Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

SDS računskemu sodišču očita dvojna merila

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 6th julij 2024, 07:43 pop

Dvojna merila računskemu sodišču, ki je pregledalo poslovanja strank v volilnem letu 2022, očita SDS, ki je edina med vsemi strankami dobila pridržek, ni jim pa treba pisati odzivnega poročila, kar je običaj ob večjih nepravilnostih, ki jih stranka ne popravi. So pa revizorji pisanje odzivnega poročila naložili SD, katere poslovanje so ocenili pozitivno. Pri opozorilih računskega sodišča je komično, da se revizorji posebej čudijo višini najemnine, ki jo za prostore v centrali stranke SDS plačujejo evropski poslanci. Še posebej, če to primerjamo z oddajanjem judovske vile stranke SD institutu 1. maj, ki ga je ustanovila SD, da lahko tam nenadzorovano zbira denar, česar pa revizorji niso pregledali, je pa posledica že skoraj dvo-milijonskega minusa, v katerega je po volilnem letu 2022 zašla SD.

SD lahko sicer reši svoje težav s prodajo nepremičnin, ki jih ima še iz prejšnjega režima veliko, cene pa so na trgu trenutno visoke. Nepremično premoženje iz časov diktature je precej sporna prednost te stranke pred drugimi. Nenavadno je tudi razburjenje dela medijev ob tem, da so SDS financirali številni funkcionarji, kar niso prav prikazali, ni pa to bila skrivnost, saj je bilo o tej obvezi zadnja leta veliko poročanj in razburjenja medijev. Na drugi strani spektra pa je Svoboda, ki je kampanjo plačala brez resne finančne podpore ljudi, z velikanskim posojilom banke, ki ga je tudi napak prikazala.

Odziv SDS na poročanje o pregledih računskega sodišča objavljam v celoti:

Izdelava bilančnih podatkov stranke ni politična, ampak računovodska stvar. Računsko sodišče RS pa je pri oceni poslovanja parlamentarnih strank za leto 2022 očitno uporabilo dvojna merila.

Računsko sodišče je ob pregledu poslovanja za leto 2022 Slovenski demokratski kot edini izmed parlamentarnih strank podalo mnenje s pridržkom. Kljub temu, da so podobne pomanjkljivosti kot pri SDS ugotovili tudi pri večini ostalih strank. Mnogo večje pa so pri SD in stranki GS sicer zaznali, a so jih pri oceni preprosto spregledali. Mnenje s pridržkom je SDS prejela kljub temu, da je že med revizijo izvedla ustrezen popravljalni ukrep. Računsko sodišče stranke res ni kaznovalo oziroma prijavilo zaradi prekrška, ampak jo je pozvalo k popravku, kar je bilo tudi storjeno. Stranka SDS je že desetletja redno in skrbno pregledovana s strani Računskega sodišča RS, ki so ga vedno vodili kadri tranzicijske levice. Od g. Igorja Šoltesa do g. Tomaža Vesela in g. Jane Ahčin. Prav je, da Računsko sodišče poslovanje strank skrbno pregleda. SDS je vedno upoštevala njegove ugotovitve in ugotovljene nepravilnosti sproti odpravljala. Ni pa prav, da ta institucija uporablja pri svojem delu dvojna merila. In ni prav, da ne pregleduje financ nekaterih nevladnih organizacij, ki se aktivno vključujejo v volilne kampanje in ki so financirane tudi iz tujine.

Pri sami oddaji poročila SDS za leto 2022 je v enem delu res prišlo do nenamerne napake s strani zunanjega izvajalca računovodstva in nepravilnega delovanja aplikacije AJPES. Nobena donacija stranki ni bila niti zatajena niti ni presegala zakonske omejitve po višini. Vse donacije so bile namreč korektno zavedene v prihodke donacij, ki so vštete v izkazu poslovnega izida, niso pa bile pravilno prepisane v obrazec P3 v aplikaciji AJPES. Jasno je, da računovodstvo podatkov ni namerno napačno vneslo v sistem, saj je vnaprej vedelo, da bo vse navedeno kasneje pregledalo Računsko sodišče RS, saj gre za pričakovano in normalno 4-letno revizijo poslovanja. Prispevki funkcionarjev SDS, ki jih Računsko sodišče tokrat smatra za donacije, so po statutu SDS funkcionarska članarina v višini 5% od dohodka, ki jo poslanci in drugi funkcionarji plačujejo že več kot 25 let.

Glede donacij fizičnih oseb, ki so državljani Slovenije, zakon določa, da te donacije ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Sloveniji po podatkih statističnega urada za preteklo leto. Vsaka fizična oseba lahko iz svojega računa tako zakonito nakaže katerikoli stranki – brez njenega vedenja ali soglasja – dovoljene donacije. Zanje v nobenem primeru ni odgovorna stranka.

Računsko sodišče RS je pri pregledu poslovanja dveh strank sedanje vladne koalicije v letu 2022 (pri SD pa tudi že prej) ugotovilo ogromna odstopanja od normalnega poslovanja. Stranka SD tako enostavno ni plačevala računov in bi morala (če bi poslovala kot podjetje na trgu) že zdavnaj v stečaj. Stranka Gibanje Svoboda pa je pred volitvami leta 2022, ko ni imela nobenih legalnih virov prihodka in nobene nepremičnine kot garancije, brez problema pridobila milijonski kredit pri banki DBS. Kljub temu je Računsko sodišče obema vladnima strankama izdalo pozitivno mnenje. Predstavljate si, da bi to isto računsko sodišče nekaj podobnega odkrilo pri stranki SDS. Da ima SDS za skoraj 2 milijona € neplačanih obveznosti ali da je brez zavarovanja pridobilo od ene same banke milijonski kredit? Verjamete, da bi SDS v tem primeru dobila pozitivno mnenje Računskega sodišča? Verjamete, da bi osrednji mediji v državi molčali ter namesto o tem poročali o nakazilu neke fizične osebe stranki SD v višini 10 tisoč €. Ne verjamete. Ker se to ne bi zgodilo. Ker živimo v državi dvojnih meril.”

Vsa poročila računskega sodišča in povzetek ugotovitev lahko preberete tukaj:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu