Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Šved razbil audija, v njem deset migrantov iz Turčije

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th februar 2024, 10:40 pop

“Po približno 200 metrih vožnje je voznik tujega vozila (Audi) zavil levo v stransko ulico in zaradi prevelike hitrosti čelno trčil v betonski zid pred stanovanjsko hišo. Pobegli voznik je po prometni nesreči stekel iz vozila v smeri potoka Vrtojbica, vendar je bil že po nekaj minutah izsleden in prijet v bližini glavnega krožnega križišča v Rožni Dolini. V tem času je iz karamboliranega avtomobila izstopilo deset tujcev (med njima dva otroka), ki so bili potniki v omenjenem vozilu.”

Razbiti audi Foto: policija

Tako so policisti iz Nove Gorice opisali dogodek v nedeljo ponoči, ko so policisti na območju Ajševice (blizu državne meje z Republiko Italijo) opazili osebno vozilo znamke Audi A6, švedskih registrskih številk, ki je vozilo sorazmerno počasi in je bilo videti močno obteženo. Policisti so zapeljali za vozilom po Vipavski cesti zaradi suma, da se v vozilu prevažajo nezakoniti migranti. Voznik je v Rožni Dolini zavil na parkirišče in se zaustavil. Ko so do njega prišli policisti z namenom, da bi preverili vozilo in voznika, je voznik odpeljal z veliko hitrostjo v smeri bivšega mejnega prehoda v Rožni Dolini. Za pobeglim vozilom so nemudoma zapeljali tudi policisti PPIU Nova Gorica in ga med vožnjo ustavljali na predpisan način z modro lučjo in zvočnimi znaki sireno. Po približno 200 metrih vožnje je voznik Audija zavil levo v stransko ulico in zaradi prevelike hitrosti čelno trčil v betonski zid pred stanovanjsko hišo. Po nesreči je stekel iz vozila v smeri potoka Vrtojbica, vendar je bil že po nekaj minutah izsleden in prijet v bližini glavnega krožnega križišča v Rožni Dolini. V tem času je iz karamboliranega avtomobila izstopilo deset tujcev (med njima dva otroka), ki so bili potniki v omenjenem vozilu.

Policisti so ugotovili, da so vsi državljani Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na območju Slovenije ali območju pogodbenic konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito (azil). 25–letni voznik, državljan Švedske, je nezakonite migrante nameraval prepeljati v Italijo in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Novogoriški kriminalisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Če teh migrantov policisti ne bi odkrili, jih ne bi bilo v uradnih državnih statistikah, ki kažejo izjemno visoko število migrantov, ki prihajajo v našo državo in potem izginejo. Proti Italiji.Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so 25-letnega voznika v ponedeljek, 20. novembra 2023, zaradi suma storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (po šestem odstavku v zvezi s tretjim odstavkom 308. člena KZ-1) in suma kaznivega dejanja Nevarna vožnja  v cestnem prometu (po prvem odstavku 324. člena KZ-1) privedli in izročili dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil pripor.  


Kazenski zakonik Republike Slovenije

308. člen

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za koga drugega nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, jih po njem prevaža ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo.

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.

(5) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo.

(6) Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali koga izpostavi nevarnosti za življenje ali zdravje ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.

(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se državljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce.

(8) Prevozno sredstvo, uporabljeno za prevoz ene ali več oseb, ki prepovedano prehajajo mejo ali ozemlje države, se odvzame, če je storilčeva last. Če prevozno sredstvo ni storilčeva last, se poleg primerov iz drugega odstavka 73. člena tega zakonika to odvzame tudi, če je posebej prirejeno, predelano ali prilagojeno za prevoz takih oseb, ali če je lastnik ali izročitelj prevoznega sredstva vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo uporabljeno za tak namen.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu