Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ZDUS Goloba svari “pred ulico”: Vaša vlada nas podcenjuje in zapostavlja

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 20th december 2022, 11:48 pop

Zveza društev upokojencev je najpomembnejšim funkcionarjem v državi in šefu zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poslala protestno pismo, ki ga v celoti objavljamo. Med drugim trdijo, da želijo probleme rešiti z dialogom, kar je boljše kot reševanje “naših težav na ulici”.


Predsedniku vlade RS dr. Robertu Golobu
Predsednici DZ RS ga.Urški Klakočar Zupančič
Ministru za DDSZ EM g. Luki Mesecu
Ministru za zdravje, dr. Danielu Bešič Loredanu in
Generalnemu direktorju ZPIZ Marijanu Papežu


Letošnja jesen je med slovenske upokojence in v našo zvezo, ki si ves čas prizadeva blažiti probleme
tretjega življenjskega obdobja, prinesla precej nemira. Že podpis koalicijske pogodbe nas je streznil s
spoznanjem, da se vaša vlada ne bo poglabljala v težave in tegobe starejših.To nas je presenetilo, saj
smo do zdaj z vsemi vladami vodili konstruktiven dialog. Vaša nas podcenjuje in zapostavlja!
Radi bi vas spomnili na predvolilne obljube, ki bi jih morali s svojo ekipo udejanjati. To se (še) ni
zgodilo, kljub zagotovilu, da bomo upokojenci med prvimi predstavniki civilne družbe, ki jim boste
prisluhnili. Konec koncev nas je več kot 600.000, od teh 200.000 članov krovne organizacije ZDUS.
Želimo si, da naše opozorilo, oz. slogan – Nič o nas, brez nas – razumete kot poziv najštevilčnejše NVO
s statusom humanitarne, nepolitične in nestrankarske organizacije, ki vam lahko stopi ob bok, ali pa
daleč vstran. V nadaljevanju omenjamo zgolj najbolj pereče reči, ki vnašajo nemir med starejšo
populacijo.

 1. Višina izredne uskladitve pokojnine in delitev letnega dodatka za prihodnje leto na pet
  razredov povzročata jezo, da ne uporabimo kakšnega bolj sočnega izraza. V ZDUS že lep čas
  poudarjamo, Nič o nas, brez nas!
 2. Izredna uskladitev pokojnin v skladu z 8. odstavkom 430. čl ZPIZ-2 še vedno ni znana, čeprav
  so strokovne službe ZPIZ izračunale, da bi ta morala biti najmanj 4,4 %.
 3. Sramoten in poniževalen predlog za povišanje letnega dodatka za leto 2023 za 5 EUR
  povzroča bes! Naj vas spomnim, da je izplačilo letnega dodatka sistemsko opredeljeno v 95.
  čl. ZPIZ-2. Tega določila ni upoštevala še nobena vlada, po ZUJF-u, pa tudi vaša, deklarirano
  zakonom naklonjena vlada, ne.
 4. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, je v Državnem
  zboru dejal, da se bodo o »upokojenskem dodatku« pogovarjali v kratkem, trenutno pa
  razmere usklajujejo v okviru delovne skupine pri predsedniku vlade(!?) ZDUS ni članica
  Ekonomsko socialnega sveta, zato je edina pot usklajevanja znotraj Sveta ZPIZ in posameznih
  ministrstev. Vse rešitve gredo mimo nas, mi pa pravimo, nič o nas, brez nas!
 5. Kako naj mladim (ob napovedanih ukrepih MDDSZ EM) dopovemo, da je delo vrednota, ki
  mora ostati v pokojninskem portfelju. Eno je pokojnina, drugo so socialni transferji, ki naj se
  izplačajo iz druge vreče. Slovenija ima razvit socialni sistem in ljudje imajo možnost prejema
  varstvenega dodatka, enkratne pomoči, izredne pomoči, pomoči za ogrevanje, oprostitve
  plačila RTV prispevka, oprostitve plačila za uporabo stavbnega zemljišča itd. Ves čas smo
  poudarjali, več bomo prispevali v pokojninsko blagajno, višje bodo pokojnine! Danes pa je
  delo razvrednoteno. Eno je pokojnina, drugo pa socialni transferji in slednjim se MDSZ EM
  mnogo bolj posveča..
 6. Vsako povečanje pokojnin v nominalnem znesku enakem za vse se zdi všečno, vendar je
  nezakonito in v koliziji delovanja pokojninske blagajne, zato vsi organi ZDUS tak predlog
  odločno zavračajo. Nekateri so delali več, drugi manj, zato ne moremo razumeti, da se za
  ceno populizma utiša tiste, ki so delali več in imajo višje pokojnine, namesto da bi jasno
  povedali, da ne morejo biti vse pokojnine enake. Vlada je na najboljši poti da ustvari reveže.
  Tako tiste, ki so plačevali veliko in se upokojili s polno delovno dobo, kot tudi tiste, ki so
  plačevali malo in imajo samo nekaj let delovne dobe.
 7. V koalicijskem dogovoru je med prioritetami Vlade za tretje življenjsko obdobje zapisana skrb
  za dostojne pokojnine in varno starost!? Zavedajte se, da boste s takimi protizakonskimi
  ukrepi pripeljali našo krovno organizacijo na rob potrpljenja saj ne spoštujete zakonodaje!
  Povejte nam, tam na Erjavčevi ulici, kako naj dopovemo mladim naj varčujejo za dostojno
  pokojnino, če pa delo ni več vrednota, ki se odraža v pokojnini?
 8. Vaša vlada se je povsem oddaljila od starejših in vaš molk lahko razumemo le na način, da v
  naši družbi tudi v tem vladnem mandatu nismo vsi enakopravno obravnavani.
 9. Kje je obtičala skrb za izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi in e – oskrbi in zakaj se odgovorni
  na naše pozive zavijajo v molk, namesto da bi družno našli rešitve?
 10. Ukinili ste Demograski oddelek v Mariboru, niste pa ustanovili Urada za starejše pri vladi RS?!
  Zdaj se prebijamo skozi ignoranco ministrstev in vladnih uradov do naših pobud, oz. pozivov k
  izboljšanju razmer/zdravstvo, bivalni standard in humanitarnost/ čeprav imamo v ZDUS 3500
  prostovoljcev programa Starejši za starejše.
 11. Veliko pričakujemo od spremenjenega Zakona o izobraževanju, ki je trenutno zastalo.
  Čakamo vabilo ministrstva na posvet, preden gre v razpravo v Državni zbor. Čakamo pa tudi
  na ustanovitev sklada za nakup računalniške opreme, saj nas je v tehnološkem pogledu čas
  docela povozil.
  ZDUS zato poziva vlado,
  da nemudoma za leto 2023 prične z izvajanjem ali spremembo 95. člena ZPIZ-2 s popravki sprejete
  lestvice dodatka. Če tega ne bo storila, bomo vložili ustavno pritožbo.
  da za skupno mizo posede predstavnike ZDUS z Ministrstvom za delo, Ministrstvom za digitalno
  preobrazbo, Ministrstvom za javno upravo in kabinetom Predsednika Vlade, da vse navedene
  probleme rešimo z dialogom, kar je vsekakor boljše, kot pa reševanje naših težav na ulici.
  Odprto pismo smo naslovili nemudoma po končani novinarski koferenci, ki smo jo pripravili v
  petek, 7. oktobra 2022 ob 11.00 uri in na kateri smo slovensko javnost seznanili o »krivih
  poteh«(Braking Bad) trenutne vlade.
  V vednost:
 • Vodjem poslanskih skupin v DZ RS
 • Medijem
  Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije,
  Janez Sušnik
  V Ljubljani, 7. oktobra 2022
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu