomerMiranStanovnikM01.08.1964župan
Loška dolinaArmidaBavecŽ21.08.1967Sekretarka
Loška dolinaMatjažAntončičM20.04.1982Komercialist in nabavni referent v gradbeništvu
Loška dolinaMiroMlakarM01.06.1952Prokurist, svetovalec
Loška dolinaVidoKočevarM29.01.1968Operater na stroju
Loški PotokRobertVolfM29.03.1974Tehnolog v proizvodnji
Loški PotokSimonDebeljakM01.08.1983Vodja razvoja
Lovrenc na PohorjuMarkoRakovnikM13.09.1975Župan
LučeJožeVavdiM06.09.1967Razvojni tehnolog
LučeKlavdijStrmčnikM23.03.1974Podsekretar
LučeMatjažBreznikM04.07.1965Vodja marketinga
LukovicaMatejKotnikM19.08.1970podjetnik
LukovicaOlgaVrankarŽ07.07.1963županja
MajšperkDušanMesaričM14.01.1972voznik avtobusa
MajšperkJanjaDežmarić ZolarŽ25.09.1984vodja projektov
MajšperkMarjanVesenjakM05.02.1979vzdrževanje elektro in strojnih del
MajšperkSašoKodričM18.11.1992pomočnik vodje logistike
MakoleDaniloLončaričM20.05.1976Strokovni delavec VIII/2
MakoleFrancMajcenM22.02.1957Upokojenec
MakoleJožefTrolM19.02.1965pomočnik veterinarskega inšpektorja
MariborAleksanderKamenikM12.03.1969Skrb in zaščita živali, zasebni azil in varna hiša
MariborAleksander SašaArsenovičM03.11.1966župan Mestne občine Maribor
MariborBernardMemonM25.10.1972direktor območne službe Zavoda RS za zaposlovanje
MariborBoštjanKlunM12.09.1979Izvršni kreativni producent
MariborDejanKalohM01.02.1975poslanec DZ RS
MariborFrancKanglerM08.07.1965upokojenec
MariborFrancJesenekM04.07.1943upokojenec
MariborIgorJurišičM22.03.1971Direktor zavoda za mladinsko popotništvo
MariborJosipRotarM11.05.1981Višji svetovalec – Agencija za železniški promet
MariborLidijaDivjak MirnikŽ20.07.1973predstojnik
MariborMaticMatjašičM31.10.1994podjetnik
MariborMihaRecekM23.05.1980Direktor d.o.o.
MariborNinaBeyokolŽ30.05.1985profesorica angleščine
MariborVladimirŠegaM26.08.1959inženir II – strokovna podpora
MariborVojkoFlisM07.11.1955direktor, žilni kirurg, univerzitetni profesor
MarkovciDraganMikšaM17.02.1968vodenje proizvodnje
MarkovciMilanGabrovecM05.08.1965župan
MedvodeNejcSmoleM21.01.1986župan
MengešAlešJanežičM26.03.1968inštruktor
MengešBogoRopotarM04.02.1962Skladiščni manipulant
MengešFrancHribarM17.11.1955upokojenec
MengešSandiJakličM20.09.1968Pomoč in svetovanje pri izvajanju programov za občane
MengešTomažŠtebeM15.02.1950Upokojenec, inovator, javni delavec
MetlikaAleksandarPolšakM02.05.1970upokojenec
MetlikaDarkoZevnikM06.08.1972župan
MetlikaMartinaLegan JanžekovičŽ21.04.1976vodja proizvodne enote
MetlikaVanjaVlahM04.11.1971trgovec
MežicaDušanKrebelM20.01.1957župan
MežicaFranjoHercogM09.09.1975vhodna kontrola
MežicaIrenaPirtovšek MazejŽ26.05.1959nezaposlena
MežicaMarkMazeM12.08.1986strokovni sodelavec za IT
Miklavž na Dravskem poljuEgonRepnikM08.02.1976župan občine
Miklavž na Dravskem poljuIztokPeterinM10.05.1974univerzitetni profesor
Miklavž na Dravskem poljuSimonaMarkoŽ22.06.1980odvetnica
Miren-KostanjevicaMauricijHumarM25.09.1965Župan
Miren-KostanjevicaPrimožNemecM03.09.1977Vodja marketinga
MirnaDušanSkerbišM10.07.1955Župan
Mirna PečAndrejKastelicM07.02.1957upokojenec
Mirna PečZvonkoLahM21.01.1958upokojenec
MislinjaAndrejFelleM24.03.1973SAMOSTOJNI PODJETNIK
MislinjaBojanBorovnikM29.08.1964ŽUPAN
Mokronog-TrebelnoAntonMaverM31.10.1949župan
Mokronog-TrebelnoFrancGlušičM30.07.1969policijski svetnik
Mokronog-TrebelnoUrošPiklM06.08.1973samostojni podjetnik
MoravčeJankoKorošecM02.01.1962Vodja investicij
MoravčeMartinReboljM06.12.1948Upokojenec
MoravčeMilanBalažicM19.10.1958župan
MoravčeNušaKlopčičŽ26.10.1980Trenutno zaposlena kot mama
MoravčeRomanCapuderM25.01.1967Tehnični vodja
MoravčeVitomirCerarM31.07.1965Bančni uslužbenec
Moravske TopliceAlojzGlavačM20.10.1960župan
Moravske TopliceFrancCipotM22.10.1954direktor
Moravske TopliceTadejHenzelM05.07.1985podsekretar
Moravske TopliceTatjanaVokić VojkovičŽ30.12.1978upravljalka družbenih omrežij za pomursko regijo
Moravske TopliceTomažGregorecM12.09.1980svetovalec v pravosodju
MozirjeIvanSuhoveršnikM14.06.1961župan
Murska SobotaAndrejMešičM23.11.1973samostojni podjetnik
Murska SobotaBlankaDenko ČehŽ08.03.1979generalna direktorica
Murska SobotaDamjanAnželjM22.03.1977višji svetovalec za področje sociale in zdravstva
Murska SobotaMitjaHorvatM10.08.1975direktor
MutaAngelaMrakŽ28.04.1975javna uslužbenka
MutaMiroslavVošnerM05.07.1960župan
NakloIvanMegličM13.11.1959župan Občine Naklo
NazarjeMatejPečovnikM11.10.1965župan
Nova GoricaAndrejPeliconM15.08.1963Upokojeni voznik
Nova GoricaAntonHarejM07.03.1977Sekretar
Nova GoricaDamjanaPavlicaŽ06.10.1950podžupanja Mestne občine Nova Gorica
Nova GoricaKlemenMiklavičM24.05.1975Župan
Nova GoricaSamoTurelM25.05.1975Direktor sodišča
Nova GoricaTomažHorvatM06.02.1974Višji finančni svetovalec – inšpektor
Novo mestoGregorMacedoniM15.02.1973župan
Novo mestoSrečkoVovkoM07.09.1967glavni radiološki inženir
OdranciBarbaraFerenčakŽ16.04.1982Vodja proizvodnega inženiringa
OdranciMarioBalažicM17.02.1989Poslovodja
OdranciSebastjanBrunecM18.06.1976Samostojni podjetnik
OplotnicaAndrejKosM18.01.1966PROKURIST – LASTNIK PODJETJA
OplotnicaMatjažOrterM26.04.1969ŽUPAN IN ZAVAROVALNO ZASTOPANJE
OplotnicaStanislavVolčičM01.05.1972VODJA DELOVNIH PROCESOV IN SINDIKALNI ZAUPNIK KNG
OrmožDanijelVrbnjakM15.04.1983župan
OrmožIvanŠkrlecM16.01.1971direktor
OsilnicaAlenkaKovačŽ25.12.1978županja
OsilnicaAnamarijaŠtimecŽ22.07.1952upokojenka
PesnicaGregorŽmakM09.08.1975župan
PiranAndrejKorenikaM23.01.1982skrbnik podjetnikov
PiranDaniloMilharčičM10.05.1958direktor
PiranDušanOlajM16.05.1962direktor
