Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Programski svet: Od česa so pijani na TV Slovenija

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 15th april 2019, 08:35 dop

Programski svet RTV Slovenija, ki mu pred novim letom za en sam glas ni uspelo odstaviti generalnega direktorja RTV Igorja Kadunca, je danes soglašal, da lahko Kadunc za novo direktorico televizije imenuje
Natalijo Gorščak. Za Gorščakovo je bilo 20 svetnikov, štirje so se vzdržali. Direktorja televizija nima že od junija lani, kar je po sporu s Kaduncem ob predčasnem odstavljanju odgovorne urednice Jadranke Rebernik obveljal odstop Ljerke Bizilj. Kadunc je moral lani čez poletje nekaj časa televizijo voditi celo sam, ker mu programski svet niti vršilcev dolžnosti ni bil pripravljen potrditi. Jeseni so mu zavrnili kandidatko, nekdanjo urednico Večera Katjo Šerugo. So pa pozneje za vršilko dolžnosti za pol leta potrdili
Natalijo Gorščak, ki je bila za položaj prave direktorice danes edina kandidatka. Nadzorni svet je medtem Kaduncu že spet zavrnil finančni načrt za letošnje leto in zato še naprej poslujejo po dvanajstinah.

Na dvanajstinah in brez višjega RTV prispevka

V nadzornem in programskem svetu RTVS imajo velikansko večino stranke vladne koalicije. SDS v DZ še zastopnikov, ki bi jih morali imeti po zakonu, v vladajoči niso izvolili. A nad televizijo so zadnje čase hudo kritični prav ti, ki so si z zlorabo oblasti v DZ zagotovili preveč glasov. Nekdanji šef odbora za kulturo DZ Dragan Matić, ki vodi svet SMC, na lanskih volitvah pa ni bil ponovno izvoljen za poslanca, je o vodenju Tarče, ki ni bilo dovolj prijazno do njegove stranke, na družabnem omrežju nedavno zapisal:

“Treba je priznati, da česa podobnega v naših krajih nismo imeli niti na režimski tv v komunističnih 70-ih letih prejšnjega stoletja. Po dejansko pijani voditeljici Odmevov imamo sedaj od svojega »poslanstva« pijano voditeljico Tarče.”

Iz televizije so se nad kritiko novinarke Tanje Gobec, ki jo je Kadunc lani po nastopu polnem nenavadno prikupnih nasmehov v Odmevih zaščitil in voditeljice Erika Žnidaršič, ki je postavljala neprijetna vprašanja o Juretu Lebnu (SMC) in maketi, ostro odzvali, da gre za nedostojen pritisk. Kritičnost televizije do nekoč vladajoče stranke v prvem delu ni odmevala na seji programskega sveta, pred katerim ima zaradi drugačnih razlogov težave generalni direktor Kadunc. Položaj se mu že dalj časa maje, ker mu kritiki očitajo, da je dodaten denar javnega zavoda, ko se je znebil direktorice televizije Ljerke Bizilj, nekoliko mimo načrtov usmeril v filmsko produkcijo, kjer ima zasebne interese s povezanimi podjetji. Javni zavod, ker za letos nadzorni svet Kaduncu še ni potrdil finančnega načrta, medtem posluje po dvanajstinah. O finančnem načrtu, ki ga še kar ni, nameravajo programski svetniki danes govoriti takoj po volitvah direktorice televizije. Nazadnje so nadzorniki, ki jih vodi Andrej Grah Whatmough, Kaduncu finančni načrt zavrnili februarja. Kaduncu so nadzorniki priporočili naj nov načrt pripravi tako, da:

  • obseg vseh odhodkov prilagodi glede na obseg zakonskih obveznosti,
  • zasleduje cilj uravnoteženega poslovanja, s poudarkom na dolgoročni vzdržnosti poslovanja,
  • vrednost investicij v letu 2019 omeji na višino amortizacije,
  • zniža variabilne stroške (denimo na način, da se ne angažira zunanjih sodelavcev za dela, ki jih lahko opravijo zaposleni na javnem zavodu, in ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi tistimi honorarnim sodelavcem, ki se sicer ne želijo zaposliti zaradi višjih honorarjev, a izpolnjujejo vse elemente delovnega razmerja),
  • zniža stroške reprezentance oziroma pri stroških reprezentance ravna racionalno, enako naj velja za nabavo promocijskega in reklamnega materiala,
  • zniža stroške dela ožjega vodstva (denimo pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja),
  • pretehta smotrnost prenove oziroma odprodaje nepremičnin, v katerih se ne opravlja osnovne dejavnosti javnega zavoda; za vsako posamezno nepremičnino, ki bo po novem predlogu finančnega načrta predmet prenove, pa naj se poda podrobne podatke o: sedanji tržni vrednosti nepremičnine, stroških prenove, pričakovani tržni vrednosti nepremičnine po prenovi, natančno opisana nameravana uporaba nepremičnine in projekcije prihodkov (internih ali eksternih) in odhodkov,
  • kadrovski načrt sestavljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019.

Konflikt je, ker Kadunc predlaga obširno trošenje, ki bi ga poplačal s hitrim prodajanjem še zadnjih deležev, ki so ostali od satelitov, katerih solastnik je nekoč bila javne RTV, računa pa tudi na dvig prispevka za RTV, s katerim bi poplačal povišanja plač v javnem zavodu, za katera se je lani dogovorila vlada s sindikati.

Za zdaj ne kaže, da bi vlada prispevek za RTV v kratkem nameravala povišati. Novi minister za kulturo Zoran Poznič (SD) je v zaslišanju v državnem zboru povedal, da ne vidi razlogov za povišanje.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu