Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Krasno: 1,9 milijona več za plače, stranke in obnovo

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th februar 2019, 05:27 pop

Da mora državni zbor dobiti dodatnega 1,9 milijona evrov z rebalansom državnega proračuna, so soglasno odločili vodje poslanskih skupin strank na današnjem kolegiju predsednika DZ Dejana Židana (SD). Iz 25,8 na 27,6 milijona bi porabo državnega zbora povečali zaradi vladnega dogovora s sindikati o povišanju plač uslužbencem, a to bo manj kot polovico povišanja. Večji del bi prispeval še dodaten milijon evrov za obnovo dvorane, v kateri dela državni svet, ki je edina še ne obnovljena iz časa socializma. Več pa bi bilo tudi za strokovno pomoč poslancem: ta denar v pomembnem delu konča na računih strank, ki so zaradi dvojnih volitev lani hudo shirane. Čakajo pa jih še evropske volitve maja. Za dodaten denar so se v vrhu DZ dogovorili na posvetu za zaprtimi vrati pred tednom, dogovor so danes brez razprav le potrdili.

Dvig plač pomeni – več za stranke

Za višje plače uradnikov državni zbor potrebuje dodatnih 764.518 evrov. Iz 15.9 na 16.6 bi vsoto za plače povišali, ker se je vlada s sindikati dogovorila za povišanje plač v celotnem javnem sektorju, nekaj dodatnih stroškov pri plačah pa bo še, ker je v DZ več poslanskih skupin kot kadarkoli v preteklosti. Zaradi povišanja plač uradnikov pa se bo povišala tudi postavka za strokovno pomoč poslanskim skupinam: za 91.341 evrov. Iz slabega 2,3 milijona na slabe 2,4 milijona. Denar za strokovno pomoč se med poslanske skupine deli sorazmerno številu poslancev. Več kot je poslancev, več je denarja za to pomoč. Za stranke je pomemben, ker so si pred petimi leti v času vlade Alenke Bratušek poslanci uzakonili, da smejo največ polovico tega denarja vodje poslanskih skupin nakazati na račune svojih strank za strokovno pomoč, ki jo stranke zagotavljajo svojim poslancem. O tem, ali jo res, je precej dvomov. Kako pomemben dodaten prihodek strank je to postal, pa kaže preglednica:

Podatki za Levico za leto 2017 se nanašajo le na polovico leta, ker pred tem te stranke ni bilo. Podatki za leto 2017 so iz letnih poročil strank. Za čas po lanskih volitvah poslancev, ki so premešale razmerja sil in vsote, ki jih stranke lahko uporabijo, pa sem vsote pridobil s pomočjo aplikacije KPK Erar. V letu 2017 so stranke iz DZ v seštevku dobile 468.268 evrov za “strokovno pomoč” poslancem, v drugi polovici letošnjega leta pa 519.833 evrov. Kar je krepko povišanje.

Cena kampanj in več nakazil

Da stranke od volitev veliko bolj disciplinirano “črpajo” ta denar kot v preteklosti, je posledica zaporednih volitev, ko so stroški kampanj opustošili proračune strank. Zmanjšanje prelivanja iz SMC in DeSUS pa je posledica volilnega poraza in znižanja vsot, ki tema strankama pripadajo. Od volitev so v parlamentu številne stranke, ki leta 2017 možnosti polniti proračun z denarjem za strokovno pomoč niso imele: LMŠ, SAB, SNS. Pogoj za to je namreč poslanska skupina.

Predlog spremembe finančnega načrta DZ, ki bo vključen v predlog rebalansa državnega proračuna, je v celoti takšen:

Z rebalansom se nekoliko zapleta, ker koaliciji še ni uspelo doseči dogovora o podpori z Levico, brez katere rebalansa proračuna ne morejo potrditi v državnem zboru.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (5)

https-spletnicasopis-eu