Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ahmad Shamieh: Precejšnja klofuta vrhovnega sodišča upravnemu

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd januar 2018, 01:02 pop

Vrhovni sodniki Peter Golob in člana Erik Kerševan in Brigita Domjan Pavlin so razveljavili odločitev upravnega sodišča, da mora notranje ministrstvo obravnavati prošnjo Ahmada Shamieha, ki jo je ta (ponovno) vložil 7.11.2017 in odločiti, ali bo Shamiehu ponudilo zaščito, do takrat pa ustaviti deportacijo na Hrvaško.

Vrhovno sodišče je po pritožbi notranjega ministrstva, ki ga vodi Vesna Györkös Žnidar, presodilo, da so predsednica senata Darinka Dekleva Marguč in sodnika Irena Polak Remškar in Boštjan Zalar odločili v nasprotju z zakonskimi pooblastili in tudi napačno, njihovo odločitev pa razveljavilo.

Sklep, da je bila odločitev upravnega sodišča nezakonita in napačna, so sprejeli 12 januarja. Javnost so o tem obvestili prejšnji teden v petek. Ko sem danes zaprosil za celotno sodno odločitev, so mi jo poslali takoj. V celoti lahko sklep preberete na koncu članka.

Ni mogoče večkrat o istem

Povezan članek o sodbi upravnega sodišča

Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je z začasno odredbo upravno sodišče poseglo v izvršitev sklepa notranjega ministrstva sprejetega 14. 6. 2016, ki je odločilo, da ne bo obravnavalo prošnje  Ahmada Shamieha za mednarodno zaščito, ker bo predan Hrvaški. Ta pravnomočni sklep so potrdila kot pravilen in zakonit pristojna sodišča in s tem je bilo tožniku zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Po vsebini je torej upravno sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je zadržalo izvršitev pravnomočnega sklepa, ki sploh ni predmet tega upravnega spora, za kar nima zakonske podlage.

Po domače: upravno sodišče je notranjemu ministrstvu naložilo, da mora odločati o ponovni vlogi, torej drugič o istem, kar ni dopustno, saj vodi v neskončna ponavljanja.

Vrhovno sodišče je presodilo, da stališče upravnega sodišča tudi po vsebini ni bilo utemeljeno, saj predaje  Ahmada Shamieha Hrvaški ni mogoče brez ugotovljenih konkretnih okoliščin šteti za težko popravljivo škodo.

Kot sem poročal je upravno sodišče glede zdravstvenega stanja Shamieha zapisalo, da o tem ni predložil ustreznih dokazil, so mu pa sodniki verjeli glede bivanja in delovanja v Sloveniji, o čemer so poročali tudi mediji. “Oceno kolikšno težo ima integracija in vsi ti stiki, pa lahko država sprejme, ko bo odločala, ali uporabiti diskrecijsko klavzulo,” so zapisali v razlagi sodbe. Če bi bil Ahmad že predan Hrvaški, svojih pravic dejansko ne bi več mogel uveljavljati, se je upravno sodišče strinjalo s tožnikom.

Vrhovno sodišče pa opozarja drugače, da tudi v primeru, če bi bilo mogoče govoriti o morebitnem obstoju pravice tožnika iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravno odločanje sodišč in drugih organov oblasti glede na zahteve zakonitega, neposrednega in poštenega sodnega postopka (22. člen Ustave), ne sme izhajati iz stališča, da so  trditve Ahmada Shamieha splošno znana dejstva zgolj na podlagi tega, da so bila objavljena v medijih in ob sklicevanju tožnika na spletne strani, na katerih se take objave nahajajo, kot je to storilo Upravno sodišče.

Zdravstveno stanje je pomembno

Povezan članek o neuspelem poskusu SDS, da bi obtožili premiera Mira Cerarja pred ustavnim sodiščem, ker je ustavil deportacijo Ahmada Shamieha

Čeprav Ahmad Shamieh v sporu ni predložil nobenih ustreznih dokazil v zvezi s trditvami o svojem zdravstvenem stanju, kar je ugotovilo tudi upravno sodišče, pa vrhovno sodišče, kot je danes objavilo na svoji spletni strani, opozarja, da je notranje ministrstvo dolžno zagotoviti, da ob izvršitvi svojega sklepa o predaji Shamieha Hrvaški ne pride do ravnanja, ki bi pomenilo poseg v njegove pravice, varovane z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Kako se bodo končali zapleti z Ahmadom Shamiehom?

View Results

Loading ... Loading ...

[sociallocker id=10707][/sociallocker]Vprašanje, ali je na podlagi materialnega in procesnega prava mogoče odločati o predlogu za uporabo diskrecijske klavzule ni bilo predmet pritožbenega postopka pred vrhovnim sodiščem.

O njem bo vrhovno sodišče lahko odločalo le na podlagi morebitne dopuščene in vložene revizije zoper sodbo sodišča prve stopnje, je še opozorilo vrhovno sodišče.

Komentar o dogajanju v povezavi z Ahmadom in deportacijo sem napisal že pred dvema tednoma, a vse še drži: https://spletnicasopis.eu/2018/01/07/diktator-cerar-resevanje-migranta-ahmada/

Celoten sklep vrhovnega sodišča v primeru Ahmada Shamieha, v katerem je zaradiu zakona o varovanju osebnih podatkov izbrisano  Ahmadovo ime, sem je takšen:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/01/as_odločba.pdf”]

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (4)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu