Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Šarec poplačal Levico: Kupovanje Boxerjev je vlada uradno umaknila iz DZ

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 15th april 2019, 08:37 dop

Vlada je šefu odbora za zunanjo politiku Matjažu Nemcu (SD) danes sporočila, da umika sporazum o nakupu osemkolesnikov Boxer iz procedure odbora. V Spletnem časopisu sem pred dvema tednoma razkril, da sta Matej Tonin (NSi) in Jožef Horvat (NSi) predsednika odbora Matjaža Nemca (SD) povprašala, kdaj namerava nadaljevati prekinjeno odločanje o soglasju k nakupu osemkolesnikov Boxer. Sporazum je obstal, ko je DZ lani odločal o izvolitvi premiera Marjana Šarca, katerega stranko LMŠ je na volitvah volilo le 12,6 odstotka glasujočih, prevzem oblasti pa si je zagotovil s koncesijami drugim strankam, ki so bile še manj uspešne. Nemec mi je takrat povedal, da bo o tem, kako nadaljevati sejo, odločil, ko se bo opredelila vlada. O ravnanju vlade zadnje mesece pa je dejal: “Zdi se, da zavlačujejo.”

Država z vojsko na konjih

Članek o pismu Horvata in Tonina Nemcu

Po sporočilu iz vlade, v katerem danes ni več nič o domnevni korupciji ali napakah prejšnje obrambne ministrice Andreje Katič (SD) pri kupovanju osemkolesnikov, se zdi še bolj verjetno, da je odrekanje nakupu osnovne opreme za vojsko in s tem zavezam v Natu, cena, da lahko Šarec računa z glasovi Levice, ko je to potrebno. Tik pred glasovanjem o tem, ali bo Šarec mandatar, je poslanec Levice Miha Kordiš v odboru za obrambo lani zahteval prekinitev odločanja o soglasju k projektu nakupa oklepnih vozil Boxer za vojsko, s katerim se je, kot je opozoril takratni državni sekretar obrambnega ministrstva Miloš Bizjak, zelo mudilo, da bi lahko nadaljevali postopke za podpis pogodbo o nakupu do 28. oktobra lani. Pravočasni nakup 48 oklepnih vojaških vozil Boxer za 306 milijonov evrov je visel na nitki. Ta vozila so za transportiranje vojakov nesporno primernejša kot lipicanci. Kordiš je povsem neprikrito zagrozil, da bodo Šarec in ministri padli v državnem zboru, če nakup oklepnih osemkolesnikov ne bo ustavljen. Tako je dejal:

“Ob tem bi koalicijske poslance spomnil, morda se je, ne vem sicer kako, pozabilo, ampak čez uro in pol se nam začne seja DZ, na kateri bo glasovanje o mandatarju. Začnite malo preštevati glasove.”

Kordiš je opozoril še, da je kupovanje Boxerjev kršitev dogovora vladnih strank z Levico o koalicijskem sodelovanju. O soglasju za nakup osemkolesnikov, ki mu je prejšnja vlada že dala zeleno luč, odbor po tem Kordiševem opozorilu ni glasoval. Šarec in novi obrambni minister Karl Erjavec (DeSUS) pa sta pozneje javno razglašala, da sta projekt kupovanja osemkolesnikov “zamrznila”. Danes je vlada to tudi uradno storila.

Obsežno pojasnil o “zamrznitvi”

Pri denarju in vložkih v opremo vojske smo povsem na repu članic Nata. Zaradi odpovedi Boxerjem je praktično že propadlo nastajanje ene same srednje bataljonske skupine, s tem pa tudi načrt modernizacije vojske, da njeni vojaki ne bi bili v sramoto resni državi in zavezništvu Natu, v katerem smo. Sestaviti bi v naslednjih petih letih morali dve takšni skupni. To še teoretično več ni mogoče.

Po vprašanju Mateja Tonina in Jožefa Horvata šefu odbora za zunanjo politiku Matjažu Nemcu, ki sem ga razkril v Spletnem časopisu, kdaj namerava nadaljevati prekinjeno odločanje o soglasju k nakupu osemkolesnikov, je vlada danes s tem tudi uradno kupovanje zamrznila in odbor obvestila, da sporazum z državami, ki sodelujejo pri izdelovanju teh vozil, umika iz procedure. O razlogih, zakaj vlada to počne, je v anketi odgovorilo skoraj 1500 bralcev Spletnega časopisa in večina je menila, da je razlog trgovina z Levico. Glasujete lahko, če še niste, še vedno:

Zakaj je ustavljen projekt Boxer (mogoča sta dva odgovora)?