PiranGašparGašpar-MišičM24.07.1966direktor javnega podjetja Okolje Piran
PiranKristijanCerovacM14.11.1971hišnik V., upravnik Tartinijeve hiše v Piranu
PiranManuelaRojecŽ01.06.1961podžupanja Občine Piran
PiranMartelAntoni SantinniM10.02.1989vodja projektov
PiranMihaelTomšeM24.04.1984sprejemnik/svetovalec
PiranOnelioBernetičM19.01.1973Direktor
PiranRobertFakinM10.02.1957podžupan
PiranVojkoJevševarM20.12.1955upokojenec
PiranZlatkaOlahŽ12.11.1961aktivistka
PiranĐenioZadkovićM19.03.1964župan
PivkaRobertSmrdeljM30.07.1968ŽUPAN
PodčetrtekPeterMisjaM09.06.1968župan
PodlehnikSebastianToplakM01.08.1974visokošolski predavatelj
PodvelkaAntonFornezziM19.04.1955upokojenec
PodvelkaEmerikNeumeisterM16.09.1954upokojenec
PodvelkaMiranPušnikM23.08.1980strokovni direktor, vodja šole vožnje
PoljčaneAnitaJodlŽ17.01.1991področni svetovalec 1
PoljčaneJožefKohneM23.02.1962ekološki kmetovalec
PoljčanePetraVrhovnikŽ15.06.1984vodja kmetijskega gospodarstva
PoljčaneZoranBerdnikM24.06.1971SŽ-Infrastruktura d.o.o. – samostojni strokovni sodelavec III
PolzelaAlešGoršakM07.07.1975podjetnik
PolzelaAntonKandutiM27.11.1971višji častnik
PolzelaBojanaKralj KosŽ17.04.1968direktorica družinskega podjetja
PolzelaDragicaSternad PražnikarŽ06.09.1974področna sekretarka
PolzelaJožeKužnikM06.03.1973vodja operativne enote
PostojnaIgorMarentičM08.02.1967župan Občine Postojna
PreboldMarjanGolavšekM07.03.1963UPOKOJENEC
PreboldMarkoRepnikM03.04.1978VODJA JSKD ŽALEC, PODŽUPAN OBČINE PRBOLD
PreddvorRokRoblekM14.09.1989župan
PrevaljeBoštjanGorenšekM20.07.1982podjetnik
PrevaljeMatijaTasičM31.01.1955župan
PtujAndrejČušM29.07.1990direktor
PtujAndrejLackoM22.02.1965voznik
PtujBoštjanKoražijaM18.12.1974knjižničar
PtujFranjoRozmanM09.01.1965vodja regijske pisarne OKS – ZŠZ na Ptuju
PtujNuškaGajšekŽ28.11.1981županja
PtujRobertKrižaničM22.03.1973direktor zasebnega zavoda
PtujSuzana LaraKrauseŽ15.03.1979vodja projektov
PtujŠtefanPetekM14.08.1966ravnatelj glasbene šole Karol Pahor Ptuj
PuconciBrankoRitlopM20.02.1970inženir TIC storitev
PuconciIvanPintaričM18.03.1967policijski inšpektor
PuconciJožefFickoM12.01.1961učitelj
PuconciSašoŠrajM13.04.1972zobozdravnik, oralni kirurg
PuconciUrošKamenšekM26.09.1983predsednik Pomurske turistične zveze
Rače-FramBrankoLedinekM14.04.1958župan
RadečeTomažRežunM09.06.1971direktor proizvodnje, župan-nepoklicno
RadenciRomanLeljakM21.08.1964Pisatelj
RadenciToniŽitekM19.12.1969Tržni inšpektor
Radlje ob DraviAlanBukovnikM23.09.1970župan
Radlje ob DraviBoštjanMartiniM14.01.1978vodja prodaje
Radlje ob DraviStanislavPajtlerM23.01.1971samostojni podjetnik
RadovljicaCirilGlobočnikM19.11.1959župan
RadovljicaJanezWalandM22.12.1977inženir na omrežju
RadovljicaRenataZadnikarŽ19.02.1971Asistent direktorja, kadrovnik
RadovljicaTomažGroharM29.04.1972antikvarist
RadovljicaVojkaJesenkoŽ03.03.1973inšpektor – višji svetnik
Ravne na KoroškemTomažRoženM20.10.1972Župan
RazkrižjeStankoIvanušičM01.12.1951ŽUPAN (UPOKOJENEC)
Rečica ob SavinjiBrankoHriberšekM30.07.1967mednarodno poslovanje
Rečica ob SavinjiJožeLenkoM22.02.1975kmetovalec
Rečica ob SavinjiMajdaPotočnikŽ06.08.1963samostojni podjetnik
Renče-VogrskoAlešFurlanM22.01.1974logistika
Renče-VogrskoBorutZornM21.10.1971samostojni podjetnik
Renče-VogrskoTarikŽigonM04.07.1982Župan
RibnicaSamoPogorelcM09.03.1986župan
Ribnica na PohorjuSrečkoGečM19.11.1955Upokojenec
Ribnica na PohorjuTatjanaMarselŽ23.07.1969vodja financ in računovodstva
Rogaška SlatinaAlbinŠrimpfM13.05.1960ekološki kmetovalec
Rogaška SlatinaBrankoKidričM13.09.1962župan
Rogaška SlatinaRobertReichM07.03.1971samostojni podjetnik
RogašovciAntonPeršaM18.05.1982samozaposlen na kmetiji
RogašovciMartinFickoM12.05.1971samostojni podjetnik
RogašovciRihardPeuračaM27.10.1969direktor
RogašovciSlavkoBučekM15.08.1967profesor
RogatecFrediFerčecM25.03.1972croupier
RogatecMartinMikoličM07.10.1959župan
RušeDarkoKnezM31.01.1974laboratorijski tehnik
RušeMartinLesjakM26.01.1965glasbeni producent
RušeUrškaRepoluskŽ19.02.1974županja
Selnica ob DraviVlastaKrmeljŽ08.06.1969direktorica agencije in županja
SemičPolonaKambičŽ29.01.1967županja
SevnicaAlešŽibertM03.09.1988direktor
SevnicaSrečkoOcvirkM05.11.1969župan Občine Sevnica
SežanaAndrejSilaM01.10.1970Višji sodelavec I, načrtovalec v lovstvu
SežanaDavidŠkabarM22.09.1963ŽUPAN
SežanaJernejBortolatoM17.05.1974OBRTNIK – PODJETNIK
SežanaLjubicaJelušičŽ16.06.1960Univerzitetna profesorica
SežanaMilanŠkapinM01.12.1964Samostojni podjetnik
SežanaRudi (Rudolf)PečarM02.10.1957UPOKOJENEC
Slovenj GradecTILENKLUGLERM02.04.1976ŽUPAN
Slovenska BistricaIvanŽagarM12.01.1962župan Občine Slovenska Bistrica
Slovenska BistricaLjuboPolesM08.09.1963načelnik Katedre za strategijo in operativno veščino Centra vojaških šol Slovenske vojske
Slovenska BistricaMatejŠpaningerM25.02.1981analitik
Slovenska BistricaRomanaBrzinŽ21.09.1970umetnica
Slovenske KonjiceDarkoRatajcM20.08.1960župan Občine Slovenske Konjice
Slovenske KonjiceJureLevartM18.03.1977ravnatelj
SodražicaBlažMilavecM25.07.1978župan Občine Sodražica
SolčavaKatarinaPrelesnikŽ25.10.1971Županja
Središče ob DraviAndrejHorvatM26.08.1979Samostojni strokovni sodelavec
Središče ob DraviJurijBorkoM26.03.1968Župan
Središče ob DraviRenataPožgan BubekŽ05.05.1971Prodajalka mesa
Središče ob DraviToniJelovicaM05.01.1972Samostojni podjetnik
StaršeStanislavGreifonerM22.07.1964župan
StražaDušanKrštincM30.01.1967Župan
StražaSamoJakljičM20.05.1966Predavatelj
Sveta AnaMartinBreznikM08.10.1978direktor občinske uprave
Sveta AnaUrbanKolmanM10.05.1990samostojni podjetnik
Sveta Trojica v Slovenskih goricahDavidKlobasaM12.05.1988župan
Sveta Trojica v Slovenskih goricahDragoLipičM26.08.1955upokojenec
Sveti Andraž v Slov. goricahDarjaVudler BerlakŽ14.12.1982županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti JurijAndrejVrzelM14.11.1967veterinar
Sveti JurijAntonSlanaM18.12.1957upokojenec
Sveti JurijJanezKosiM26.10.1967Vodja zasebnega podjetja – birokracija
Sveti Jurij v Slovenskih goricahPeterŠkrlecM25.05.1960župan
Sveti TomažMirkoCvetkoM16.07.1966župan
ŠalovciAlbinGubičM03.12.1965tehnik kontrolor
ŠalovciIztokFartekM11.10.1964župan
Šempeter-VrtojbaMilanTurkM08.02.1969župan
Šempeter-VrtojbaRokFilipičM17.08.1972strokovnjak, specialist za trženje (B2B segment)
Šempeter-VrtojbaSaraKrošeljŽ17.07.1985učiteljica slovenščine na osnovni šoli
ŠenčurAnitaPraprotnikŽ28.02.1978direktor
ŠenčurCirilKozjekM29.06.1951župan
ŠenčurMatejKnificM12.05.1980skrbnik ključnih kupcev
ŠenčurValerijGrašičM17.01.1971vodja rešitev
ŠentiljMarijaJanžekŽ19.06.1961tajnica vzgojno izobraževalnega zavoda
ŠentiljZdenkaPlojŽ05.04.1973direktorica
ŠentiljŠtefanŽvabM04.08.1962župan
ŠentjernejAlešTrbancM30.05.1991operater
ŠentjernejJožeSimončičM07.04.1968župan
ŠentjurJelkaGodecŽ21.11.1969poslanka v DZ RS
ŠentjurMarkoDiaciM20.03.1971župan Občine Šentjur
ŠentrupertAndrej MartinKostelecM09.11.1960Župan
ŠentrupertTomažRamovšM30.07.1982Strokovni sodelavec na projektu priprava projektov
ŠentrupertZoranKosM01.08.1968Revirni gozdar
ŠentrupertZoranSajeM30.04.1973Voznik avtobusa
ŠkocjanFrancKocjanM27.03.1952upokojenec
ŠkocjanJožeKaplerM05.08.1967župan
Škofja LokaGašperHafnerM11.09.1989oblikovalec kovin – varilec
Škofja LokaMartinTrampušM15.08.1969programer / vodja razvoja
Škofja LokaRolandoKrajnikM18.09.1968finančni svetovalec
Škofja LokaTineRadinjaM11.05.1980župan
ŠkofljicaBojanBožičM10.04.1965višji podčastnik slovenske vojske
ŠkofljicaIgorZupančičM17.11.1973direktor podjetja
ŠkofljicaIvanJordanM01.01.1951župan
ŠkofljicaPrimožCimermanM04.06.1971direktor doma za starejše občane
ŠkofljicaRokTrevenM20.08.1997vodja oddelka za nemški in slovaški trg
Šmarje pri JelšahMatijaČakšM10.04.1985Veterinar
Šmarješke TopliceBernardkaKrncŽ22.04.1971vodja projektov
Šmarješke TopliceMarjanHribarM24.11.1969član uprave
Šmartno ob PakiJankoKopušarM20.03.1965župan
Šmartno ob PakiJosipLukendaM04.04.1986svetovalec na Ministrstvu za pravosodje
Šmartno ob PakiPeterRosensteinM02.09.1977vodenje in nadzor projektov
Šmartno ob PakiRobertCrnjacM17.08.1968prometnik
Šmartno pri LitijiAndrejaKastelicŽ04.11.1969tajnica
Šmartno pri LitijiBlažIzlakarM21.10.1987direktor
Šmartno pri LitijiJanezTomažičM22.12.1963tehnolog
Šmartno pri LitijiKarmenSadarŽ10.03.1967Višja svetovalka za družbene dejavnosti in evropske projekte
Šmartno pri LitijiRajkoMeserkoM16.09.1971župan
ŠoštanjAndrejGoršekM21.10.1970nabavni referent
ŠoštanjBorisGoličnikM09.02.1975inženir gradbenega področja
ŠoštanjDragoKorenM19.01.1960direktor občinske uprave
ŠoštanjFrancRosecM28.10.1967poslanec DZ RS
ŠoštanjIztokKotnikM04.03.1964upokojenec
ŠoštanjPeterVidmarM29.06.1968uradnik – občinska uprava
ŠtoreEmilKačičnikM23.11.1966POLICIST
ŠtoreMiranJurkošekM29.12.1964ŽUPAN
ŠtoreSimonKrofličM23.03.1979VODJA NADZORNIŠTVA LAVA, ELEKTRO CELJE
TaborMarkoSemprimožnikM13.07.1968veterinarski tehnik
TišinaFrancHorvatM13.12.1972Župan
TišinaMiroBerkeM11.05.1969Samostojni podjetnik
TolminAlenČervM21.04.1990višji svetovalec na Ministrstvu za okolje in prostor
TolminMašaKlavoraŽ29.09.1980direktorica Fundacije Poti miru, podžupanja v funkciji županje Občine Tolmin
TolminOtonBratužM24.03.1969vodja servisov
TrbovljeDejanDebelićM14.10.1978DIREKTOR PODJETJA
TrbovljeDragoKočarM26.05.1977VISOKOŠOLSKI UČITELJ
TrbovljeJožePustoslemšekM19.10.1969SEKRETAR, MOP
TrbovljePatricijaGorencŽ19.08.1984STROKOVNI SODELAVEC
TrbovljePrimožSiterM18.08.1979NI PODATKA
TrbovljeZoranPozničM13.11.1959SAMOSTOJNI PODJETNIK
TrebnjeAlojzijKastelicM30.08.1960župan
TrebnjeBlažPavlinM26.02.1975samostojni podjetnik
TrebnjeGregorKaplanM12.02.1974vodja sektorja
TrebnjeJožeAvguštinčičM27.09.1983konstruktor
TrebnjeMatejaPovheŽ16.02.1979vodja splošno kadrovske službe v socialnovarstvenem zavodu
Trnovska vasAlojzBenkoM12.05.1954upokojenec
Trnovska vasJožefPotrčM19.03.1959direktor občinske uprave
Trnovska vasSlavkoMoharičM19.08.1966tehnični svetovalec, komercialist, projektant
TrzinPeterLožarM31.10.1972Župan
TrzinSebastianGrmekM19.03.1997/
TržičDragoZadnikarM03.10.1956Upokojenec
TržičPeterMikličM03.08.1966Samostojni podjetnik – svetovalec
TržičSamoDolharM08.09.1962Podjetnik
TurniščeBorutHorvatM03.08.1976župan
TurniščeTinaHozjan ŽižekŽ12.08.1992prokurist, podjetnik, aktivist
VelenjeBenjaminStrozakM30.01.1963direktor, samostojni podjetnik
VelenjeJožeHribarM02.04.1970direktor
VelenjeLidijaŠolincŽ08.06.1978samostojna podjetnica
VelenjeLidijaČrnkoŽ15.06.1967vodja analiz in razvoja
VelenjeMilanMedvedM30.03.1960upokojenec
VelenjePeterDermolM26.01.1978župan Mestne občine Velenje
Velika PolanaDamijanJaklinM14.04.1974župan in direktor
Velika PolanaZlatkaTernarŽ21.09.1967delavka
Velike LaščeDejanZakrajšekM24.07.1988vodja oddelka
Velike LaščeLukaIlcM12.05.1989vodja splošne službe
Velike LaščeMatjažGrudenM11.12.1963informatik
Velike LaščeMatjažHočevarM03.03.1988kontrolor motornih vozil na tehničnih pregledih
Velike LaščeTadejMalovrhM14.05.1970redni univerzitetni profesor, znanstveni svetnik, raziskovalec
VeržejBorutKapunM24.07.1963Serviser koles
VeržejDragoLegenM08.07.1956Upokojenec
VeržejRastkoŠkrjanecM15.02.1977Direktor podjetja ELSAV Veržej d.o.o.
VidemBraneKolednikM04.12.1972Direktor podjetja za informacijske tehnologije in razvoj
VidemBrankoMariničM28.01.1956Županovanje
VipavaAntonLavrenčičM03.03.1970veterinar
VipavaGoranKodeljaM17.05.1963Župan Občine Vipava
VitanjeAndražPogorevcM20.03.1991Poklicni gasilec
VitanjeSlavkoVetrihM22.09.1956Upokojenec
VodiceAco FrancŠuštarM17.12.1968Župan
VodiceTilenJerajM23.10.1989Lobist
VojnikBarbaraLederŽ16.11.1977DIREKTORICA
VojnikBrankoPetreM18.04.1963ŽUPAN
VranskoArnoldMarkoM15.04.1974snemalec
VranskoFlorijanRojnikM19.06.1976področni vodja
VranskoNatašaJuhartŽ22.07.1975diplomirana medicinska sestra – delo v kontroliranem območju sevanja
VrhnikaAljaStankoŽ13.06.1984Strokovni sodelavec
VrhnikaBenjaminLeskovecM25.02.1975Manager podjetnik
VrhnikaDanielCukjatiM15.03.1979Župan
VrhnikaMarjanGeohelliM21.01.1963Podjetnik – avdio vizualno založništvo
VrhnikaMarkoMočnikM05.04.1984Osnovnošolski učitelj
VuzenicaFrancGolobM02.08.1967Župan
VuzenicaSimonaKremzerŽ25.11.1975Samostojna podjetnica
Zagorje ob SaviBoštjanOcepekM29.04.1990projektant
Zagorje ob SaviMatjažŠvaganM21.05.1963župan
Zagorje ob SaviTilŠilesM06.05.2000študent
Zagorje ob SaviŽeljkoŽeleznikM13.12.1980področni vodja prodaje
ZavrčSlavkoPravdičM20.03.1968TEHNIČNI DIREKTOR
ZrečeBorisPodvršnikM07.02.1963župan Občine Zreče
ZrečeVladimirKukavicaM18.07.1963direktor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev
ŽalecBlažKolarM22.01.1971direktor
ŽalecJankoKosM29.06.1961župan Občine Žalec
ŽalecMatjažKrkM28.01.1969inšpektor
ŽalecSrečkoLednikM15.10.1962upokojenec
ŽeleznikiAntonLuznarM05.04.1961župan Občine Železniki
ŽeleznikiMarkoGasserM06.08.1980kmetovalec
ŽeleznikiRokBajželjM26.11.1971vodja prodaje produkti
ŽetaleAntonButolenM05.01.1955upokojenec
ŽiriBrankoJesenovecM05.09.1966SAMOSTOJNI PODJETNIK
ŽiriFrancKranjcM20.02.1969VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
ŽiriŠtefanBogatajM28.09.1972SAMOSTOJNI PODJETNIK-NOSILEC OBRTNE DEJAVNOSTI
ŽirovnicaDarkoĆorkovićM29.04.1982vodja montaže, logistike in poprodajnih aktivnosti
ŽirovnicaLeopoldPogačarM12.06.1966župan
ŽužemberkFrancŠkufcaM12.11.1960Komercialist
ŽužemberkJožePapežM12.10.1963Župan
ŽužemberkVladimirKostevcM27.03.1964Svetovalec za družbene dejavnosti
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu