Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ogorčeni revizorji: Popovič z denarjem zelo po domače

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 20th junij 2017, 05:23 pop

Računsko sodišče županu Kopra Borisu Popoviču predlaga, naj si za vodenje financ stranke Koper je naš že najde generalnega sekretarja. Za poslovanje v letu 2015 pa je ugotovilo, da je bilo narobe skoraj vse, kar je  lahko narobe.

Revizorji deloma celo niso mogli ugotoviti, kaj se je dogajalo, ker ni računov in dokumentacije.

Nezakonito financiranje, plačila brez dokumentov

Računsko sodišče je zaradi manjkajoče dokumentacije zavrnilo izrekanje mnenja o poslovanju politične stranke Koper je naš: revizorji niso mogli ugotoviti, zakaj je stranka odpisala dolgove več podjetjem.

Če tehtnih razlogov ni bilo, so ta podjetja nezakonito financirala stranko. Podobno revizorjem ni uspelo ugotoviti, zakaj je stranka izplačala 45.810 evrov fizični osebi. Od stranke, ki jo vodi župan Kopra Boris Popovič, zahtevajo, da mora 6.800 evrov, ki jih je nezakonito pridobila od podjetja Pospak, podariti v dobrodelne namene, vzpostaviti register članov, priporočajo pa jim tudi, da imenujejo generalnega sekretarja, ki bo skrbel za finančno poslovanje ali pa spremenijo statut in funkcijo sekretarja ukinejo. Finance zdaj vodi kar predsednik Popovič.

Zakaj je Popovič odpisal dolgove

Stranka Koper je naš je finančno majhna stranka, imeli so manj kot 70.000 evrov prihodkov. Večino denarja KJN dobi z dotacijami iz občine Koper: v letu 2015 je bilo dotacij iz lokalnih proračunov za 59.132 evra.

Za manj kot tisoč evrov pa so dobili še daril fizičnih oseb. So pa revizorji našli prispevek podjetja Pospak, težak 6.800 evrov. Ker takšni prispevki niso dovoljeni, bi ga stranka KPN morala takoj podariti v dobrodelne namene, a tega ni storila. V poslovnih knjigah so revizorji odkrili odpisane obveznosti šestim podjetjem, najvišji odpis je bil družbi GVM v vrednosti 4.921 evrov.

“Računov in druge dokumentacije, iz katere izhajajo odpisane obveznosti do navedenih družb ali podjetnikov, nismo prejeli,” so v poročilo o poslovanju KPN zapisali revizorji, ki so zaradi tega zavrnili izrek mnenja o poslovanju stranke. Ni bilo namreč mogoče ugotoviti, ali so bili odpisi upravičeni ali pa je morebiti šlo tudi v teh primerih za nezakonito financiranje stranke.

Nezakonito plačevanje kampanj in drugih strank

Stranka je v letu 2015 poravnala za 16.006 evrov računov za referendumske in volilne kampanje kar z rednega računa, in ne posebnega za kampanje, kar je kršitev zakona. Izplačala pa je tudi posamezniku za sodelovanje 30.500 evrov in še 15.309 za potne stroške, a o tem ni pogodb ali potnih nalogov. Še za nekaj tisoč evrov je ta stranke podarila strankam Slovenija za vedno, Ankaran je naš in Piran je naš, kar zakon ne dovoljuje, stranki Slovenija za vedno pa je posodila 17.663 evra, kar tudi ni dovoljeno. Stranke se namreč smejo zadolževati le na bankah in v posojilnicah.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu