Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Globe za prekrške: Ustavni sodniki udarili še v tretje

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 12th marec 2019, 10:43 pop

Še sodbo okrajnega sodišča v Celju v sporu, ki ga je sprožil Milan Štumberger, ker ga je prometna policija oglobila s tisoč evri in devetimi kazenskimi točkami, je razveljavilo ustavno sodišče. Za razveljavitev so se odločili, ker je sodišče zavrnilo zaslišanje prič, s pomočjo katerih je Štumberger poskušal dokazati, da je na cesto pripeljal iz avtopralnice le deset metrov pred mestom, kjer sta policista izvajala meritve hitrosti. Hitrost 96 km/h, izmerjena na razdalji 287,60 metrov, ni mogla biti hitrost njegovega vozila, je poskušal dokazati Štumberger.

Nikakor ne osamljen primer

To je že tretji podoben primer sporov o globah zaradi prekrškov, v katerih je senat ustavnega sodišča odločil, da bo izjemoma, ker gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretnih zadev, presojal ravnanje sodišč. V vseh treh so ugotovili, da so redna sodišča sodila nepošteno, ker oglobljeni niso imeli možnosti poštene obrambe. Iz sporočil ustavnega sodišča se zdi, da se sodnikom na sodiščih, ko gre za pritožbe čez prekrške, ne ljubi izpeljati postopkov, ki bi jih morali in zagotoviti pošteno sodno varstvo državljanom. Če ni sodnega nadzora, to omogoča zlorabe izvršne oblasti, ki si pristojnosti izrekati glob vse bolj širi. Več o prvih dveh primerih, ki sta ju sprožila
Špela Peternel in Ivan Bele, lahko preberete na povezavi tukaj: us-udarilo-po-mizi

Poslušati obe strani


Po čiščenju v avtopralnici je Štumberger še posesal avto in se pri tem pogovarjal s partnerko delavca avtopralnice, je trdil pritožnik, a sodišče pričanj o tem ni bilo pripravljeno poslušati, zadovoljile so jih trditve policistke, da je delo opravila pravilno in vestno. Štumbergerju je bila kršena pravica do sojenja v navzočnosti iz druge alineje 29. člena Ustave, saj gre za zadevo, v kateri je prišlo do osebne zaznave storitve prekrška, je zapisal senat ustavnega sodišča in nadaljeval: “Hitrost je bila sicer izmerjena z objektivno metodo, vendar ugotovitev, kateremu vozilu je bila hitrost izmerjena, temelji na opažanjih prekrškovnega organa.” V novem odločanju bo moralo sodišče v Celju upoštevati stališča iz odločb Ustavnega sodišča in sodb evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in pritožniku zagotoviti pravici do sojenja v navzočnosti in do izvajanja dokazov v njegovo korist, je zapisal senat, ki ga je vodil Marko Šorli, z odločitvijo pa sta soglašala Klemen Jaklič in Katja Šugman Stubbs.

Celotno sodbo lahko preberete na povezavi tukaj.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu