Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

KPK: Bešič Loredan je ravnal neprimerno, vlada mora predvideti sankcije za takšne spodrsljaje

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 11th april 2023, 09:15 pop

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sporočila, da je zaključila postopek o ravnanju ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki je od podpredsednika Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides (Fides) Gregorja Zemljiča zahteval takojšen podpis vladnih predlogov in to po ukazu premiera, ker bo sicer totalna vojna in zagrozil še, da imajo v vladi pripravljene tudi podatke o zdravnikih, ki jih bodo lansirali, da bi zdravnike in njihov sindikat diskreditirali v javnosti. Prijava je bila takšna:

Prostaški govor in grožnje ministra, ki jih je je kot kršitev kodeksa ravnanja ministrov prijavil podpredsednik Fidesa Damjan

Ker se je do konkretnega primera opredelila že vlada, ki je za tovrstno obravnavo primarno pristojna, je KPK ocenila, da ni razlogov za vodenje ločenega postopka. Kot povzema KPK je predsednik vlade Robert Golob ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Do vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade je izrazil pričakovanje, da tako z notranjo kot tudi z zunanjo javnostjo komunicirajo spoštljivo in profesionalno.

Ker je vlada primarno pristojna za obravnavo sumov kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in na ministrstvih, pri čemer se je v konkretnem primeru tudi opredelila in se nanj odzvala, je KPK ocenila, da v konkretnem primeru ni razlogov za vodenje lastnega ločenega postopka. Se pa KPK pridružuje odgovoru vlade in tudi sama ocenjujeda tovrsten način komunikacije ni v skladu z najvišjimi standardi integritete.

Komuniciranje na visoki ravni je sestavni del integritete, opozarjajo.

Kot preventivni organ za krepitev integritete je Komisija dolžna, kadar zazna tveganja kršitev integritete, sprejeti ustrezna priporočila in predlagati ukrepe za njihovo odpravo. Komisija ocenjuje, da je postopek obravnave in ukrepanja ob kršitvah etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih pomanjkljivo določen, zato vladi priporoča, da natančneje definira postopek ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev, vanj je treba vključiti določila, ki bodo opredelila časovni okvir reševanja sumov kršitev, predvsem pa opredeliti, katere so konkretne sankcije v primeru ugotovljenih kršitev etičnega kodeksa.

Funkcionarji se morajo zavedati, da so javne osebe 24 ur na dan, zato morajo vselej – tudi v zasebni komunikaciji – ravnati spoštljivo in dostojanstveno ter se izogibati besednemu ali drugemu poniževanju, s čimer prispevajo h krepitvi ugleda države, vlade, organa, v katerem delujejo, ter drugih državnih institucij in organov. Prav zato je nujno, da je način komuniciranja funkcionarja v vsakem času in ob vsaki priložnosti na visokem in strokovnem nivoju.

Poleg načina komuniciranja se morajo funkcionarji zavedati tudi, s kom in o katerih vsebinah komunicirajo. Četudi gre za zasebno komuniciranje predstavnika vlade s predstavnikom sindikata, torej z osebo, s katero je funkcionar kakorkoli povezan tudi sicer, se mora funkcionar med komuniciranjem vzdržati kakršnihkoli sodb in mnenj, ki bi lahko vplivala na nepristranskost usklajevanja pogajanj med vlado RS in sindikati, je še sporočila KPK. 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu