Povišanje odmere moškim, da bi odpravili diskriminacijo v primerjavi z ženskami, bo imelo velike posledice. Kot tudi dodatno višanje odmere ženskam.