Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Župan Balažic financiral svojo partnerko, nesojeno predsedniško kandidatko

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 20th oktober 2023, 10:54 dop

Župan občine Moravče Milan Balažic je po prejeti vloge Društva v postopku podeljevanja finančnih sredstev Občine Moravče po javnem pozivu v letu 2020 in na tej podlagi sklenjene pogodbe podpisal odredbo o predčasnem nakazilu sredstev Društvu, katerega zakonita zastopnica je njegova zunajzakonska partnerka Nina Krajnik, s čimer mu je omogočil premoženjsko korist, s tem pa se je znašel v nasprotju interesov kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. To je danes sporočila komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je objavila ugotovitve o konkretnem primeru kršitev nasprotja interesov župana Moravč Balažica pri dodeljevanju proračunskih sredstev Slovenskemu društvu za lacanovsko psihoanalizo (Društvo) za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče za leto 2021. V postopku je Balažic trdil, da ni podpisal nakazil, ker je to storil podžupan Marko Kladnik, da se je kot župan izločil iz odločanja, in da uradno s Krajnikovo nista živela v skupnem gospodinjstvu.

Občina Moravče je Društvu za lacanovsko psihoanalizo med leti 2019 in 2023 nakazala 8.978 evrov.

Na posnetku je uničen plakat v kampanji za Balažica, delo neznanih vandalov:

Milan Balažic, fotografija je iz županske kampanje

Kdo je Milan Balažic

Leta 1958 rojeni Milan Balažic je bil podpredsednik ZKS-Stranke demokratične prenove (danes SD), kjer je z Borutom Pahorjem vodil liberalno krilo. Leta 1990 je bil izvoljen za delegata skupščine, iz predhodnice SD je pozneje izstopil. V karieri je delal tudi v medijih, še v času socializma je bil urednik študentske Tribune, pa tudi direktor televizije Kanala A. Leta 2011 je bil imenovan za veleposlanika v Avstraliji. Mandata ni končal, junija 2014 je bil odpoklican zaradi udeležbe obsojenega pedofila Nicholasa Omana na odprtju konzulata v Melbournu, ker je precej razburilo. Balažic se je branil, da ga je vlada Alenke Bratušek v zvezi z Omanom angažirala za tajno diplomatsko dejavnost. Na zunanjem ministrstvu je bil pred tem državni podsekretar, direktor oddelka za analize in razvoj, sekretar za strateške zadeve ter uradni govorec ministrstva, nekaj časa pa tudi predsednik sindikata diplomatov. Za župan Moravč je bil kot neodvisni izvoljen leta 2018 in ponovno leta 2022, ko je bil kandidat SLS.

Komisija je avgusta 2022 na podlagi novinarskega vprašanja uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z ravnanjem Milana Balažica. Po preučitvi pridobljene dokumentacije je KPK sporočila:

V omenjenem primeru sta izpolnjena oba bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov:
– izkazan zasebni interes (s podpisom odredbe je imelo Društvo, s katerega zakonito zastopnico ima Milan Balažic kot podpisnik navedenih odločitev osebni stik, premoženjsko korist) in
– obstoj okoliščin osebnih stikov, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe.

Milan Balažic bi se v tem primeru moral v celoti izločiti iz postopkov v povezavi z odredbo o predčasnem nakazilu sredstev in iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom, na podlagi katerega je bilo Društvu v nadaljevanju odobreno predčasno nakazilo sredstev. Pri podpisu Odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče v letu 2021 ter Pogodbe o sofinanciranju pokroviteljstva in donatorstva v letu 2021 pa Komisija kršitve ni potrdila in je posledično postopek v tem primeru ustavila. Milan Balažic namreč ni bil podpisnik omenjenih dveh dokumentov.

Komisija poudarja, da je preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov eden izmed temeljnih dejavnikov preprečevanja korupcije in s tem krepitve pravne države, ki se navzven kaže v zaupanju v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost njihovega odločanja in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Od dokazanega nasprotja interesov do korupcije je namreč le še korak (obljubljena oziroma prejeta korist v zameno za uradno dejanje), zato je uspešno omejevanje nasprotja interesov predpogoj za uspešno preprečevanje korupcije. In dokler bomo kot družba nekritični do prepletanja javnega in zasebnega interesa posameznikov pri opravljanju njihovih javnih nalog, pri preprečevanju korupcije ne bomo uspešni.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju skupaj z izjasnitvijo objavljamo v celoti.

Ugotovitve o konkretnem primeru: Milan Balažic 
Izjasnitev Milana Balažica

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu