Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ministrstvo za delo ne sme tajno odvzeti pravic otrokom

Print Friendly, PDF & Email

Ustavno sodišče je odločilo, da predpis, ki ga je sprejelo ministrstvo za delo in ga poimenovalo Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz zakona o preprečevanju nasilja v družini, ni začel veljati in se ne sme uporabljati.  Ustavno sodišče je o ravnanju ministrstva, ki ga zadnja leta vodi ministrica Anja Kopač Mrak (SD), odločilo povsem soglasno na pobudo mladoletnega pobudnika in njegove zakonite zastopnice.

Ni res, da otroci ob zaslišanju nimajo pravic

Zaradi varovanja osebnih podatkov je imena obeh ustavno sodišče v odločbi prikrilo. Zastopal pa ju je odvetnik  Andrej Razdrih. Ker predpis ministrstva, je ugotovilo sodišče, ureja pravice otroka v postopku in jih v nasprotju z veljavnimi zakonskimi določbami celo omejuje, bi moral biti ta del predpisa, ko gre za urejanje človekovih pravic, celo zakon. Ustavno sodišče opozarja, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati, zakon pa začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu, če v njem drugače določeno. Ker ta predpis ni bil objavljen, ni začela veljati in se dogovor tudi ni smel uporabljati, so odločili sodniki.

Spor je mladoletnik sprožil zaradi določb o razgovoru policije ali centra za socialno delo z otrokom v prostorih vzgojno izobraževalnega zavoda, ki določa, kdo sme biti navzoč pri tem razgovoru. Pobudnik utemeljeno opozarja, da morajo biti procesne pravice mladoletne žrtve nasilja pri takem razgovoru urejene z zakonom. Ni mogoče pritrditi stališču MDDSZ, da o procesnih pravicah otroka v tej fazi postopka še ni mogoče govoriti, ker da se postopek še sploh ni začel, opozarja ustavno sodišče. Celotno sodba je takšna:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/06/u-i-170-163.pdf”]

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu