Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kadunc zanika. Ali se je z odpravninami ugriznil v…

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 16th marec 2024, 12:13 pop

“Ni samo Igor Kadunc podpisal aneksa o pravicah do desetih plač odpravnine, proti katerim zdaj protestira. Štirje generalni direktorji zapovrstjo so jih. Nekoliko se je ugriznil v lastno rit,” so v sindikatih RTVS danes presenetljivo pritrdili upravi Zvezdana Martića, ki je odgovorila na kritike nekdanjega generalnega direktorja Kadunca, da bi se morala z izplačili odpravnin ob upokojitvi 19 zaposlenih iz RTVS, med bolj znanimi sta Marjan Lah in Vida Petrovčič, ukvarjati tudi policija. Kadunc je ocenil, da bi smeli izplačati največ tri plače odpravnine in ne deset plač na način, da so zaposlene, ki se upokojujejo, razglasili za tehnološki višek. Ne gre za majhne zneske. Ker je Sonja Cerkvenik iz regionalnega centra Koper zaslužila januarja 4.720 evrov, bi lahko dobila 47.196 evrov odpravnine ob upokojitvi. Če bi bila upravičena do treh plač, bi to bilo 14.159 evrov odpravnine ali 33.037 evrov manj.

Na Kadunčeve kritike, da so pri odpravninah ob upokojevanju preveč velikodušni, so iz RTVS odgovorili tako:

“Mnenja posameznikov na družbenih omrežjih niso relevantna podlaga za strokovne razprave o poslovnih praksah in delovanju javnega zavoda RTV Slovenija. Objav na družbenih omrežjih ne komentiramo. Ga. Vida Petrovčič se je odločila, da bo z delom na RTV Slovenija zaključila z dnem 20. 3. 2024. Javna uslužbenka bo prejela toliko, kot ji pripada na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija št. 13 (Uradni list RS, št. 204/21). Izplačilo se izvrši po prejemu zadnje plače, tako da podatka o višini še nimamo. Tukaj je potrebno poudariti, da to ni nova praksa, ki bi jo uvedlo aktualno vodstvo, tudi nekdanji generalni direktor Igor Kadunc je s socialnimi partnerji sklenil enak dogovor o višini odpravnin (Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi jz RTV Slovenija; Uradni list RS št. 160/20). Naj pa ob tem še pojasnimo, da ob tovrstnih izplačilih nastane strošek, dolgoročno gledano pa pomenijo prihranek pri stroških dela..”

Izplačila tokrat sicer ne temeljijo na tem aneksu, ki ga je podpisal še Kadunc. Ta je namreč prenehal veljati že leta 2021. Takšen je bil:

Zadnji aneks, gre za številko 14, ki so nanaša na to področje, je podpisal Andrej Grah Whatmough decembra 2022 in ta velja za postopke, ki so bili sproženi do konca lanskega leta.

Na kritiko, da je sam podpisal anekse, po katerih zdaj izplačujejo visoke odpravnine, je Igor Kadunc, ko sem ga to vprašal na spletu, odgovoril:

“Ja, aneksi niso bil nikoli problem. Problem je izvajanje! To pa se najde v letnih poročilih zelo natančno napisano. Zakaj dejstev najprej ne preverite!. Koliko je bilo v času mojega mandata odpuščeno, kaj, ali so odšli v pokoj ali na zavod za zaposlovanje. Preverjanje, preverjanje in še enkrat preverjanje! Nikamor se nisem ugriznil.”

V Spletnem Časopisu sem pred časom pridobil plače vseh zaposlenih za januar (tiste nad 4.000 evrov sem tudi objavil) in med 19, ki bi se naj po Kaduncu upokojevali, Drago Brglez, Jasna Rodošek in Andrej Vajevec januarja niso dobili plač, verjetno, ker so vsi trije že upokojeni. Podatki za preostale o plačah januarja so pa takšni: Ariana Zanco Mitar je za januar prejela bruto 1.881, Anna Apollonio 4.173, Irena Batis Jankovsky 2.252, Sonja Cerkvenik 4.719, Marjan Klinc 3.258, Vojko Kokot 3.258, Milan Krapež 3.536, Marjan Lah 4.130, Janez Lotrič 2.906, Dragan Petkovšek 3.800, Vida Petrovčič 3.887, Darinka Povše 3.433, Tomaž Sever 2.972 in Vanja Vačun 1.485 evrov.

Iz RTVS mi posebej odgovarjajo o Vidi Petrovčič, čeprav jih o njej nisem vpraševal, jo je pa v svoj objavi posebej omenjal Kadunc. V odgovoru so trditve Kadunca pravzaprav, se zdi, vendarle potrdili. Opozorili so le, da tako že tradicionalno ravnajo vse uprave (ali generalni direktorji) in da je tudi Kadunc. Tokratna uprava teh pravic ob upokojevanju za zaposlene v dogovoru s sindikati še ni podaljšala, je pa uporabila dogovor prejšnjega generalnega direktorja (po aneks 14), ki je bil takšen:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu