Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Policija vaškim stražarjem: To je nevarno in kaznivo

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 24th september 2023, 07:22 pop

Vaške straže v smislu, da bi občani sami opravljali naloge policije, predstavljajo varnostno tveganje in kaznivo ravnanje, zato v policiji izrecno nasprotujejo njihovemu ustanavljanju in njihovo delovanje skrbno spremljajo, prilagajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojajo morebitna odklonska ravnanja, so pravkar sporočili iz policije. Zapisali so, da ustava v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih lahko izvajajo le državni organi.

Celotno sporočilo, ki ga je policija objavila po tem, ko je premier Robert Golob (Svoboda) v parlamentu prejšnji teden povedal, da vlada ne more storiti nič ob velikem povečanju števila migrantov, ki vstopajo v državo, ker je to mogoče reševati le na mednarodni ravni in na izvoru, je takšno:

Policija podpira sodelovanje občanov in lokalnih skupnosti s policijo, izrecno pa nasprotujemo temu, da bi občani opravljali naloge policije

V policiji podpiramo, samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb, idr…) in na tesno sodelovanje s policijo. Občane pozivamo, da o zaznavi oseb, ki s svojim ravnanjem/obnašanjem na določenem območju vzbujajo sum, da bodo izvrševale ali izvršujejo ali bodo izvršile kazniva ravnanja – prekrške in kazniva dejanja, nemudoma obvestijo policijo na št. 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimno na št. 080 1200.

Zavedamo se pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki sodelujemo v varnostnih sosvetih, ki jih ustanavljajo občine,  kjer obravnavamo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja.

Opozarjamo pa,  da t.i. vaške straže v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v Policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju in njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Ustava RS v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih lahko izvajajo le državni organi.

Zato bo policija  vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji ti. “vaških straž” zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.

Glede v medijih izpostavljenega območja Ivančne Gorice naj poudarimo, da na tem območju ne delujejo zgolj policisti Policijske postaje Grosuplje, ampak naloge policije na tem območju dnevno opravljajo tudi druge policijske enote. Ker se občina nahaja ob avtocestni povezavi, so na tem delu najpogosteje prisotne patrulje Postaje prometne policije Ljubljana. Na območju Grosuplja in Ivančne Gorice potekajo tudi poostreni nadzori, ki jih v policiji načrtujemo in izvajamo glede na varnostno problematiko. Odzovemo se na vsako obvestilo o varnostnih dogodkih in interveniramo v najkrajšem možnem času.

Ta vikend sta bili poleg redne patrulje lokalne enote na območje Ivančne Gorice napoteni tudi dve patrulji prometne policije in patrulja vodnikov službenih psov. Pri zagotavljanju varnosti na območju Ivančne Gorice sodelujemo tudi z drugimi državnimi organi ter inšpekcijskimi službami.

Na vseh območjih z varnostno problematiko zagotavljamo javno varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori, bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Pri zagotavljanju javne varnosti sodelujemo z drugimi policijskimi upravami in izkoriščamo tudi kader pomožne policije.

Nedopustno je prikazovanje dogodkov iz daljšega preteklega obdobja o tem, da naj bi se stanje kriminalitete na tem območju poslabšalo. Konkretno za območje občine Ivančne Gorice pojasnjujemo, da smo v minulem tednu od ponedeljka do danes obravnavali dve kaznivi dejanji tatvine, kaznivo dejanje poskusa vloma in vlom v kavomat ter kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, pri čemer je potrebno izpostaviti, da občani v nobenem primeru niso prijeli nobenega izmed osumljencev.

Območje Ivančne Gorice glede stanja kriminalitete ne odstopa negativno v primerjavi z ostalimi območji, ki jih pokriva Policijska uprava Ljubljana. Celo nasprotno, glede na preteklo petletno obdobje se je število kaznivih dejanj zmanjšalo. Zato, kot je bilo uvodoma že izpostavljeno, odločno nasprotujemo ustanavljanjem t.i. vaških straž, spodbujamo pa sodelovanje občanov in lokalne skupnosti s policijo.

Lepo pozdravljeni.

Tomaž Tomaževic
predstavnik za odnose z javnostmi
policijski inšpektor

Statistika, kako raste število migrantov, ki prihajajo v državo, vsaj tistih, ki jih policija odkrije in popiše, je takšna:

Mesečni podatki so preračun Spletnega časopisa podatkov po mesecih, ki jih policija v času vlade Svobode, SD in Levice sama več ne objavlja.
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu