Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Zdravnike so pri delu za zasebnike izenačili z ministrom Bešič Loredanom

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 31st januar 2023, 11:25 dop

Ustavno sodišče je objavilo posebno sporočilo za javnost in v njem opozorilo, da je napačna informacija, ki se širi po medijih, da so z odločbo, ki so jo objavili v začetku letošnjega leta, omejili delovni čas zdravnikov na največ 48 ur. Ustavno sodišče opozarja, da o tem niso odločali, so pa, da je v skladu z ustavo omejitev, da zdravnik, ki je za polni delovni čas zaposlen v državnem zdravstvu, sme za zasebnega delodajalca delati še največ osem ur na teden. Ta omejitev je bila uzakonjena leta 2017 v času vlade Mira Cerarja, uporablja pa se od začetka lanskega leta. Kjer je zdravnik zaposlen, tudi poslej lahko dela več kot 48 ur na teden, je s tem sporočilo ustavno sodišče.

Zdravniki so, ko gre za pravice dodatnega dela za zasebnike, zdaj izenačeni z ministri v vladi, tudi z ministrom za zdravje Danijelom Bešič Loredanom. Ministri smejo ob vodenju svojih resorjev še petino delovnega časa delati drugje. To je osem ur na teden. Minister Bešič Loredan (GS) ob garanju za državo dodatno dela še pri kar dveh zasebnih delodajalcih: v Kirurgiji Bitenc v Ljubljani in še v Zasebnem zdravstvenem zavodu Medicinski center Šalara v Kopru. Minister Bešič Loredan je ustanovitelj (lastnik torej) zasebnega Zavoda Šalara in ga je do prevzema ministrske funkcije tudi vodil s Simonom Stoparjem. Minister je torej za štiri ure na teden dodatno zaposlen kar v lastnem podjetju. No, zdravstvenem zavodu. Kot zdravnik, če bo imel službo v državnem zdravstvu, tudi v prihodnje ne bo smel dodatno delati za te zasebnike več kot že zdaj dela.

Kako bi država dejansko lahko politično vplivnemu posamezniku, kar je Bešič Loredan, preprečila še več delati za podjetje, katerega lastnik je, si je sicer nekoliko težko predstavljati.

Celotno sporočilo ustavnega sodišča je takšno:

“Po objavi odločbe št. U-I-198/19 z dne 5. 1. 2023 so se v nekaterih mediji pojavile netočne informacije oziroma interpretacije, da naj bi Ustavno sodišče s to odločbo odločilo, da zdravstveni delavci v nobenem primeru v posameznem tednu ne smejo delati več kot 48 ur, kar naj bi močno ogrozilo delovanje zdravstvenega sistema. To ne drži, saj Ustavno sodišče s svojo odločitvijo ni uvedlo splošne omejitve delovnega časa za zdravstvene delavce. S to odločbo je Ustavno sodišče na zahtevo skupine poslank in poslancev med drugim presojalo drugi odstavek 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je bil sprejet leta 2017 in se uporablja od 1. 1. 2021 naprej. V skladu s to določbo lahko zdravstveni delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas v javnem zavodu, poleg te zaposlitve pri drugem delodajalcu ali kot izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstvene storitve še največ v obsegu osem ur na teden. Ustavno sodišče je, ob upoštevanju ustavnih zahtev in upoštevnih pravil prava EU, presodilo, da ta zakonska določba ni v neskladju z Ustavo. Pri tem odločitev Ustavnega sodišča ne pomeni nujno, da je samo taka zakonska ureditev dopustna in ustavno skladna. S to odločitvijo Ustavno sodišče torej sploh ni poseglo v veljavno zakonsko ureditev, kot je urejena v slovenskem pravnem redu in kot jo narekuje tudi pravo EU. Z njo je določen maksimalni skupni obseg ur dela kot povprečna omejitev v daljšem referenčnem obdobju. To velja za redno zaposlitev, v skladu z drugim odstavkom 53.b člena ZZDej pa tudi za opravljanje dodatnega dela pri drugem delodajalcu ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti. Navedeno pomeni, da lahko zdravstveni delavci zdravstvene storitve še naprej izvajajo povsem enako kot doslej in lahko v posameznem tednu delajo tudi več kot 48 ur, če se pri tem spoštujejo omejitve glede povprečnega obsega opravljenih ur dela v referenčnem obdobju ter siceršnje omejitve glede obsega delovnega časa in nadur iz drugih določb ZZDej in Zakona o delovnih razmerjih, ki v tej zadevi niti niso bile izpodbijane in še naprej veljajo enako kot doslej.”

Celotna razsodba, ki buri duhove, pa je takšna:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu