Sojenje Bojoviću je vrhovno sodišče prestavilo v Kranj zaradi protestov pred sodiščem v Celju proti nepoštenemu sojenju, ker je bil Bojović tam zaposlen. Ali je sodba že izbrisana,