Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Preiskujejo Ajanović Hovnikovo

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 2nd december 2023, 08:45 pop

Preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik je uvedla komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Preiskavo so uvedli mesec in pol po odstopu ministrice, odstopila je zaradi poročanja medijev o nepravilnosti pri rabi javnega denarja za potovanja in dodeljevanju denarja zavodom in podjetjem, s katerimi je bila Ajanović Hovnikova družinsko in poslovno povezana.

Uvedbo preiskave so na KPK pojasnili tako: “Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijav, ki jih je prejela v septembru in oktobru letos. Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije Ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih ministrstev je senat Komisije na seji 23. 11. 2023 zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov. Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost. S preiskavo se nadaljuje postopek v povezavi s sumi kršitev nasprotja interesov nekdanje ministrice. Ostale očitke glede sumov kršitev v postopku izvedbe javnega razpisa pa Komisija še preverja v predhodnem preizkusu. Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu