Načrt je predvideval, da bo po priključitvi Belorusije, Ukrajine in Moldavije k Ruski federaciji, nadaljeval mehko s prijateljskima Madžarsko in Slovenijo