Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Premiki na Delu: Petrič še šef FMR, Knafelc v sosvet

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 30th december 2017, 06:50 pop

Sosvet družbe Delo bo poslej vodil Stojan Petrič. Po imenovanju Andreja Krena za direktorja podjetja Delo pa Petrič prevzema tudi vodenje uprave FMR v Idriji, ob tem je ohranil funkcijo predsednika sosveta skupine Kolektor. Tako so na portalu Idrija.com iz Kolektorja ta teden razkrili nadaljevanje rošade, ki se je začela, ko je v začetku novembra vodenje največjega časopisnega podjetja v državi, ki izdaja dnevnika Delo in Slovenske novice, prevzel Kren, ki je bil zadnja leta direktor družbe FMR iz Idrije, vodenje uredništva Dela pa pozneje Uroš Urbas, 

Kolektor krši zakon o medijih

Preko podjetja FMR je Kolektor pred dvema letoma kupil podjetje Delo, ki ima monopolni položaj na trgu dnevnikov. Več o podjetju FMR in lastniških ozadjih lahko preberete na povezanem članku tukaj.

Uprava družbe FMR, ki jo po novem vodi Petrič, je imenovala dva nova člana sosveta Dela: Gregorja Knafelca, ki je bil zadnji dve leti vršilec dolžnosti odgovornega urednika in Heleno Lapanje, ki je izvršna direktorica financ v družbi Kolektor Holding. Oznaka vršilec dolžnosti ob uredniku kaže, da je bil urednik imenovan začasno zaradi  izrednih razmer in ni bil imenovan na način, ki ga zahteva zakon. O v.d-ju se uredništvo ne izreka, zakon o medijih pa takšno izrekanje za urednike izrecno zahteva, ko določa:

“PRAVICE IN OBVEZNOSTI UREDNIŠTVA
Odgovorni urednik
18. člen

(1) Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje izdajatelj v skladu s tem zakonom in svojim temeljnim pravnim aktom. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši vpliv uredništva.
(2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja.
(3) Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če ta zakon ne določa drugače…”

Ker kakšnih izrednih dogodkov ni bilo, uredništvo pa že vse od takrat, ko je lastnik postal Kolektor, vodi vršilec dolžnosti urednika, to kaže na izigravanje pravne ureditve. Da se Stojan Petrič in Kolektor na zakone požvižgata, pokaže, ker tudi najnovejšega odgovornega urednika Urbasa (še) niso imenovali na zakonit način in je spet le vršilec dolžnosti. Mandat v.d.jev je časovno manj jasen in zanesljiv in takšni uredniki so bolj ranljivi in manj neodvisni pri delu. Vodstvo je novinarjem menda sicer zagotovilo, da bi Urbasa v letu dni lahko imenovali tudi za pravega odgovornega urednika.

Verjetno ozadje kršitve zakona

Ker je Kolektor povezan z državno politiko in pridobiva državne posle (denimo gradnjo 2tira), je jasno, da si kršitev zakonov privošči, ker uživa politično zaščito. Petrič je član vodstva Foruma 21 Milana Kučana. Za resen časopis je kršenje zakona sicer nerodna stvar; praviloma namreč resni mediji zagovarjajo spoštovanje zakonov in pravil. Če jih medij sam krši že pri imenovanju najpomembnejšega urednika, ni prepričljiv, ko kritizira druge kršilce zakonov in podobne nepridiprave.

Trendi prodaje Dela od Kolektorjevega prevzema so takšni:

 

Novi v.d. urednika Dela Urbas je bil v preteklosti izstopajoč novinar in urednik na Financah, pozneje pa urednik na Siolu. Po karieri in izkušnjah v novinarstvu velja za krepko boljšo izbiro kot njegov predhodnik Knafelc. Ko sem bil pred desetletjem odgovorni urednik Dela sem ga vabil, da bi iz Financ prišel za urednika centralne redakcije. Urbas je to zavrnil.

Je pa Urbas k Delu prestopil kot del kadrovskih menjav po tem, ko je Delo prevzelo podjetje FMR. Podobno kot pada prodaja Delu, pada tudi drugim dnevnikom, v okviru časopisnega podjetja Delo pa, denimo, tudi Slovenskim novicam.

Dejstvo, da Kolektor pri upravljanju Dela mirno krši zakon o medijih, postane dodatno zanimivo, če vemo, da sta novi urednik Urbas in direktorica Nataša Luša ta teden na Fakulteti za družbene vede celo sodelovala na razpravi o medijski strategiji in medijski zakonodaji v Sloveniji. Luša je tam, ocenila, da medijska zakonodaja zaostaja za tehnološkim razvojem in ne pokriva vseh novih medijev… Poročil, da bi kaj pojasnjevala, zakaj krši zakon, ni bilo opaziti v medijih.

Trendi prodaje Slovenskih novic so takšni:

 

 

 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (5)

Disqus Comments (5)

https-spletnicasopis-eu