Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Odlazkova podjetja nezakonito financirala kampanjo Šarca, Pahorja in Tomčeve

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 31st avgust 2018, 08:27 pop

Kampanjo Marjana Šarca in Boruta Pahorja so s popusti financirala medijska podjetja, kar zakon prepoveduje, so ugotovili revizorji računskega sodišča v poročilih o revizijah, ki sta objavljeni danes. V obeh primerih so nedovoljene popuste kandidatom dali iz podjetij, ki sodijo v last družine Odlazek. Večje nepravilnosti so revizorji odkrili pri kampanji Marjana Šarca, kjer bo moral Branko Kralj spisati še odzivno poročilo, ali je v dobrodelne namene nakazal 6968 evrov, ki jih je v največjem delu v obliki popusta dobil od podjetja Svet24. Računsko sodišče je Šarcu in Pahorju dovolilo delno povračilo stroškov kampanj. Šarec bo dobil povrnjeno več. Po številu volivcev bi Pahor lahko dobil krepko več, a zakon prepoveduje, da bi država kandidatu za kampanjo povrnila več kot je sploh porabil. Organizator Pahorjeve kampanje Dušan Kumer je bil varčen. Podobno kršitev kot pri Pahorju in Šarcu z nedovoljenimi popusti so revizorji v povezavo z Grosupeljskimi odmevi, revijo Reporter in še drugimi mediji že pred časom ugotovili tudi pri Romani Tomc, katere kampanjo so najprej pregledali. A pisanja odzivnega poročila za odpravo nepravilnosti niso zahtevali.

Nedovoljeni popusti Šarcu in Pahorju

Revizorji so doslej preverili kampanje vseh treh predsedniških kandidatov, ki jih je lani volilo več kot deset odstotkov volivcev. Le Romana Tomc, Borut Pahor in Marjan Šarec dobijo delna povračila. Podatki o kampanjah in že dodeljenih povračilih so takšni:

 

Za kampanjo je predsedniški kandidat Šarec skupaj lani dobil kar 6.870 evrov nedovoljenega popusta, ki ga v stranki  LMŠ niso prikazali v poročilu o poslovanju in ga tudi niso podarili v dobrodelne namene, kar zahteva zakon za nedovoljena darila za kampanje. Kot kaže poročilo računskega sodišča so nedovoljena darila prejeli od podjetij v lasti družine Odlazek. Največ popusta jim je priznalo podjetje Svet24, kjer so jim dvakrat dali kar 85 odstotni popust, kar – kot je zapisalo računsko sodišče –  znaša 6.630 evrov brez DDV za oba navedena računa skupaj. Računsko sodišče je ugotovilo še več nepravilnosti, med drugim tudi, da LMŠ ni plačala za skoraj štiri tisoč evrov stroškov prevozov z avtobusom s predvolilnega računa. Edino s tega računa bi stranka smela plačevati te stroške. Poravnala pa je s posebnega računa tudi stroške, ki ne sodijo v kampanjo. Računsko sodišče je Listi Marjana Šarca izreklo pridržek za pravilnost poročanja in pridržek za pravilnost poslovanja. Ker je bil pregled opravljen in je poročilo objavljeno, bo stranka iz proračuna dobila 40.109 evrov delne povrnitve stroškov kampanje. Od LMŠ, za poročanje in poslovanje je odgovoren generalni sekretar stranke Branko Kralj, je računsko sodišče zahtevalo tudi odzivno poročilo: dodatno morajo poročati, kako bodo v dobrodelne namene nakazati 6968 evrov, ki so jih dobili mimo zakona iz medijskih podjetij v lasti družine Odlazek.

Kumer je bil spretnejši od Kralja

Mnenja s pridržkom za poročanje in poslovanje, a brez zahteve po nakazovanju nezakonito pridobljenega denarja v dobrodelne namene, je dobil tudi Dušan Kumer, ki je vodil kampanjo za predsednika republike Boruta Pahorja. Nedovoljene popuste, a v manjših zneskih, so revizorji odkrili tudi v Pahorjevi kampanji: za 939,92 evrov, od tega je bilo za 699,96 evrov popusta pri podjetju Reporter Media, ki tudi sodi v last družine Odlazek. Kumer se je na ugotovitev o popustu odzval s pojasnilom: “Dobavitelj na izdanem računu za objavo oglasa ni izkazal obračunanega popusta, zato tudi ni bil seznanjen, da je prejel tako visok popust glede na cenik izdajatelja medija. Pred naročilom objave oglasa namreč ni prejel pisne ponudbe, v kateri bi bil izkazan izredni popust te pravne osebe.” A računsko sodišče je od izdajatelja medija pridobilo ponudbo o objavi oglasa za predsedniške volitve 2017 – 2. krog, iz katere je razvidno, da je bil organizatorju volilne kampanje priznan 58,33-odstotni izredni popust.  930 evrov, ker gre za nedovoljno financiranje kampanje pravne osebe, bi Kumer moral v mesecu dni nakazati v dobrodelne namene, a tega ni storil. Je pa Dušan Kumer to storil 22. 6. 2018. 940 evrov je nakazal organizaciji Združenje Spominčica in se s tem izognil obvezi pisanja odzivnega poročila. Kumer bo dobil 37.313 povračila stroškov kampanje. Kumer je stroške kampanje, kot so ugotovili revizorji, prikazal previsoko za dobrih tri tisoč evrov, ker je vanje vključil tudi stroške iz časov že po kampanji ali pred njo, največ je bilo gostinskih.  Po volilnem rezultatu bi, glede na število volivcev, lahko dobil 45.396,84 evrov delnega povračila stroškov kampanje. A ker zakon prepoveduje, da bi država vrnila več kot je kandidat porabil, bo dobil  37.313 evrov. Vse torej, kar je za kampanjo pravilno porabil.

Nedovoljeni popusti tudi Tomčevi

Podobno kršitev kot pri Pahorju in Šarcu z nedovoljenimi popusti so revizorji v povezavo z Grosupeljskimi odmevi, revijo Reporter in še drugimi mediji že prej ugotovili tudi pri Romani Tomc in SDS, a niso zahtevali odzivnega poročila kot pri Šarcu. Ugotovitve so bile takšne:

Več o ugotovitvah revizorjev pri pregledu kampanje Romane Tomc si lahko preberete v povezanem članku tukaj.

[sociallocker id=10707][/sociallocker]

Celotno poročilo revizorjev o predsedniški kampanji Marjana Šarca, kjer so ugotovili več nepravilnosti, je takšno:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/08/PredsVol_17_Sarec.pdf”]

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu