Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Plaskanova na urgenci: Martiću kršitev zakona očitata društvo in sindikat novinarjev. Zgrožen celo Tonin.

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 26th september 2023, 08:25 pop

Iz RTVS so objavili protestno izjavo nove uprave, ki jo vodi Zvezdan Martić, da ta z zgroženostjo spremlja poskuse pritiska na uredništvo informativnega programa TV SLO 1 in vršilko dolžnosti odgovornega urednika Polono Fijavž, ki ima po njihovem mnenju pravico, da si kot odgovorna urednica nastavi svojo novo ekipo novinarjev. Njihova težava pa je, da so kot nezakonito način imenovanja Fijavževe opisali celo v “levem” društvo in sindikatu novinarjev v podobnem primeru že pred dvema letoma. Oglasil pa se je danes celo opozicijski voditelj Matej Tonin, ki je doslej vladajočim pri depolitiziranju medijev s previdnim molkom nekoliko “držal štango”. Tako:

Pod plazom kritik se je vrh RTVS znašel, ker so na nezakonit način izvedli obsežno politično kadrovsko čistko, ko so z voditeljskih položajev odstavili celo novinarje in urednike, ki so strokovno nesporno dobri in tudi politično niso bili nikoli angažirani. Denimo, Valentino Plaskan. Plaskanovo so danes odpeljali na urgenco. Na delu jo je obšla slabost. Med sodelavci je slišati, da odstavljenim ni lahko, novi šefi kažejo svojo moč na načine, ki so tudi neprijetni. Pozno zvečer je bila Plaskanova še na urgenci, kjer so opravljali preiskave, počutila se je pa že nekoliko bolje.

Tako je dogajanje na TVS opisal Bojan Požar:

Težava Martića in njegove uprave je, da sta na nezakonitost njihovega ravnanja pred dvema letoma javno opozorila društvo in sindikat novinarjev, ki sta v manj spornem primeru, ko ni bilo političnih kadrovskih čistk med voditelji in novinarji, opozorila, da je imenovanje v.d., za kakršnega se je zdaj odločil Martić, nezakonito.

Tako so to opozorili iz društva (DNS) in sindikata novinarjev:

Če odgovorni urednik ni imenovan v skladu s postopkom, je njegovo imenovanje nezakonito

Objavljeno 1. decembra 2021

V. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh je na včerajšnji tiskovni konferenci vodstva Radiotelevizije Slovenija napovedal, da bo Jadranka Rebernik »še danes imenovana za novo vršilko dolžnosti odgovornega urednika Informativnega programa«. Opozarjamo, da vodstvo pred njenim imenovanjem ni pridobilo mnenja uredništva, čeprav mu to nalaga zakon o medijih. Ta v 18. členu določa: »Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši vpliv uredništva.«

Po mnenju ministrstva za kulturo, ki ga je pridobilo Društvo novinarjev Slovenije, je mnenje uredništva nujno tudi za imenovanje vršilca dolžnosti odgovornega urednika, saj »odgovornosti in naloge, ki jih odgovornemu uredniku nalaga zakon, namreč lahko po našem mnenju prevzame in opravlja le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za imenovanje odgovornega urednika, in ki je bila imenovana po postopku, kot ga določa zakon. V tem postopku pa mora izdajatelj pridobiti predhodno mnenje uredništva«.

V primeru, da uredništvo kandidata za odgovornega urednika zavrne, zakon o RTV Slovenija v 4. odstavku 21. člena zagotavlja še močnejšo zaščito avtonomije uredništva:

V primeru, da direktor radia ali direktor televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, ima večina programskih delavcev v uredništvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo Programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja Programskega sveta, ki mora najkasneje v roku 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu od predlaganih kandidatov.

Vodstvo RTV Slovenija zato pozivamo, da skladno z zakonom o medijih pridobi mnenje uredništva o imenovanju vršilke dolžnosti odgovornega urednika in izpelje tudi vse druge postopke, ki jih predvideva zakonodaja. Če odgovorni urednik ni imenovan v skladu s postopkom, je njegovo imenovanje nezakonito.

Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije”

Tak začasni urednik, ki je imenovan ne nezakonit način, nima nobene pravice postavljati svoje ekipe za zakonito izvoljenega urednika, ki ga še ni. A točno to začasna urednica počne, nov vrh RTV pa takšno očitno nenavadno ravnanje brani.

Položaj je danes v primerjavi s časom, ko je nastala izjava DNS in sindikata drugačen le, ker je društvo novinarjev celo udeleženo v vodenju javnega zavoda, njihova generalna sekretarka Špela Stare je podpredsednica Sveta RTVS, ki je izvolil Martića in je zaradi tega soodgovorna za kršenje medijskega zakona in politično čistko.

Doslej Staretova še ni odstopila, niti protestirala proti ravnanju Martića. Tiho je. Društvo novinarjev in sindikat tudi molčita. Protestirala je le druga novinarska organizacija ZNP.

Zaplete pa se lahko, če bo kateri od šikaniranih novinarjev in urednikov sprožil postopke pred delovno pravnimi sodišči, ker urednica, ki je sprejemala odločitve, ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev, da bi delo smela opravljati.

Celotna izjava Matićeve uprave je takšna:

“Uprava RTV Slovenija najostreje obsoja pritisk na uredniško politiko

Uprava RTV Slovenija z zgroženostjo spremlja poskuse pritiska na uredništvo informativnega programa TV SLO 1 in vršilko dolžnosti odgovornega urednika. Poudarjamo, da so uredništva pri svojem delu avtonomna in neodvisna.

26. september 2023 ob 14.14
RTV SLO

Mandati urednikov so vezani na mandat odgovornega urednika, kar pomeni, da uredniki niso odstavljeni, ampak jim je z odstopom prejšnje odgovorne urednice potekel mandat. Vsak odgovorni urednik ima torej pravico sestaviti uredniško ekipo, s katero bo ustvarjal program.

Napadi na vršilko dolžnosti odgovornega urednika TV SLO 1 so neupravičeni in zaskrbljujoči. Dialog znotraj hiše je ključnega pomena, javnost pa bo o morebitnih spremembah, pomembnih za gledalce, obveščena.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (8)

https-spletnicasopis-eu