Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Računsko sodišče: Kampanje 8. marca se sme financirati iz tujine

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd maj 2023, 07:52 dop

Da nakazilo denarja za referendumsko kampanjo iz tujine, denar so dobili iz Berlina, zavodu inštitut 8. marec ni prekršek, je odločilo računsko sodišče.

Odločitev kaže, kako lahko politiki obidejo prepoved financiranja kampanj in politične dejavnosti strank iz tujine: ustanovijo zasebne zavode, pa smejo.

Da postopek poteka, smo izvedeli, ker temu zavodu, ki ga je ustanovil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica), računsko sodišče najprej ni uspelo vročiti pošte. Pošiljka poslana na njihov naslov je bila vrnjena z oznako “preseljen – novi naslov je neznan”. Ker obvestila kršitelju niso mogli vročiti na njihov naslov na Glinškovi ploščadi 9., je računsko sodišče objavilo javno naznanilo, da vodijo postopek o prekršku zaradi financiranja referendumske kampanje iz nedovoljenih virov. Za javno objavo je 8. marec izvedel iz članka Spletnega časopisa dober teden po javni objavi na spletni strani računskega sodišča.

Odločitev, da financiranje referendumske in politične dejavnosti iz tujine zavoda ni prekršek, ki jo je danes objavil zavod 8. marec, je takšna:

Zakon o volilni in referendumski kampanji pravi:

“Organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb. Organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament lahko pridobiva sredstva za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije pod pogoji in na način, ki po tem zakonu veljajo za domače fizične osebe.”

Ko gre za politično dejavnost strank pa zakon o političnih strankah določa:

“Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih pravnih in fizičnih oseb ter tujih samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine.”

Odločitev računskega sodišča kaže, da lahko politiki obidejo zakonske določbe, ki prepovedujejo financiranje kampanj in politične dejavnosti strank iz tujine. Preprosto ustanovijo zasebne zavode, ki za različne kampanje in politično dejavnost očitno smejo pridobivati denar iz tujine.

Zasebni zavod, ki ga je ustanovil minister Maljevac, je v zadnjih letih po podatkih agencije za javno pravne evidence sodeloval v dveh referendumskih kampanjah. Sodelovali so v kampanji pred referendumom o zakonu o vodah leta 2021, ko so prijavili 2.963 evrov stroškov in o RTV Slovenija, kjer so za kampanjo porabili 42.065 evrov. Več je le Svoboda Roberta Goloba.

Referendum, kampanje, RTVS, Gibanje svoboda, 8. marec

Denar za poplačilo stroškov kampanje pred referendumom o vodi so v celoti pridobili, tako trdijo, iz svojega rednega računa, na katerega pa je denar prihajal tudi iz tujine. V letu 2021 jim je Guerrilla Foundation iz Berlina nakazala 30.000 evrov in to pojasnil tudi s tem, da so uspešno vodili postopek zbiranja podpisov za referendum o vodi, na katerem so dosegli zmago. Podrobnosti o tem nenavadnem financiranju lahko preberete v članku, v katerem sem to razkril:

Da je računsko sodišče odločilo, da financiranje iz tujine ni prekršek, je 8. marec sporočil tako, da so ozmerjali podmladek SDS, ki bi naj sprožil postopek, češ, da jih diskreditira. Iz računskega sodišča tega, kdo je sprožil postopek, uradno niso bili pripravljeni razkriti:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu