Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Florjančič Cerarju: “Vsaj preverite dejstva prej!”

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 16th marec 2018, 05:16 pop

“Izjemno negativno presenečen sem nad takimi izjavami najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti in hkrati razočaran, ker jih je izrekel spoštovani in ugledni doktor in profesor prava, v preteklosti celo član in predsednik sodnega sveta.”

Tako predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič protestira v javnem pismu predsedniku vlade Miru Cerarju. Florjančič je protestiral zaradi načina, kako je Cerar ocenil sojenje v oddaji Tarča javne televizije. Premier se je na odziv šefa vrhovnega sodišča že odzval in v celoti vztraja pri svojih trditvah o sodstvu. V odzivu je zapisal: “S sodiščem ne bom polemiziral ali vzpodbujal in plačeval ljudi, da pred sodno zgradbo protestirajo, kot to počno nekateri. Vendar pa jasno povem, da se kot predsednik vlade in pravnik s to sodbo ne strinjam.”

Premier je razhudil nad napačnimi

Ostre ocene je premier na javni televiziji izrekel po tem, ker je vrhovno sodišče zaradi hudo spornega ravnanja vlade v kampanji, ko si je vlada med drugim iz državnih rezerv po “Lex Čepin”, dodelila skoraj sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja za kampanjo, razveljavilo lanski referendum o drugem tiru in zahtevalo ponovitev. Premier svojih sodelavcev, ki so med drugim v uradno kampanjo pred referendumom spravili celo direktorje velikih državnih podjetij, kar je bil tudi čisti škandal, doslej nikoli ni kritiziral.

Lex Čepin, popravek referendumske ureditve iz časov vlade Boruta Pahorja, ki je vladi omogočil sporno financiranje svoje kampanje, je januarja ustavno sodišče že razveljavilo kot neustavno rešitev.

Cerar se je na javni televiziji začudil, kako je sodišče lahko odločilo tako hitro po javni obravnavi in očital pristranskost sodniku poročevalcu Eriku Kerševan, ker je ta Viliju Kovačiču pred tem zagotovil pošteno odločanje. Pred sodbo so iz vlade večkrat zahtevali hitro odločitev, češ da zavlačevanje povzroča veliko gospodarsko škodo, ker projekt drugi tir stoji.

 

“Upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali”

Pismo Florjančiča objavljam v celoti:

“Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar!

V včerajšnjem javnem nastopu na TV Slovenija ste v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS Uv 10/2017 izrazili svoja mnenja in pričakovanja, ki jih je nedvomno mogoče razumeti kot dvom v neodvisno in nepristransko odločanje sodišča v tej zadevi. Izjemno negativno presenečen sem nad takimi izjavami najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti in hkrati razočaran, ker jih je izrekel spoštovani in ugledni doktor in profesor prava, v preteklosti celo član in predsednik Sodnega sveta.

Pri tem posebej obžalujem, da vaši svetovalci pred vašim nastopom v zvezi s tem niso preverili dejstev, saj je Vrhovno sodišče že istega dne, ko so se v enem od medijev pojavile prve tovrstne insinuacije glede ravnanja vrhovnega sodnika poročevalca v navedeni zadevi, zainteresirane medije obvestilo, da je preverilo dejstva in da s strankami v postopku ni bilo nikakršnih neprimernih stikov. Medijem je bil posredovan celo posnetek javnega dogodka na Pravni fakulteti v Ljubljani v preteklem letu, iz katerega je razvidno edino medsebojno komuniciranje (vprašanje sodniku in korekten odgovor sodnika na vprašanje) med navedenim vrhovnim sodnikom in stranko v tem istem postopku (na http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/izzivi-pri-varovanju-clovekovih-pravic-v-oceh-gostov-okrogle-mize-ob-dnevu-clovekovih-pravic/?cHash=d5ca3eccb4cee2d344f57dbef5f70e36 od 1 ure 48 minute dalje). Ne bom posebej poudarjal, da sam kot predsednik Vrhovnega sodišča v tem primeru nisem zaznal nikakršnega neprimernega ravnanja vrhovnega sodnika, temveč nasprotno, njegovo pravilno in profesionalno držo.

Glede na pomen in odmevnost v javnosti vsakršne izjave najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti v odnosu do druge veje oblasti, in še posebej sodne, za katero velja temeljno načelo neodvisnosti in nepristranskosti, sem ocenil kot nujno, da se na ta način odzovem na vaše navedeno komentiranje odločanja Vrhovnega sodišča v citirani zadevi in še posebej glede na izražene insinuacije o domnevno spornem ravnanju vrhovnega sodnika poročevalca v isti zadevi. Menim, da lahko upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali tovrstnih izjav, ki ne glede na nadaljnja pojasnjevanja sodstva samega mečejo senco dvoma v pošteno, pravično in zakonito delo našega sodstva. Tovrstnih neupravičenih »ocen« dela sodstva je v javnosti vse več, in najmanj kar je mogoče pričakovati, je, da se vsaj drugi dve veji oblasti oziroma njuni predstavniki zavedajo pomena in daljnosežnosti njihovih besed, ko se opredeljujejo do vprašanj, ki zadevajo sodno polje delovanja. In to ne glede, če gre za razmere, ko v polnosti opravljajo svojo funkcijo, ali pa v času volilne kampanje.

S spoštovanjem,

Predsednik Vrhovnega sodišča
Mag. Damijan Florjančič”

Cerar: S to sodbo se ne strinjam

Iz vlade so poslali odziv premiera Mira Cerarja, ki ga tudi objavljam v celoti:

“Odziv premierja dr. Cerarja na javno pismo predsednika vrhovnega sodišča

Razumem, da se predsednik vrhovnega sodišča postavi v bran pravosodju. Tako držo sem v preteklosti, ob pogostih napadih na pravosodje in žaljivih označbah sodstva za krivosodje, večkrat pogrešal. Zato upam, da je to pismo predsednika vrhovnega sodišča znanilec nove dobe in prakse, ki bo dosledna, ne glede na to, iz katere politične smeri ali druge sfere bodo prihajali komentarji in kritike.

Sodbo sodišča spoštujem in jo bom spoštoval. S sodiščem ne bom polemiziral ali vzpodbujal in plačeval ljudi, da pred sodno zgradbo protestirajo, kot to počno nekateri. Vendar pa jasno povem, da se kot Predsednik Vlade in pravnik s to sodbo ne strinjam. Vrhovno sodišče mora po svoji funkciji soditi zakonito in nepristransko, prav tako mora biti ob tem zagotovljen videz zakonitosti in nepristranskosti sojenja. Glede na to, da je bila razsodba sodišča podana le nekaj ur po mojem skoraj enournem zaslišanju, se o tem sprašujem. Prav tako seje dvom dejstvo o srečanju in razpravi o primeru še pred njegovim zaključkom na sodišču med sodnikom Kerševanom in gospodom Kovačičem, saj je slednji javno izjavil: »Vse odkar mi je dr. Erik Kerševan rekel, NAJ NE BOM V SKRBEH, ta zadeva je silno pomembna za demokracijo, zato jo bomo tehtno in resno obravnavali, sem boljše spal.« (vir: Dnevnik, 15.3. 2018). Kot že rečeno, bom sodbo sodišča spoštoval, referendum, na katerem so se državljani enkrat že jasno izrekli, pa bo na zahtevo Vrhovnega sodišča ponovljen, to pa bo davkoplačevalce zopet stalo nekaj milijonov.”

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu