Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Sramota: Kako smo tratili denar za nedelujoč Muzej športa

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 5th september 2017, 08:24 dop

V prazno so tratile svoj čas in denar davkoplačevalcev vlade in ministrstva za šolstvo (pozneje izobraževanje) od leta 2000 do leta 2017 pri ohranjanju dediščine na področja športa za muzejsko dejavnost. Kot kaže revizija računskega sodišča so ustanovili muzej, a mu niso zagotovili prostorov, vladi ni bilo mar, koliko je zaposlenih, kaj dela, večina denarja je bila za plače, obiskanost muzeja pa je bila nizka, sčasoma pa je padla na ničlo.

Brez prostorov in obiska

[wp_ad_camp_3]

“Muzejsko dogajanje” kaže ta preglednica:

 

Kako ustrezno je oblast rešila prostore muzeja, kaže ta posnetek:

Na to, da je bilo delovanje Muzeja športa  predvsem plačevanje zaposlenih, kaže preglednica:

 

Vlada je problem muzeja, s katerim očitno niso točno vedeli, kaj bi, skušala leta 2013 rešiti tako, da je muzej pripojila k zavodu za šport Planica, s čemer pa po mnenju računskega sodišča ni rešila problemov in težav.

Revizorji so o obisku muzeja po pripojitvi zapisali: “Število obiskovalcev se po pripojitvi v primerjavi s preteklimi leti zmanjšuje. V letu 2004 je stalno razstavo v muzeju obiskalo 1.232 obiskovalcev, v letu 2013 pa samo še 325 obiskovalcev. Muzej po letu 2011 ne beleži obiskovalcev razstav izven muzeja, saj jih v obdobju od leta 2012 do leta 2014 ni pripravil.”

Pripojitev k drugemu zavodu kar tako

[wp_ad_camp_4]

Računsko sodišče je zapisalo še:

“Ocenjujemo, da bi ministrstvo pred predlagano ukinitvijo muzeja kot samostojnega pravnega subjekta in pripojitvijo k zavodu za šport moralo opraviti analize prednosti, slabosti in ciljev takšne pripojitve tako glede stroškov delovanja muzeja, zlasti pa glede učinkovitosti ohranjanja in razvoja kulturne dediščine s področja športa, vendar tega ni storilo. Ministrstvo po pripojitvi tudi ni izvedlo nobene analize posledic pripojitve, iz analize podatkov o stroških pa ni razvidno, da bi ta odločitev bistveno vplivala na stroške delovanja muzeja. Glede števila obiskovalcev in razstav izven muzeja pripojitev ni imela pozitivnega vpliva na povečanje obiska muzeja ali povečanje njegovih aktivnosti.”

Računsko sodišče zahteva pripravo odzivnega poročila.

Ministri, odgovorni za dogajanje v času revizije, so:

• dr. Pavel Zgaga, minister za šolstvo in šport, od 29. 7. 1999 do 7. 6. 2000,
• dr. Lovro Šturm, minister za šolstvo in šport, od 7. 6. do 30. 11. 2000,
• dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, od 30. 11. 2000 do 19. 12. 2002,
• dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, od 19. 12. 2002 do 3. 12. 2004,
• dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, od 3. 12. 2004 do 21. 11. 2008,
• dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport, od 21. 11. 2008 do 10. 2. 2012,
• dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, od 10. 2. 2012 do 20. 3. 2013,
• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, od 20. 3. 2013 do 18. 9. 2014,
• dr. Stanislava Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 18. 9. 2014 do 13. 3. 2015,
• dr. Miroslav Cerar, predsednik vlade v funkciji ministra za izobraževanje, znanost in šport, od 14. 3. do 26. 3. 2015 in od 9. 4. do 13. 5. 2015,
• mag. Klavdija Markež, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 27. 3. do 9. 4. 2015,
• dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 13. 5. 2015.

Računsko sodišče je samo svoje ugotovitve skrčilo v takšno sporočilo:

Celotna revizija je dostopna na povezavi:

MuzejSporta_SP

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu