Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Inštitut 8. marec “izginil” ob visoki globi za kršenje zakona

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 30th april 2023, 11:13 dop

Ker obvestila kršitelju niso mogli vročiti na njihov naslov na Glinškovi ploščadi 9, je računsko sodišče pred dobrim tednom z objavo javnega naznanila seznanilo zavod 8. marec o prekršku zaradi financiranja referendumske kampanje iz nedovoljenih virov. Pošiljka na naslov zavoda je bila vrnjena z oznako “preseljen – novi naslov je neznan”, je opozorilo računsko sodišče. Postopek poteka, ker 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, denarja, ki ga je za kampanjo pridobil iz nedovoljenih virov (od pravnih oseb in iz tujine), v 30 dneh ni nakazal v dobrodelne namene. Zakon za tak prekršek predpisuje globo v med 6.000 in 20.000 evrov. Dodatno globo med 1.500 in 4.000 evrov pa zakon določa za odgovorno osebo. Odgovorna oseba je bila Nika Kovač, ki od nedavno vodi strateški svet za preprečevanje sovražnega govora pri premieru Robertu Golobu.

Računsko sodišče zelo molčeče

Zavod 8. marec sem včeraj dopoldan prosil za odziv in podrobnejša pojasnila o očitanem kršenju zakona in ne prevzemanju pošte, a doslej na mojo prošnjo niso odgovorili. So pa moje vprašanje objavili na spletu in tam objavili komentar dogajanja. Tako:

Da politiki ali njihove organizacije ne odgovorijo novinarjem, vprašanje novinarja pa objavijo na družabnem omrežju in tam komentirajo, je zanimiv pristop, ki je zloraba komunikacije. Ni jih pametno nič vpraševati, ker o vsebini takoj obvestijo vse druge, odgovorijo pa ne.

Je pa dobro, da so moje vprašanje prebrali in tako izvedeli za javno objavljeno naznanilo. Objavljeno pred dobrim tednom. Pravijo, da prej niso vedeli zanj.

Zavod 8. marec je povezan z vladajočimi strankami, ustanovil ga je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica), propagandno pa zadnja leta delajo za danes vladajoče stranke.

Na računskem sodišču so mi pojasnili, da podrobnosti o postopku ne smejo razkriti javnosti. Svetovalec predsednice računskega sodišča Boštjan Novak je na vprašanje, na katero kampanjo se nanaša očitek, odgovoril le: “Računsko sodišče kot prekrškovni organ ugotavlja dejstva in zbira dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku.”

Ljubljana, vlada. Izjava za medije predsednika vlade Roberta Goloba in vodje strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora pri predsedniku vlade po ustanovni seji.

Zasebni zavod, ki ga je ustanovil minister Maljevac je v zadnjih letih po podatkih agencije za javno pravne evidence sodeloval v dveh referendumskih kampanjah. Sodelovali so v kampanji pred referendumu o zakonu o vodah leta 2021, ko so prijavili 2.963 evrov stroškov, denar za poplačilo pa so v celoti pridobili, tako trdijo, iz svojega rednega računa, na katerega pa je denar prihajal tudi iz tujine. V letu 2021 jim je Guerrilla Foundation iz Berlina nakazala 30.000 evrov in to pojasnil tudi s tem, da so uspešno vodili postopek zbiranja podpisov za referendum, na katerem so dosegli zmago. Podrobnosti o tem nenavadnem financiranju lahko preberete v članku, v katerem sem to razkril:

Zakon pravnim osebam prepoveduje financiranje referendumskih kampanj. Prepovedano je tudi vsako financiranje referendumskih kampanj iz tujine. 8. marec pa je lani sodeloval tudi v kampanji o zakonu o RTV, ko so za propagiranje zamenjave celotnega vodstva RTV Slovenija, ki ga poskuša doseči njihova vlada, da bi lahko nastavila sebi lojalen vrh, porabili 42.065 evrov. V poročilu trdijo, da so večino denarja, 37.165 evrov, zbrali s prostovoljnimi prispevki, 3.340 evrov pa so nakazali v dobrodelne namene, ker je bil denar iz nedovoljenih virov.

Sprejemi v zahvalo za pomoč pred volitvami

Po zadnjih volitvah sta Niko Kovač sprejela predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) in premier Robert Golob (Svoboda), ki sta tudi predsednik in podpredsednica stranke Gibanje svoboda. S političnim aktivizmom pred volitvami poslancev lani je Kovačeva z 8. marcem pomagala, da je Svoboda prevzela oblast od SDS Janeza Janše. Kovačeva uradno kampanje za volitve poslancev sicer ni prijavila.

Nika Kovač in Robert Golob Foto: Vlada

V preteklosti je računsko sodišče podobno kršitev, ko organizator kampanje denarja iz nedovoljenih virov ni nakazal v dobrodelne namene, ugotovilo pri financiranju kampanje Marjana Šarca, ki so mu kampanjo ne nedovoljen način z velikimi popusti financirali mediji Martina Odlazka. Nekdanji glavni tajnik LMŠ Branko Kralj pa v dobrodelne namene ni bil pripravljen nakazati 6968 evrov, ki jih je v največjem delu v obliki velikanskega popusta dobil od podjetja Svet24. Zaradi tega je moral pisati posebno odzivno poročilo.

Zavod 8. marec sem pred objavo članka prosil za odziv. Tako:

Spoštovani

Računsko sodišče je javno objavilo obvestilo, da bi naj storili prekršek, ker denarja, ki ste ga za referendumsko kampanjo pridobil iz nedovoljenih virov, nista nakazali v dobrodelne namene. Obvestilo o prekršku so javno objavili, ker vam ga niso mogli vročiti. Pošiljka jim je bila vrnjena z oznako “preseljen – novi naslov je neznan.”

Prosim vas za informacijo, ali se je vaš zavod preselil, zakaj ne prevzemate pošte Računskega sodišča in kako boste odgovorili na obvestilo o prekršku.

S spoštovanjem

Peter Jančič

Spletni časopis

Doslej mi niso odgovorili. So pa moje vprašanje objavili na spletnem omrežju in ga tam komentirali. Tako:

Člen, ki določa globo, ki bi lahko doletela zavod 8. marec in Niko Kovač, je takšen:

(1) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje –
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki; so mu dani prispevki iz nedovoljenih virov in jih v 30 dneh od dneva prejema ne nameni v humanitarne namene (peti in šesti odstavek v povezavi z desetim odstavkom 14. člena)

(2) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja, ki
stori prekršek iz prejšnjega člena.

14 člen pa pravi:

“(5) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega
prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače. Pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo.
(6) Organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb. Organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament lahko pridobiva sredstva za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije pod pogoji in na način, ki po tem zakonu veljajo za domače fizične osebe.

(10) Prispevke, ki so organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom,
je dolžan organizator volilne kampanje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.

Celotno javno naznanilo računskega sodišča, da zavoda 8. marec ni mogoče najti na njihovem naslovu, je takšno:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (5)

Disqus Comments (6)

https-spletnicasopis-eu