Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Celarčevi se tako mudi, da vztraja pri retroaktivnosti zakona

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 5th julij 2018, 07:27 dop

Ta teden ustanovljeni skupni odbor parlamenta, ki ga vodita Rudi Medved (LMŠ) in podpredsednica Violeta Tomić (Levica) bo danes na vrat na nos začel popravljanje zakona o zdravniški službi, da bi lahko iz tujine uvozila kirurge za operiranje otrok z obolelimi srci. Več domačih kirurgov je zadnje mesece odpovedal službe zaradi slabega vodenja vlade Mira Cerarja zadnja leta, ki je nastavljala svoje ljudi na vrh kliničnega centra in vodila tudi resor za zdravje. Domačih strokovnjakov za zdravljenje otroških srčnih bolezni zaradi katastrofalnega vodenja sploh več ni. Še maja so iz vlade zagotavljali, razpravo o položaju sta takrat zahtevali opozicijski SDS in NSi, da je položaj povsem pod nadzorom, dodatni kirurgi so zagotovljeni, nič ni treba storiti. Ko so volitve mimo, pa zahtevajo naglo spremembo ureditve, češ da bodo sicer strašne posledice,  novosti bi veljale celo retroaktivno, torej tudi za čas, ko še niso uzakonjene. Denimo, za lani.

Po štirih letih je položaj bistveno slabši

Ob načinu, kako so iz vlade predlagali retroaktivnost, ki je dopustna le izjemoma, se v pravni službi državnega zbora držijo za glave in opozarjajo, da je predlog tako nejasen in neustrezen, da presoja ustavne dopustnosti retroaktivnosti niti ni mogoča. Nameri, da bi parlament dovolil uvoz kirurgov iz tretjih držav izven izven EU mimo veljavnih pravil in to z retroaktivnim učinkom, nasprotujejo tudi Zdravniška zbornica, ki je kritična tudi do vladne politike zadnja leta. Vladi očitajo, da ne rešuje problemov, obratno… “Sprememba zakona o zdravniški službi, o kateri naglo odloča državni zbor, ne bo odpravila glavnega problema: še naprej ne bo stalne prisotnosti srčnega kirurga kirurga, posledično ne bo mogoča varna in kakovostna zdravstvena oskrba bolnih otrok, na kar odhajajoči otroški kardiologi opozarjali več let, pa ni politične volje za ureditev razmer,” opozarja zdravniška zbornica.  Žiga Novak, ki je mnenje zbornice pripravil je povzel tudi, da je bilo ob začetku mandata vlade Mira Cerarja v otroški srčni kirurgiji zaposlenih dovolj strokovnjakov, na koncu mandata pa univerzitetnem kliničnem centru sploh ni več domačega strokovnjaka, “kar kaže na to, da se ministrstvo urejanja problematike ni lotilo na ustrezen način, zdaj pa poskuša reševati situacijo s takšno spremembo zakona o zdravniški službi, ki predvideva tudi retroaktivni učinek – kar je moč razumeti tudi kot kazalec neuspešnih ukrepov ministrstva v minulih štirih letih.” Zbornica opozarja, da tudi nacionalni institut, ki ga je kot rešitev vseh problemov ponudila in ga že dalj časa ustanavlja vlada še ni začel z delom niti v administrativnem delu, “kritično bolne otroke v spremstvu staršev ali skrbnikov pa se brez zadržkov usmerja na zdravljenje v tujino”.

Pravniki DZ: Tako se ne dela

O kratkem zakonu, ki prinaša eno samo spremembo, so kar šest strani dolgo mnenje spisali tudi pravniki v državnem zboru, kjer je že dalj časa slišati vprašanja, ali je vlada lastno pravno službo že davno ukinila ali povsem izključila iz pripravljanja zakonov glede na kakovost izdelke, ki jih prejemajo. Pomisleke imajo pravniki v DZ o skoraj vsakem od nekaj stavkov, za katere vlada zahteva odločanje na vrat na nos. O retroaktivnosti (veljavi še preden bo zakon sprejet), na katero opozarja tudi zdravniška zbornica, pa pravniki v DZ opozarjajo, da je vladni predlog tako nejasen in neustrezen, da presoja ustavne dopustnosti retroaktivnosti niti ni mogoča. Kot so zapisali:

“Iz predlagane določbe namreč ni mogoče ugotoviti niti, na katere subjekte se nanaša, niti časovnega obdobja, ki naj bi bilo zajeto v retroaktivnosti”.

Celotno mnenje pravnikov, v katerem problematizirajo skoraj vsak stavek vladnega predloga, ki ga državni zbor sprejema na vrat na nos, je takšen:

[pdf-embedder url=”https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2018/07/2f33d7026bca43c9af28.pdf”].

Ministrica Milojka Kolar Celarc stališčem zdravniške zbornice ugovarja s posebnim pisnim odgovorom in v njem brani tudi zamisel, da bi novosti veljale za nazaj, torej tudi v času, ko sploh še niso bile sprejete.

Ministrica: Tako se dela

Ministrica meni, da je:  “določba, s katero se za nazaj uredi pravni položaj vabljenih zdravnikov in sanira v tistem trenutku še pravno neurejeno stanje, v javnem interesu in ne presega načela sorazmernosti”. Pojasnila je zamisel, ki jo pravna služba DZ ocenjujejo za tako nejasen in neustrezen predlog, da presoja ustavne dopustnosti retroaktivnosti niti ni mogoča. ministrica Kolar Celarčeva tako : “S predlagano določbo se torej ureja tiste pravne položaje in delovanje vabljenih zdravnikov, ki resda v trenutku izpolnitve pogojev še niso imeli veljavne pravne podlage za takšen status in delovanje, vendar pa ob uveljavitvi tega zakona to tudi pravnoformalno pridobijo, za nazaj, torej od trenutka, ko so te pogoje (skladno z določbo 1. člena tega zakona) izpolnili in je bila izpolnitev teh pogojev s strani ministrstva tudi preverjena. Gre za specifično obliko povratne veljavnosti pravnih norm, ki jo dovoljuje tudi Ustava Republike Slovenije. Drugi odstavek 155. člena Ustave Republike Slovenije namreč določa, da samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Govorimo o nepravi retroaktivnosti, in sicer takrat, ko predpis učinkuje na konkretni dejanski stan, ki je sicer nastal pred objavo zakona, vendar ko je zakon začel veljati še ni bil v celoti zaključen (kot npr. Vabljeni zdravniki so začeli zaradi preprečitve hudo okvare zdravja ali smrti pacientov opravljati zdravniško službo pred uveljavitvijo zakona. Tem vabljenim zdravnikom bo upoštevaje določbo 12.č člena po uveljavitvi novele zakona za nazaj, od dneva njihovega opravljanja zdravniške službe, izdana ustrezna odločba ministrstva.)”

Odbor danes, DZ prihodnji teden

Seja skupnega odbora, ki bo razpravljal in odločal tudi o vladnem predlogu, da bi retroaktivno veljavno dovolili izjeme od pravil za operativno zdravljenje otrok, se bo začela danes ob 11 uri. Izredna seja državnega zbora, ki bo o novostih dokončno odločal, pa bo najbrž v torek prihodnji teden. Celotnen odgovor ministrice na očitke

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (7)

Disqus Comments (7)

https-spletnicasopis-eu