View Results

Loading ... Loading ...

Celotno vladno pojasnilo o dogajanju pa je takšno:

“Vlada se je seznanila z informacijo o začasni odložitvi nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za potrebe Slovenske vojske Republika Slovenija se je z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 med drugim opredelila za razvoj srednje bataljonske bojne skupine (v nadaljevanju SrBBSk). S sprejetjem Ciljev zmogljivosti Nata za Republiko Slovenijo se je leta 2017 Republika Slovenija zavezala, da bo zagotovila zmogljivosti za oblikovanje dveh SrBBSk, ki sta namenjeni za samostojno izvajanje združenega bojevanja, s sposobnostjo vključevanja v višjo formacijo brigadne ravni za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije ter združenih operacij v zavezništvu. Končne operativne zmogljivosti prve SrBBSk so predvidene do leta 2022, druge SrBBSk pa do leta 2025. Intenzivnejše dejavnosti za izvedbo projekta nakupa bojnih kolesnih vozil (BKV) 8 x 8 so se na Ministrstvu za obrambo začele leta 2017. Ministrstvo za obrambo je Vlado RS v začetku leta 2018 seznanilo z Informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine (sklep VRS, št. 80300-1/2018/2, z dne 2. februarja 2018), pri čemer sta bila kot najustreznejši način in postopek izbire dobavitelja opredeljena priključitev k večnacionalnemu programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (v nadaljevanju OCCAR). Na podlagi prošnje ministrstva je Nadzorni odbor OCCAR maja 2018 odobril, da so se začele formalne dejavnosti za sodelovanje Republike Slovenije v večnacionalnem programu Boxer. Ministrstvo je izrazilo interes za nakup 48 bojnih kolesnih vozil z oborožitvenimi sistemi (top 30 mm). Republika Slovenija bi se programu Boxer pridružila kot država nečlanica OCCAR. Program Boxer upravlja OCCAR skladno s svojimi pravili, zato morajo države, ki niso njegove članice, za sodelovanje v programu z OCCAR skleniti sporazum na podlagi 37. člena konvencije OCCAR. Pobudo za sklenitev sporazuma je obravnavala in potrdila Vlada Republike Slovenije julija 2018 (sklep VRS, št. 51002-43/2018/3, z dne 26. julija 2018) in poslala v potrditev Odboru Državnega zbora RS za zunanjo politiko, ki je pobudo obravnaval na 2. nujni seji 17. avgusta 2018 in obravnavo prekinil. Ministrstvo za obrambo je z OCCAR začelo tudi usklajevanja drugih mednarodnopravnih aktov, ki bi bili potrebni za izvedbo projekta, vključno z besedilom glavne pogodbe, in za večino izmed njih izvedlo tudi medresorsko usklajevanje. Ministrstvo za obrambo je od OCCAR decembra 2018 pridobilo tudi novo ponudbo za nakup 48 bojnih kolesnih vozil 8 x 8 z oborožitvenimi sistemi (top 30 mm). Ministrstvo za obrambo meni, da je treba postopek nakupa BKV 8 x 8 začasno odložiti in izvesti dejavnosti, ki bodo omogočile celovit pristop pri vzpostavitvi SrBBSk. Glavni razlog, ki narekuje začasno odložitev nakupa, je dejstvo, da celotna investicijska dokumentacija temelji na taktični študiji iz leta 2005, ki je bila novelirana leta 2017 ter obravnava raven bataljona in ne celotne SrBBSk. Taktična študija za celotno SrBBSk ni bila pripravljena in Generalštab Slovenske vojske (v nadaljevanju GŠSV) je v začetku oktobra 2018 pristopil k celoviti obravnavi SrBBSk kot enovite zmogljivosti s pripravo taktične študije SrBBSk, cilj pa je dopolnitev in zagotovitev celostnega pristopa pri implementaciji cilja zmogljivosti L1501. S slednjo bo podan celovit odgovor glede potrebnih konfiguracij, količine in osnovnih taktično-tehničnih lastnosti glavne opreme SrBBSk kot zmogljivosti. Tak celostni pristop zaradi svoje obsežnosti in strokovne kompleksnosti zahteva dodaten čas. Pred dokončanjem tega procesa GŠSV ne more podati celovitih potreb po opremi, ki bi zagotavljala zahtevano sposobnost SrBBSk, podajanje parcialnih pa ima lahko negativne posledice. Skozi dosedanji potek priprave taktične študije SrBBSk se lahko z gotovostjo trdi, da so nekatere predpostavke v izvorni dokumentaciji, ki je zmogljivost SrBBSk urejala parcialno, torej le na ravni bataljona, necelovite. Taktična študija SrBBSk še ni končana, zato se še ne da ugotoviti, ali in kako bo vplivala na taktično-tehnične lastnosti bojnih kolesnih vozil 8 x 8 in kako bo opredelila drugo glavno opremo za celotno zmogljivost. Projekt nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 je bil zasnovan izključno kot projekt nakupa oborožitvenega sistema in ni vključeval drugih potrebnih elementov, kot so zagotavljanje in usposabljanje kadra ter zagotovitev potrebne infrastrukture, vključno z vadbeno infrastrukturo, s katerimi bi se celovito oblikovala vojaška zmogljivost. Nakup sodobnih in kompleksnih oborožitvenih sistemov, kot je najpomembnejša glavna oprema Slovenske vojske, zahteva sprejemanje večletnih finančnih obveznosti (v konkretnem primeru do leta 2024), kar pa trenutna določila predpisov na področju javnih financ ne omogočajo. V konkretnem primeru se je pokazalo, da za dobavitelje v tako zahtevnih projektih prevzemanje finančnih obveznosti s strani naročnika pod odložnim pogojem, da se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler naročnik za ta namen nima zagotovljene porabe v posebnem delu proračuna (30. člen ZIPRS), ni sprejemljivo. Za realizacijo projektov nakupa najpomembnejših oborožitvenih sistemov bo zato treba predhodno ustvariti tudi ustrezne normativne podlage. Ob tem je treba tudi opozoriti, da finančni viri, opredeljeni v veljavnem Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018–2023, že zaradi dosedanjega zamika pri izvedbi projekta bojnih kolesnih vozil 8 x 8 ne zagotavljajo več ustrezne podlage za njegovo izvedbo. Začasna odložitev nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 bo vplivala na modernizacijo Slovenske vojske in vzpostavitev dveh SrBBSk kot prednostnih zmogljivosti Slovenske vojske. Ob tem je treba poudariti, da tudi ob takojšnjem podpisu pogodbe za nakup vozil 8 x 8 Boxer ne bi bilo mogoče prve SrBBSk vzpostaviti do leta 2022, saj informativno ponujeni dobavni roki za navedena vozila tega ne omogočajo. Z novim srednjeročnim obrambnim programom bo treba na novo opredeliti razvoj zmogljivosti Slovenske vojske in natančno opredeliti časovni okvir ter kadrovske in finančne vire za njihovo realizacijo. Na Ministrstvu za obrambo ocenjujemo, da odložitev nakupa ne bo imela posledic na sodelovanje z OCCAR, saj za zdaj z njim ni bil sklenjen noben pravno zavezujoč dokument. Republika Slovenija bi se programu Boxer pridružila kot država nečlanica OCCAR le v konkretnem projektu. Glede na predvideni razvoj zmogljivosti Slovenske vojske in projekte, ki jih upravlja OCCAR, se ocenjuje, da za zdaj Republika Slovenija tudi ni zainteresirana za pridružitev kateremu izmed teh projektov. Ocenjujemo, da začasna odložitev nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 ne bo negativno vplivala tudi na izpolnjevanje 18. merila PESCO, kot je opredeljen v trenutnem izvedbenem načrtu, saj se Republika Slovenija v omenjeni projekt še ni formalno vključila, prav tako pa se projekt nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 ne preklicuje, temveč začasno odlaga v prihodnje obdobje. Zaradi začasne odložitve nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 se bo iz postopka potrjevanja v Odboru Državnega zbora RS za zunanjo politiko umaknila Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom, št. 51002-43/2018/3, z dne 26. julija 2018. Ministrstvo za obrambo bo o odložitvi nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 obvestilo OCCAR in prekinilo vse nadaljnje postopke. Projektna skupina, ki je na ministrstvu vodila projekt, bo s sklepom ministra prenehala delovati.

Ministrstvo bo dejavnosti nadaljevalo, ko bodo vzpostavljeni potrebni pogoji, ki bodo zagotavljali uspešno izvedbo projekta”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (10)

https-spletnicasopis-eu