Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ministrstvo za zdravje: “Kopanje oseb, zavitih v črno blago, ni nevarno!”

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 22/08/2018)

Kopanje oseb, zavitih v črno blago, za druge kopalce v bazenih ni nevarno, se pa morajo tudi kopalci, ki uporabljajo obleko burkini, tuširati in skrbeti za izpolnjevanje vseh higienskih zahtev. Tako  je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc odgovorila ne poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča, kaj bodo njene službe storile v primeru kopanja v črno blago zavite osebe, verjetno ženskega spola, v Termah Vivat v Moravskih toplicah.

Je ali ni zdravstvena nevarnost?

Posnetek kaže burko, oblačilo za ženske za vsakdanjo rabo iz Afganistana. Podobno je bilo nekoč v črni barvi in z večjo odprtino za oči razširjeno tudi na Balkanu, dokler v socialistični Jugoslaviji nikab ni bil prepovedan z grožnjo zapornih kazni. Ni pa to oblačilo burkini za kopanje, o katerem govori članek. Foto: P.J.

Jelinčič je v poslanskem vprašanju ocenil obratno, da kopanje v črne rjuhe oblečenih oseb lahko pomeni zdravstveno nevarnost za druge kopalce v javnih bazenih. A ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle po odstopu vlade, ocenjuje drugače. Zapisala je: “Pojav nalezljivih bolezni ni povezan z raso, versko pripadnostjo in spolom, prav tako na njihovo pojavljanje ne vplivajo oblačila, ki jih prebivalci nosijo. Njihovo pojavljanje je povezano z dejavniki, ki pogojujejo nastanek in razširjenje nalezljivih bolezni in okužb, s spremembami v okolju, globalizacijo, vedno večjo mobilnostjo ljudi, klimatskimi spremembam.”

Ministrica je Jelinčiču na vprašanje o kopanju oseb, zavitih v črno blago v javnih bazenih v celoti odgovorila tako: “Za zagotavljanje higienskih zahtev je v skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 59/15, 86/15 – popr in 52/18) odgovoren upravljavec kopališča. Upravljavec ima odgovorno osebo, ki je zadolžena za vzdrževanje kopališča in za skladnost kopalne vode v bazenih ter za nemoteno delovanje naprav za pripravo kopalne vode. Lastnik oziroma upravljavec kopališča je odgovoren tudi za varstvo pred utopitvami na kopališču. Zaradi varovanja zdravja uporabnikov morajo kopalne vode v bazenih ustrezati zahtevam, ki jih določa omenjeni pravilnik oziroma ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov, rastlin ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov. Upravljavec kopališča mora izvajati notranji nadzor na podlagi načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode. Podatki o kakovosti kopalne vode in pogostnosti odvzema vzorcev morajo biti javno dostopni na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča, kjer so objavljene informacije o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti kopalne vode za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje. Nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem zakonskih določil pa opravlja Zdravstveni inšpektorat. Obiskovalci kopališča morajo dosledno upoštevati predpisane higienske zahteve kot so kopališki red, higienski red, navodila za zagotovitev varnosti in reda, varovanje zdravja idr. Ena pomembnejših zahtev je prhanje pred vsakokratnim vstopom v kopalno vodo. Spiranje pod prho namreč že po eni minuti odstrani večino nečistoč. Pri uporabi kopalne obleke burkini v bazenu je torej potrebno zagotoviti izpolnjevanje vseh higienskih zahtev, kot se to zahteva in pričakuje tudi od ostalih kopalcev. Pojav nalezljivih bolezni namreč ni povezan z raso, versko pripadnostjo in spolom, prav tako na njihovo pojavljanje ne vplivajo oblačila, ki jih prebivalci nosijo. Njihovo pojavljanje je povezano z dejavniki, ki pogojujejo nastanek in razširjenje nalezljivih bolezni in okužb, s spremembami v okolju, globalizacijo, vedno večjo mobilnostjo ljudi, klimatskimi spremembami… Omejevanje svobode gibanja zaradi potencialnega širjenja nalezljivih bolezni samo zato, ker osebe prihajajo iz drugih držav z drugačno kulturo, z vidika varovanja javnega zdravja ni strokovno utemeljeno.”

Jelinčič je v vprašanju pred tem zastopal drugačen pogled. Če spomnim, zapisal je:

“Gre za ogrožanje zdravja ostalih kopalcev, saj kopanje oblečenih osebkov z obutvijo na nogah v evropskih, tako tudi slovenskih javnih kopališčih, naj ne bi bilo dovoljeno. Zdravstvene inšpekcije ministrstva po dolgem in počez preverjajo zaposlene v firmah, kjer imajo stih z strankami in podobno, jemljejo brise rok, preverjajo prostore in omarice zaposlenih, ter tudi prostore v katerih se izvajajo določeni procesi. tudi v bolnišnicah si osebje stalno umiva roke, prav tako pa so v bolnišničnih prostorih, kjer je fluktuacija obiskovalcev velika, nameščena razkužilna sredstva. res je, da kopališki redi striktno ne nevajajo tipa oblačila za kopanje, vendar pod besedo kopalke razumemo za kaj gre. Nekatera kopališča imajo v svojih redih celo zapisano da je vstop v bazen v tako imenovanih boksarkah prepovedan. Glede na to, da kopalka prihaja iz krajev, kjer je struktura bolezni, pa tudi njih razširjenost, popolnoma drugačna kot v kontinentalni Evropi, je možnost okužbe s pri nas neznanimi agensi zelo možna. Že samo pomanjkanje vitamina D vodi do motenj uravnavanja količine kalcija v krvi in je povezano s številnimi hudimi motnjami, vključno s kardiovaskularnimi boleznimi, diabetesom tipa 1, multiplo sklerozo in revmatoidnim artritisom in še s čem. Če pa vzamemo v obzir prenosljive, oziroma infekcijske bolezni Afrike, ki jih povzročajo bakterije, virusi, paraziti in glive in se lahko širijo direktno ali indirektno z osebe na osebo, sta ravnanje in odgovor Term Vivat zaskrbljujoča.”

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018 Peter Jančič Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (4)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu