Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kako sta Zoran Janković in Matej Tonin rešila subvencijo penzije Milana Kučana

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 31st december 2022, 08:51 dop

Kolikšen je mesečni bruto in neto prihodek nekdanjega predsednika republike Milana Kučana po posebnem zakonu, ki velja le zanj, in mu zagotavlja pokojnino v višini 80 odstotkov plače predsednika republike, je še nejasno. Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so zavrnili pojasnila o številkah, češ da mu izplačujejo le pokojnino po splošnih predpisih. Koliko znaša, javnost nima pravice vedeti, so odgovorili na uradno prošnjo za podatke.

ZPIZ sporoča k Pahorju, ki…

Sporočajo pa vsak mesec podatek o višini Kučanove pokojnine uradu predsednika republike Boruta Pahorja, kjer bivšemu predsedniku države Kučanu potem izračunajo dodatek, ki mu zagotavlja 80 odstotkov predsedniške plače. Za letos država za Kučana načrtuje za 22.000 evrov tega dodatka. Še v nedavni preteklosti je presegal 30.000  in tudi krepko več evrov. Vsak mesec bo za Kučana, če preračunamo, letos doplačila za 1.833 evrov. Kolikšna je skupna subvencionirana Kučanova penzija, pa še ni jasno. Da tega ne ve, je ta teden povedal celo Marijan Papež, ki že četrti mandat vodi Zavod za pokojninsko in pokojninsko zavarovanje,

Po zakonu le Kučanu pripada 80 odstotkov plače predsednika republike. Za vse druge nekdanje predsednike republike je ta dodatek parlament leta 2012 ukinil, da bi država privarčevala. Šefi drugih vej oblasti ga nikoli niso imeli.

Nekdanji šef zveze komunistov, pozneje pa predsednik republike Milan Kučan in predsednik PS in župan Ljubljane Zoran Janković Foto: Robert Fojkar Komac

Kučana pa je leta 2012, v času druge vlade Janeza Janše, “rešilo” dopolnilo Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, za katerega je presenetljivo glasoval tudi vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin. A PS in SD ne bi uspelo, če pri glasovanju ne bi zmanjkali še glasovi kupa poslancev SLS in tudi nekaj poslancev SDS.

Za dopolnilo je bilo 38, proti 37 poslancev.

Zaradi glasovanja je imel pozneje Tonin, ki mi je, ko sem ga poklical, ali se je morda zmotil, to zanikal, precej težav v svoji stranki.

Vsote, ki pripada Kučanu, načeloma ni težko izračunati. Borut Pahor je 5. julija dobil bruto 5.938 plače. 80 odstotkov  je 4750 evrov. A ni nujno, da država računa od te plače. Če bi bil predsednik republike Kučan sam, bi dobival višjo plačo zaradi več dodatka na delovno dobo.

“Strokovne” ocene Jankovićevih poslancev

Na facebooku se je nekdanji poslanec PS Jerko Čehovin, ki je leta 2012 močno branil Kučanov privilegij, odzval, da je preračun iz Pahorjeve bruto plače nestrokoven, “saj je osnova za izračun pokojnine neto in ne bruto plača predsednika države.“ Očita mi, da nimam pojma in da pišem “po naročilu”.


Neto plača kot osnova v zakonu ni določena. Vsaj opaziti ni. Pri strokovnosti poslancev, ki so predlagali in odločili, da bo Kučan še dobival državno subvencijo k pokojnini, pa je modro biti rahlo previden. Maša Kociper je pred glasovanjem v imenu Pozitivne Slovenije leta 2012 trdila, da privilegij za Kučana pomeni 14 tisoč evrov na leto.

Ocena je bila najmanj “nestrokovna”, še bolj verjetno pa čisto zavajanje.

V preglednici prikazujem, kako so nihali stroški povezani s privilegiji bivših predsednikov države in kolikšni so bili in so letni “stroški države” za subvencijo Kučanu:

V preteklosti so v letu po volitvah, če je prišlo do zamenjave predsednika, plačila za pravice bivših predsednikov dosegala tudi skoraj četrt milijona evrov. Razlog za to so bili zelo široko določeni privilegiji, da je bivši predsednik še leto dni prejemal predsedniško plačo, država mu je plačevala urad, uradnike, služben avto…

Privilegij le za enega od bivših šefov oblasti

Takšni široki privilegiji so bili uzakonjeni leta 2003, vlado je vodila LDS, predsednik republike pa je po Milanu Kučanu postal Janez Drnovšek. Privilegije po koncu mandata so določili le za predsednika republike, ne pa tudi za šefe drugih vej oblasti. Predvsem šefi vlad imajo veliko več odgovornosti in dela.

Kaj menite o privilegiju za Kučana lahko odgovorite v anketi:

Poslanci so le za bivšega predsednika Milana Kučana določili, da mu pripada dodatek k pokojnini, ki mu zagotavlja 80 odstotkov plače predsednika. Kaj menite o tem privilegiju?

View Results

Loading ... Loading ...

V preglednici je prvi vrh stroškov, ki jih je država imela z bivšimi predsedniki, prikazan po volitvah leta 2007, ko zaradi bolezni ni ponovno kandidiral Drnovšek. Nekaj mesecev po izteku mandata je 23. februarja 2008 Drnovšek umrl. Po tem so bili nekaj let stroški   le z Milanom Kučanom, ki je stal med 40 in 50.000 evri letno. Ob pokojnini, ki ni všteta. Vsota se je dramatično povišala, ko za predsednika za drug mandat ni bil izvoljen Danilo Türk, strošek pa je kmalu po tem dramatično znižala spremenjena zakonodaja, ki je ukinila večino privilegijev.

Bo več povedal urad Boruta Pahorja?

Za pojasnilo, koliko mesečno v seštevku (pokojnina in dodatek) dobiva Milan Kučan, sem zaprosil tudi urad predsednika republike, ker je prav, da javnost dobi točne informacije in ne le nestrokovnih ocen, kaj je parlament zagotovil bivšemu predsedniku.

Celoten odgovor iz ZPIZ o izplačilih Milanu Kučanu  je bil takšen:

“Vezano na vaše zaprosilo po razkritju višine pokojnine nekdanjega predsednika vam sporočamo, da vam zaprošenih podatkov ne moremo posredovati. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) izplačuje g. Milanu Kučanu pokojnino, priznano po splošnih predpisih, torej na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Višina navedene pokojnine predstavlja osebni podatek. Zavod mora kot upravljavec zbirk osebnih podatkov v prvi vrsti spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami; v nadaljevanju ZVOP-1), na podlagi katerega sme posredovati osebne podatke le v primeru, če pri vsakokratnem zahtevku po posredovanju osebnih podatkov uporabnik izkaže pravno podlago (kot sta npr. soglasje osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, ali pa navedba zakonske določbe, ki opravičuje upravičenje do podatkov tretje osebe).
Upoštevajoč 3. odstavek 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 15/03 s spremembami) za bivšega predsednika republike g. Milana Kučana zavod mesečno posreduje Uradu predsednika Republike Slovenije podatek o višini obračunane in nakazane pokojnine za posamezen mesec. Ta podatek je podlaga za obračun prejemka po Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika Republike Slovenije, za katerega se sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna. Zavod ne razpolaga s podatkom o višini tega prejemka, zato vam zaprošene informacije ne more posredovati.
Prav tako sporočamo, da s podatkom o tem, kolikšen je natančen znesek, ki ga zakon kot 80 % plače predsednika republike zagotavlja nekdanjemu predsedniku republike, ne razpolagamo in predlagamo, da to vprašanje naslovite direktno na Urad predsednika republike.”

Več:

Kolikšna je pokojnina Milana Kučana? Je 4750 evrov?

Izpis rezultat glasovanja poslancev, ali še subvencionirati Kučanovo pokojnino leta 2012:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (11)

Disqus Comments (5)

https-spletnicasopis-eu