Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Fiskalni svet: Rebalans proračuna je nerealen

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th november 2022, 06:50 pop

Rebalans proračuna, ki ga je potrdila večina v državnem zboru, je nerealen, posledično pa je napačen tudi temelj za spremembe proračunov za prihodnji dve leti, opozarja fiskalni svet, ki je na svoji spletni strani objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, katere ključni poudarki so:

· Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih desetih mesecih 2022 znašal 283 milijonov EUR, brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje pa bi imel državni proračun presežek v višini 465 milijonov EUR.

· Primerjava dosedanje realizacije in sprejetega rebalansa državnega proračuna za leto 2022 kaže, da naj bi bilo v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta realiziranega kar 1.757 milijarde EUR primanjkljaja, od tega 1.157 milijarde EUR nepovezanega z ukrepi za blažitev posledic epidemije in draginje.

· Dejanska realizacija rebalansa bi pomenila, da bi t. i. »očiščena« poraba (brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje) v povprečju zadnjih dveh mesecev leta znašala okoli 1,7 milijarde EUR na mesec, kar je za okoli 0,8 milijarde EUR več kot v povprečju prvih desetih mesecev.

· Realizacija državnega proračuna v prvih desetih mesecih dodatno potrjuje oceno Fiskalnega sveta, da v rebalansu niso bile ustrezno prepoznane in posledično prilagojene nerealistično visoke redne pravice porabe, določene v lani oktobra sprejetem proračunu. Realizacija do vključno letošnjega oktobra tako še dodatno potrjuje oceno Fiskalnega sveta, da je sprejeti rebalans nerealističen in ni predstavljal ustrezne osnove za pripravo proračunskih dokumentov za 2023 in 2024. Ustvarjanje tolikšnega manevrskega prostora za odhodke poleg tega navidezno zmanjšuje tudi pomen sicer pomembnega obsega ukrepov, sprejetih po uveljavitvi rebalansa, na končni javnofinančni izid v letošnjem letu.

Celotno poročilo je takšno:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu