Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Korupcija: Priporočila KPK ob Šarčevih dveh milijonih za POP TV

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 6th junij 2024, 10:39 dop

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri izvedbi naročila za TV-serijo v vrednosti dveh milijonov evrov je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ministrstvu za obrambo, ki ga vodi Marjan Šarec, izdala več priporočil. Primer je pritegnil veliko pozornost javnosti, ker je takrat še poslanka Svobode Mojca Pašek Šetinc na družabnem omrežju Facebook objavila sporočilo, ki ga je mogoče razumeti kot poziv k odstopu obrambnega ministra iz vrst Svobode Marjana Šarca. Posledica je bila, da je Robert Golob Mojco Pašek Šetinc zabrisali iz stranke z razlago, da igra za napačno ekipo in na napačen gol. Sporna objava je bila takšna:

Mojca Pašek Šetinc, objava na FB

Marjan Šarec se je na poziv k odstopu odzval, da ne namerava odstopiti zaradi dveh milijonov za POP TV. Zapisal je, da na razpisu dveh milijonov ni dobila njegova pokojna mama ali njegovi prijatelji. Denarja pa pozneje, ker je bil škandal prevelik, niso nakazali.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v ravnanju Šarca je KPK ministrstvu za obrambo, kot so sporočili danes, izdala več priporočil zaradi zaznanih nepravilnosti v povezavi s porabo javnih sredstev. V celoti jih lahko prebereta na koncu članka.

Zadevo je KPK sicer odstopila v obravnavo računskemu sodišču, v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov zaradi domnevnih poznanstev med ponudnikom in uradnimi osebami MORS pa Državni revizijski komisiji, saj v postopkih javnega naročanja za nasprotje interesov veljajo določbe Zakona o javnem naročanju. Sama pa KPK kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila.

Komisija je postopek glede domnevnih nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila MORS »Vojak v akciji« začela na lastno pobudo, prejela pa je tudi prijavo in sklep Komisije za nadzor javnih financ državnega zbora, naj uvede postopek zaradi suma korupcije in suma kršitve integritete. V predhodnem preizkusu je Komisija pridobila dokumentacijo in pojasnila MORS, vpogledala v dostopne evidence in proučila področno zakonodajo.

Na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotovljenega dejanskega stanja Komisija ni potrdila kršitev ZIntPK, je pa v postopku izvedbe posameznih faz javnega naročila zaznala več korupcijskih tveganj. Čeprav je iz preteklih aktivnosti MORS razvidno, da zamisel o TV-seriji oziroma konkretno javno naročilo ni bilo izdelano na pobudo tretjih oseb, pa bi po oceni KPK MORS lahko v fazi priprave javnega naročila postopal bolj transparentno in sledljivo ter tako celotni predhodni postopek ustrezneje beležil v dokumentih.

Korupcijska tveganja v razpisni dokumentaciji

Komisija je zaznala korupcijska tveganja v razpisni dokumentaciji, v kateri je naročnik dal zahteve, ki odstopajo od zakonskih pogojev, ni dovolj jasno opredelil zahtevanih dokazil ter določil presplošna merila za ocenjevanje. Komisija je zaznala tudi tveganja v zvezi z napovedjo ponovitve javnega naročila. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko za isti predmet izvede nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Če se bistvene okoliščine ne spremenijo, pa lahko ponovitev istega javnega naročila ustvarja videz, da bi naročnik lahko favoriziral ali želel favorizirati določenega ponudnika.

Tveganje za netransparentnost pri upravljanju javnih zadev in finančnih sredstev predstavlja tudi zaznano neskladje med naročili produkcije in finančnim načrtom MORS. Z vidika transparentnosti in jasnosti je po mnenju Komisije problematična tudi neustrezno utemeljena ocena vrednosti predmetnega naročila, pojasnilo MORS, da ta ni bila izvedena zaradi pomanjkanja tovrstnih oglaševalskih akcij v Sloveniji, pa nezadostno. Komisija opozarja tudi na visoko korupcijsko tveganje, ki ga predstavlja veliko razhajanje med vrednostjo projekta, ki jo je določil MORS, in vrednostjo projekta po oceni zunanjega izvajalca MORS za izvajanje promocije zaposlovanja v Slovenski vojski iz leta 2020. Dodatna korupcijska tveganja povzroča tudi odsotnost tržne analize pred samo izvedbo javnega naročila.

Zaradi vsega navedenega je Komisija na MORS naslovila več priporočil za ustreznejše upravljanje korupcijskih tveganj, ki so takšna:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu