Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Arbitraža: Tih posvet, javno pa o 800.000 evrih plačanih tudi za Hrvaško

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 14th december 2019, 09:07 dop

Na dan, ko se v parlamentu poslanci seznanjajo v tihi sobi s pravnim postopkom, ki ga vlada namerava pred evropsko komisijo sprožiti, ker sosednja Hrvaška ne spoštuje arbitražne razsodbe, je vlada parlamentu poslala odgovor predsedniku odbora za nadzor javnih financ Andreju Širclju (SDS), koliko je vlado arbitraža stala. V odgovoru je pojasnilo, da še iščejo pot, kako priti do 800.000 evrov, ki jih je vlada po zapletu z objavo posnetkov pogovorov nekdanjega arbitra Jerneja Sekolca in slovensko zastopnico pred sodiščem Simono Drenik, plačala sodišču tudi za stroške sosednje Hrvaške. Zdi se, da bi polovico morali dobiti nazaj.

Zaupno o načrtih, javno o denarju

V tiho sobo parlamenta je predsednik odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat danes popoldan ob poslancih povabil šefa vlade Mira Cerarja (SMC) in vse podpredsednike: Karla Erjavca (Desus), Dejana Židana (SD) in Borisa Koprivnikarja (SMC). Na dnevnem redu je ena sama točka. Takšna: Informacija o aktivnostih v zvezi z uporabo Pogodbe o delovanju EU zaradi zavračanja Implementacije arbitražne razsodbe s strani Hrvaške (Gradivo št. 003-02/16-0002/35 z dne 2. 3. 2018 je označeno s stopnjo tajnosti ZAUPNO in je na vpogled v skladu z Načrtom ukrepov in postopkov za varovanj tajnih podatkov).

Poslancu Širclju so poslali preglednico “neposrednih” stroškov po letih in seštevke, ki pa ne vključujejo vseh največjih stroškov. Denimo, izvedbe referenduma še pred začetkom postopkov, na katerem je tesna večina glasovala za arbitražno pot. Le izvedba referenduma državo stane tri do štiri milijone evrov.

Seštevki “neposrednih” stroškov  so razvidni iz preglednice (z miško lahko prikličete podrobnejše podatke), ki je takšna:

 

Podrobnejši tabelarni prikaz po letih je tak:

 

 

Iz vlade so k tem podatkom pripisali:

Kako do 800.000 “skupnih” evrov se še posvetujejo

“Pregled vsebuje vse neposredne stroške arbitražnega postopka, ki jih je v obdobju od 2010 do konca 2017 plačalo ministrstvo za zunanje zadeve. Na Ministrstvu za zunanje zadeve ne razpolagamo s podatkom o posrednih stroških, nastalih z delovanjem državnih organov RS, ki so sodelovali pri pripravi gradiv za arbitražni postopek. Med letoma 2012 in 2015 je Republika Slovenija Stalnemu arbitražnemu sodišču, ki je opravljalo naloge tajništva arbitražnega sodišča, plačala predujem za stroške dela sodišča v višini 850.000,00 EUR (enak znesek je plačala tudi Republika Hrvaška). V delni razsodbi z dne 30. 6. 2016 je sodišče v odstavku 230 odločilo, da “si sodišče pridržuje odločitev glede končne dodelitve stroškov v tem postopku do končne razsodbe, vendar meni, da je zaenkrat primerno, da Slovenija krije predujem, potreben za kritje stroškov, ki bodo nastali zaradi podaljšanja postopka, ki presegajo prvotno predvideni časovni razpored.” V skladu s to odločitvijo je sodišče Republiki Sloveniji v pismu z dne 27. 9. 2016 naložilo plačilo dodatnega predujma v višini 800.000,00 EUR. Republika Slovenija je ta znesek Stalnemu arbitražnemu sodišču nakazala dne 23. 11. 2016. Stalno arbitražno sodišče je dne 20. 11. 2017 Republiko Slovenijo obvestilo o dokončnih stroških postopka ter ji v poračun vrnilo 9.015,83 EUR. V končni razsodbi z dne 29. 6. 2017 je arbitražno sodišče odločilo (VII. Poglavje, odstavka 1143 in 1144), da je “arbitražno sodišče seznanjeno s sedmim odstavkom 6. člena arbitražnega sporazuma, po katerem se „stroški arbitražnega sodišča med pogodbenicama razdelijo enakomerno“. Sodišče ugotavlja, da nobena od strank ni zahtevala, naj kakorkoli drugače odloči glede stroškov, niti mu ni predložila nobenih zahtevkov glede stroškov. Glede na to odloči, da stroške arbitražnega sodišča in sodnega tajništva nosita obe stranki v enakem deležu.” Ministrstvo za zunanje zadeve je v pogovorih z Državnim odvetništvom o načinu povrnitve sorazmernega deleža stroškov in izpolnitvi obveznosti iz mednarodnopravno veljavnega sporazuma in arbitražne sodbe s strani Hrvaške.”

Izvirni stroškovnik (brez sortiranj) v odgovoru je tak:

 

 

Stroškovnik arbitraže
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu