Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Pomoč Italiji: Prišlo deset Eritrejcev in trije Sirci

Print Friendly, PDF & Email

Iz Italije je vlada danes prevzela skupino desetih beguncev iz Eritreje in tri Sirce. Ko bodo oddali prošnje za mednarodno zaščito, jih bodo naselili v azilnem domu na Viču ali njegovi izpostavi na Kotnikovi ulici v Ljubljani, so sporočili iz notranjega ministrstva in povzeli, da je država doslej po dogovorih na ravni Evropske unije, da bi olajšala težave v Grčiji in Italiji, prevzela 250 migrantov. Struktura je takšna:

 

Iz Italije je vlada vrata odprla za 69 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna, iz Grčije pa za 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva, so sporočili iz notranjega ministrstva.

Kakšen je načrt in kakšne pravice

Kakšen mesec po prihodu, toliko praviloma traja postopek za pridobitev statusa, se ti tujci premeščeni v integracijske hiše in se začne postopno vključevanjem v naše okolje.

Vlada od marca 2016 načrtuje, da bo iz Italije in Grčije (ali katere druge države EU) prevzela 567 oseb, iz držav, ki niso članice EU pa namerava trajno preseliti 20 oseb. Končno število bo verjetno večje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o številu premeščenih oseb, ocenjujejo na vladi.

Doslej še ni dosežena polovica kvote.

Pravica prevzetih beguncev vlada povzema tako:

“1. Socialno varstvo

Osebe s priznano mednarodno zaščito so pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva izenačene z državljani Republike Slovenije

2. Nastanitev

Osebe s priznano mednarodno zaščito so eno leto po pridobitvi statusa upravičene do nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva. Oseba s priznano mednarodno zaščito, ki je nastanjena na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev za preživljanje ali ji preživljanje ni zagotovljeno kako drugače, je tri leta od dneva pridobitve statusa upravičena do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Prav tako je oseba z dnem dokončne odločbe o priznanju statusa in z nastanitvijo v integracijski hiši ali na zasebnem naslovu upravičena do enkratne denarne pomoči.

3. Zdravstveno varstvo

Osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, so obvezno zdravstveno zavarovane na podlagi statusa, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.

4. Zaposlitev in delo

Osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, imajo prost dostop do trga dela.

5. Izobraževanje

Osebe s priznano mednarodno zaščito so na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja izenačene z državljani RS”

 

------------------------------------------------------------------------ Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (5)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu