Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Vladna sramota v Jernejevem kanalu

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 12th marec 2017, 03:22 pop


»V Jernejevem kanalu so na protipravno postavljene pomole in privezne boje nedovoljeno privezana številna plovila, med njimi je precej zapuščenih, poškodovanih in tudi delno ali v celoti potopljenih,« računsko sodišče opozarja v danes objavljeni reviziji o upravljanju Jernejevega kanala od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015. Celotna revizija je dostopna: tukaj.

Posnetki iz revizijskega poročila računskega sodišča

 

Množica zapuščenih, potopljenih in podobnih plovil, opozarjajo revizorji, kazi zunanjo podobo Krajinskega parka Sečoveljske soline in predstavlja večjo potencialno nevarnost, ki bi lahko v prihodnosti imela škodljive posledice na to zavarovano območje, ki je tudi del območja Natura 2000. Vlada se je neurejenega stanja v Jernejevem kanalu zavedala že ob podelitvi koncesije za upravljanje parka leta 2003 in se zavezala, da bo takoj pričela z ustreznimi postopki iz svoje pristojnosti, da se najkasneje v treh letih odstranijo vsa privezana plovila v Jernejevem kanalu.

Vlada ni zagotovila nikakršnega nadzora

Poslovanje vlade pri upravljanju Jernejevega kanala ni bilo učinkovito, je ugotovilo računsko sodišče. Vlada ni izvedla aktivnosti, povezanih z odstranitvijo nedovoljeno privezanih plovil v Jernejevem kanalu, niti ni nikogar pooblastila, da bi izvedel aktivnosti v zvezi z odstranitvijo protipravno postavljenih pomolov v Jernejevem kanalu. S tem je kršila Koncesijsko pogodbo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline. Vlada v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni izvedla nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe za upravljanje, prav tako za izvedbo nadzora ni pooblastila drugih oseb. Vlada tudi nikoli ni preverila, ali in kako so nadzor nad izvajanjem koncesije opravljali drugi pristojni organi. Poleg tega ni ustrezno usmerjala, spremljala oziroma nadzorovala dela ministrstva pri izvrševanju njegovih nalog v povezavi z upravljanjem Jernejevega kanala…

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu