Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Tanko nagnal Möderndorferja, SDS predlagala referendum o migrantih

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd november 2018, 02:53 pop

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev. Prvi podpisani je vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec. Posvetovalni referendum ni obvezujoč, državni zbor pa ga lahko razpiše, če se za to odloči večina poslancev.

Da bo največja opozicijska stranka, ki združuje 25 poslancev, državnemu zboru predlagala odločanje ljudstva, je potrdil tudi predsednik SDS Janez Janša, Na spletnem omrežju je to po koncu izredne seje o globalnem dogovoru o migracijah objavil tako:

Po stališčih, ki so jih poslanske skupine vladnih strank (LMŠ, SD, SMC, Levica, DeSUS in SD) zastopale na izredni seji državnega zbora, je malo verjetno, da bi poslanci teh strank glasovali za odločanje ljudstva, ki zelo verjetno vladne politike ne bi podprlo.

Je pa, ker je sestava parlamenta še nova in takšna procedura sprožena prvič, težko oceniti.

Da bodo predlagali referendumsko odločanje  je Janša napovedal že na izredni seji. Opozoril je, da sta odbor za notranjo politiko in odbor za zunanjo politiko zavrnila sklepe SDS in zato zbor ne bo o ničemer odločal, čeprav teksta globalnega dogovoru o migracijah, poslanci v odborih sploh še niso imeli. Tako je dejal:

“Teksta ni bilo v slovenščini. Angleško pa ne znajo niti vsi člani vlade. Res ne vem, o čem ste odločali. Odločali ste na podlagi časopisnih člankov, kakšnega klica iz Berlina ali pa iz Pariza in to je to. Toliko o naši suverenosti, o vaši suverenosti, o kateri tako veliko govorite. Ravno za suverenost tukaj gre. Niste nam pustili nobene druge možnosti kot to, da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum. Če verjamete v svoje besede, če verjamete v to, da se da to razložiti na pozitiven način, kar tukaj sprejemate, boste z veseljem pritisnili na tipko za to, da o tem odloči ljudstvo. Gre za njihovo prihodnost. Ne samo za vašo.”

Predsednik SDS Janez Janša Foto: DZ/Matija Sušnik

Na koncu seje je Janša začel pojasnjevati, kak referendum predlagajo, a je zmanjkalo dodeljenega časa in podpredsednik Branko Simonovič (Desus) je hitro zaključil izredno sejo zbora, ki jo je prej zaznamoval več odmorov, ki so trajali več ur, bili pa so posledica opozoril predsedujočega Jožeta Tanka (SDS) Janiju Möderndorferju (SMC) in celo zahteve varnostnikom, da naj tega poslanca odstranijo iz dvorane.

A po vseh teh dolgih odmorih Möderndorferja niso odstranili, je pa bil za nekaj časa ob besedo. Möderndofer je na začetku seje protestiral zaradi vsebine nastopa Zmaga Jelinčiča (SNS) in predlagal, da se poslanci “vzdržimo določenih oznak in pa predvsem nesramnega in nedostojnega načina razpravljanja”. Tanko je, ko je Möderndorfer pozneje sam razpravljal, reagiral, ker je ta to sam zahteval. Tanko je to storil po tej razpravi Möderndorferja:

“Države lahko v skladu s svojim suverenim pravnim redom, gospod Grims in ob upoštevanju mednarodnega prava, razlikujejo med statusom zakonitega in nezakonitega migranta. Torej, ne drži ta vaša neprestana, konstantna, notorična laž, ki jo ponavljate tukaj v državnem zboru, in to kar naprej, in še uživate, na koncu bom še doživel, da je to neka vaša osebna percepcija, da imate neke notranje emocije ob tem, ki jih potrebujete za lastno zadovoljstvo. Ali kako pač? Namreč, nespodobno je lagati, še posebej, če ste predstavnik ljudstva. Zdaj, seveda, danes je predlagatelj govoril celo o tem, da ni osnove za odločanja. Gospod Grims, gospod princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj…”

Razprava se je nadaljevala tako:

TANKO: Gospod Möderndorfer

MÖDERNDORFER: O čem odločamo. Prosim?

TANKO: Oprostite. Vi ste prej v svojem postopkovnem predlogu zahtevali, da se ne govori o nikomer zaničujoče in prosim, da to, kar ste zahtevali od drugih, upoštevate in da se tistim, ki ste jih zaničujoče poimenovali, tudi opravičite.
Če ne, vam bom pa odvzel besedo.

MÖDERNDORFER (PS SMC): Gospod Tanko, najprej mi zaustavite uro.

TANKO: Dovolite.

MÖDERNDORFER: Najprej mi zaustavite uro.

TANKO: Dovolite.

MÖDERNDORFER: Ker mi jemljete čas.

TANKO: Povedal sem svoje.

MÖDERNDORFER: V redu.

TANKO: Zahtevali ste točno vi to, ne. In želim od vas, da to naredite.

MÖDERNDORFER: Ne, ne, ne, ne, podpredsednik. Potem mi pa razložite, kaj je tukaj zaničujoče, da bomo vedeli za drugič…

TANKO: To morate vi vedeti, ker ste to zahtevali, lahko pa vam povem, princ teme.

MÖDERNDORFER: To je zaničujoče?

TANKO: Je.

MÖDERNDORFER: Res?

TANKO: Imate kolega poslanca.

MÖDERNDORFER: Koga sem pa ozmerjal?

TANKO: Če ga želite, poimenujte, če ga ne želite, ga spustite.

MÖDERNDORFER: Saj ga nisem, saj ga nisem.

TANKO: Žalitev je zaničujoča…

MÖDERNDORFER: Jaz ne vem, na koga vi mislite.

TANKO: Gospod Möderndorfer, povedal sem vam.

MÖDERNDORFER: No, torej, gremo naprej.

TANKO: Predlagam, da se opravičite.

MÖDERNDORFER: Gremo naprej, pa bomo razložili tudi to, kaj je dejansko res zaničujoče…

TANKO: Gospod Möderndorfer, izrekam vam opomin.

MÖDERNDORFER: Hvala lepa, pa še enega pričakujem.

TANKO: Takoj ga boste dobili. Še en opomin vam izrekam.

MÖDERNDORFER: Še enega? No in kaj zdaj?

TANKO: In zdaj vam bom odvzel besedo.

MÖDERNDORFER: Ne boste mi odvzel besede.

TANKO: V skladu s poslovnikom, dovolite, končajte prosim.

MÖDERNDORFER: Ja, bom končal. Danes smo slišali…

TANKO: Gospod, odvzel sem vam besedo. Če boste motili sejo, vas bom dal odstranit s seje.

MÖDERNDORFER: To bi rad doživel…

TANKO: Ja, prosim službe državnega zbora, da gospoda Möderndorferja odstranijo s seje.
Prekinjam sejo za pet minut.

(Po prekinitvi)

TANKO: Spoštovani.  Ugotavljam, da se ukrep še ni izvedel, zato podaljšujem prekinitev še za 5 minut.

(Po novi prekinitvi)

TANKO: Spoštovani!  Ugotavljam, da se tudi v tem dodatnem času poslanec Jani Möderndorfer ni odstranil s seje, s plenarne seje državnega zbora, zato prekinjam sejo za pol ure in v tem času bomo izpeljali sestanek vodji poslanskih skupin. To je v dogovoru tudi s predsednikom državnega zbora.  Seja je prekinjena, ne more biti zdaj postopkovnega predloga.

Odstranitev s seje je ukrep, ki ima tudi finančne posledice: Möderndorfer bi za ta čas ostal brez plače. Tako pravi poslovnik: “Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano. Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za neopravičeno odsotnost s seje.”

Dialog med Möderndorferjem in Tankom se je s tem končal. Po še dveh daljših prekinitvah, vmes je podpredsednica Tina Heferle (LMŠ) le obvestila poslance, da bo še naprej odmor, trajali sta obe prekinitvi še dobro  uro in pol, se je seja nadaljevala, Möderndorfer je lahko ostal v dvorani, a besede ni dobil, govoril je lahko spet precej pozneje. Zaplet se je začel nekaj po 14 uri. Sejo pa so poslanci nadaljevali po 16 uri, vodil je nadaljevanje predsednik Dejan Židan (SD) in ne več podpredsednik Jože Tanko (SDS). Kaj so se za zaprtimi vrati dogovorili, Židan ni pojasnil.

Je pa poslanec Levice Primož Siter, ki je dobil besedo naslednji, ocenil: “Danes operiramo z zlorabo poslovnika. Lep šolski primer se je zgodil pred par minutami. Samo kot dodatno dejstvo ali pa v podporo vsemu kar bom rekel v prihodnosti, da stranka, ki je danes sklicala to sejo, ne izbira sredstev in pozdravljam odločitev, da kolega poslanca, da ukrep, ki bi kolega poslanca odstranil iz dvorane, ni bil izvršen.”

Za kakšno zlorabo poslovnika točno bi naj šlo, Siter ni povedal. Tanko je, zdi se, ravnal v skladu s poslovnikom, ki mu daje pravico delati red med sejo.

Kakšen je bil dogovor, pa je pozneje razkril podpredsednik Branko Simonovič (DeSUS), ko je Möderndorfer zahteval repliko, a ga je zavrnil s pojasnilom:

“Naj povem, na sestanku vodij poslanskih skupin smo se dogovorili, gospod Jani, da boste dobili besedo na koncu. Velja? Gremo naprej.”

Kratko repliko je Möderndorfer potem vseeno dobil in zanikal trditev Žana Mahniča (SDS), ki je povzel pisanje medijev, da bi naj Möderndorfer po visoki ceni oddajal svoje stanovanje v Ljubljani. Tako je je dejal Mahnič:

“Tudi nadomestni poslanec Jani Janko Möderndorfer zagovarja te migrante, ampak namesto, da bi prazno stanovanje dal kakšnemu migrantu, ga je po volitvah za tisoč sto evrov na mesec oddajal. Zdaj, a veste, besede, dejanja, to je med nami razlika. Jaz to, kar zagovarjam v besedah, počnem tudi v dejanjih, vi pa ne.”

Tako je odgovoril Möderndorfer: “To stanovanje je v lasti mojega soseda in that’s it. Ampak gospod Mahnič pač rad verjame in še tvori sam laži. In še enkrat bom jasno povedal, gospod Mahnič, za takšne lažnive objave in razglase, ki jih dajete tu na javnem prostoru vas bom enostavno moral tožiti, da boste razložil na sodišču zakaj pač to seveda govorite.”

Nekaj ur pozneje, ko je Möderndorfer na koncu le dobil besedo pa je povedal tako: “Sem rabil nekaj ur, da sem prišel do besede, da nadaljujem tam, kjer sem končal in me veseli, da so nekateri spoznali, da se pač enih stvari v državnem zboru ne sme početi. Ampak to ni predmet današnje razprave, to bomo kje drugje urejali…”

Pričakovati je torej vsaj dodatne razpravo ne neformalnih posvetih vodij poslanskih skupin in morda celo na uradnem kolegiju, kjer zadnje čase v glavnem le potrjujejo že prej neuradno za zaprtimi vrati dogovorjeno.

Na posnetku so protestniki danes pred stavbo parlamenta, ki so z napisi že zahtevali odločanje na referendumu:

Poslovniška pravila, po katerih je ravnal Tanko, so takšna:

  1. člen

(1) Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči.

(2) Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.

(3) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govorniku lahko seže v besedo le predsedujoči, da ga opomni na red.

  1. člen

Za kršitev reda na seji državnega zbora sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

  1. člen

Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.

  1. člen

(1) Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če s svojim govorom krši red na seji in določbe tega poslovnika, pa je bil neposredno pred tem že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

(2) Zoper odvzem besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.

  1. člen

(1) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če kljub dvakratnemu opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo državnega zbora.

(2) Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano. Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za neopravičeno odsotnost s seje.

(3) Poslanec, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na državni zbor, ki odloči o ugovoru na prvi naslednji seji brez razprave in obrazložitve glasu.

Janša se je na Möderndorferja odzval tako:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (9)

https-spletnicasopis-eu