Lencl umaknil kandidaturo, predsednik je Marjan Podobnik, za podpredsednike izvoljeni Modest Motaln, Suzana Lara Krause in Franc Bogovič