Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Puričevo delo začasno prevzema Bratuškova, Bandelli trdi, da lažem

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 8th februar 2020, 09:50 pop

V torek se je državni zbor seznanil z obvestilom premiera Marjana Šarca (LMŠ) o odstopu ministra brez listnice Iztoka Puriča (SAB). Danes pa je državni zbor prejel še obvestilo, ki ga je Šarec poslancem poslal včeraj, da bo Puričevo delo začasno opravljala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (SAB), ki vodi stranko, ki ji pripada področje upravljanje z EU kohezijskimi sredstvi in je v dobrem letu dni tu izgubila že dva ministra.

Takšno je obvestilo premiera:

Pred Puričem je moral na zahtevo Šarca odstopiti že Marko Bandelli, ki se je vrnil med poslance.

Bandelli trdi, da sem ta teden lagal, ko sem pojasnjeval razloge, zakaj je premier Marjan Šarec lani zahteval njegov odstop. Tako sem to storil:

To se je zgodilo po tem, ko je Bandelli zahteval umik županskega kandidata v občini Komen Erika Modica s pismom, ki ga je poslal na številne naslove. Modic se ni umaknil, na županski volitvah pa je potem s 61,89 odstotka zmagal v prvem krogu. Kandidat SAB Dean Zalesjak je z 10,4 pristal na zadnjem mestu. Šarec je takrat pojasnil, da Bandellija v prvi vrsti odstavlja zaradi katastrofalno slabega črpanja evropskih sredstev in zapisal, da je nesprejemljivo, ker Bandellijeva služba “dva meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega načrta“.

Tako se je odzval na poročanje poslanec SAB:

Celotno pojasnilo premiera, zakaj je lani zahteval odstop Bandellija, ki ga povzemam, poslanec pa trdi, da lažem, je bilo takšno:

“Prvi od razlogov za predlagano razrešitev ministra Marka Bandellija je povezan z njegovim ministrskim delom. Ob predstavitvi poročila Evropskega računskega sodišča, ki ga je na 3. redni seji vlade dne 4. 10. 2018 predstavil član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb, je bilo izpostavljeno, da je bila Slovenija v letu 2017 ena izmed 10 držav članic, ki ni porabila nobenih sredstev strukturnih skladov. Zato je bila konec leta 2017 po deležu skupne porabe sredstev tekočega finančnega okvira s 14 odstotki med zadnjimi petimi državami članicami. Glede na prejšnjo finančno perspektivo zaostaja za več kot 10 odstotnih točk. Počasen začetek izvajanja tekočega finančnega okvira je povezan s poznejšim končanjem prejšnjega okvira, poznim sprejetjem pravnih podlag za izvajanje tekočega okvira in težavami pri prilaganju številnim spremembam v sedanjem okviru.

Vlada Republike Slovenije se zaveda navedenih dejstev, zato je pospešitev črpanja EU sredstev ena izmed njenih prednostnih nalog. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister brez resorja Marko Bandelli, je med ključnimi nalogami, ki jih je treba izvesti do konca letošnjega leta, predvidela izboljšano delovanje in povezovanje informacijskih sistemov e-MA, e-CA in MFeRAC in aktivno sodelovanje v neodvisni sistemski reviziji s strani Revizijskega organa (UNP); občutno zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna Republike Slovenije in povračili iz proračuna EU; doseganje pravila N+3 s predložitvijo zahtevkov za izplačilo Evropski Komisiji v višini okoli 200 mio EUR do konca leta 2018; aktivno sodelovanje z ministrstvi, da bi pospešili izplačila za projekte, ki se že izvajajo, in spremembo Operativnega programa za rast in delovna mesta EKP 2014-2020 zaradi doseganja okvirja uspešnosti.

Zaradi prepočasne dinamike in opozoril različnih deležnikov sem 5. 11. 2018 ministru Bandelliju naložil, da za 7. redno sejo vlade, ki je bila 8. 11. 2018, v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravi informacijo o črpanju EU sredstev, ki naj vsebuje pregled stanja in ukrepe za učinkovitejše črpanje EU sredstev. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informacije ni predložila v vladno proceduro, minister Marko Bandelli pa me je o samovoljni odločitvi, da si podaljša rok za pripravo informacije, po elektronski pošti obvestil šele po izteku roka.

Glede na trenutno stanje in nespodbudne informacije je nesprejemljivo, da Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dva meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega načrta. Prav tako je nesprejemljivo neupoštevanje navodil in predvidenih rokov za izvršitev določene naloge, kar je tudi eden od razlogov za predlagano razrešitev ministra.

Drugi sklop razlogov so ministrova ravnanja. Njegovo zadnje, ko je v javno razkritem elektronskem pismu pridobitev javnih sredstev pogojeval z umikom županske kandidature, je nedopustno, najmanj moralno sporno in za ministra povsem neprimerno. Zanj ni opravičila. Pozicijo moči, in to ne zgolj svoje, je namreč uporabil v osebnem poznanstvu, s tem pa okrnil zaupanje tako v svojo integriteto kot tudi v poštenost in nepristranskost vseh svojih prihodnjih odločitev in ravnanj. Prav tako je bilo mogoče v medijih zaslediti, da je minister Bandelli državljane, ki so ga prosili za pomoč pri ureditvi razmer na obremenjeni cestni povezavi, v zameno pozval k ustanoviti liste kandidatov za lokalne volitve, s katero bi podprli stranko, katere podpredsednik je. Naj ponovim, izraba politične avtoritete za dosego strogo parcialnih in strankarskih ciljev je nedopustno ravnanje, v nasprotju z etičnim kodeksom in integriteto, ki jo morajo zasledovati najvišji predstavniki vlade.

Ministrov način komunikacije, njegove izjave v javnosti, predvsem pa njegova ravnanja predstavljajo odstopanje od standardov, norm in vrednot, ki so pričakovana na takšni funkciji. Funkcionar mora svojo funkcijo opravljati odgovorno, nepristransko, v skladu s temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva, poštenja, pravičnosti, v skladu s pričakovano integriteto in državotvorno držo. Pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju mora ravnati družbeno odgovorno in tako, da krepi ugled Republike Slovenije. Predvsem pa mora pri opravljanju svojega dela paziti, da osebni ali zasebni interesi ne vplivajo na izpolnjevanje uradnih dolžnosti, in se izogibati okoliščinam, v katerih bi lahko zasebni interes kogarkoli postavil pred javnega.

Samo tako je mogoče z državljani vzpostaviti odnos, ki temelji na spoštovanju in zaupanju. Ministrovo ravnanje pa kljub opravičilu k temu v ničemer ne prispeva.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu