Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Prvi dan več kot na referendumu o inflaciji ministrstev, čistki na RTVS in starostnikih, a manj kot na vodah

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 6th junij 2024, 04:27 pop

Trend, da vse več ljudi glasuje že čez teden na predčasnih voliščih, se nadaljuje tudi na evropskih volitvah in referendumu o gojenju in kajenju trave, evtanaziji in prednostnem glasu. Kot je sporočila državna volilna komisija (DVK) je bila prvi dan predčasnih glasovanj, ki potekajo še do četrtka, udeležba na evropskih volitvah bistveno višja kot v preteklosti.

Nekoliko drugače je pri referendumih, kjer je udeležba višja kot je bila na zadnjem trojnem referendumu o inflaciji ministrstev, čistki na RTVS in skrbi za starostnike. Nižja pa kot na referendumu za vodo, po katerem so državo udarile poplave.

Celotna informacijah DVK o dogajanju na predčasni voliščih je takšna:

“Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja (v torek, 4. junija) volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament udeležilo 18.810 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev). Glasovanja na posvetovalnih referendumih pa se je udeležilo 18.769 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev)

Okrajne volilne komisije zaenkrat poleg podatkov o volilni udeležbi na evropskih volitvah sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi poleg evropskih volitev objavljali tudi za vsak referendum posebej.

Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj se je takrat predčasnega glasovanja (v vseh treh dneh) udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure). Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (v Ljubljani je 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču). To pomeni, da ni mogoče predčasno glasovati izven okraja stalnega prebivališča.

Seznam volišč za predčasno glasovanje je objavljen na spletni strani DVK:
https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/Seznam_in_obmocja_volisc_za_predcasno_glasovanje_VEP_2024.pdf

Na voliščih sta dva volilna imenika: eden za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, drugi pa za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih (o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo). Volivec oz. volivka se mora v volilni imenik podpisati za vsak referendum posebej (torej trikrat, če želi glasovati o vseh treh referendumih). V skladu s tem, za katerega od referendumov se volivec podpiše v volilni imenik, nato prejme ustrezno glasovnico oz. glasovnici/e.

Vsak volivec se sam odloči, katerih glasovanj se bo udeležil in koliko glasovnic bo prevzel. S prihodom na volišče izčrpa možnost glasovanja tako na evropskih volitvah kot na vseh treh posvetovalnih referendumih, ne glede na to, ali je prevzel vse glasovnice ali ne (volivec ne more denimo na predčasnem glasovanju glasovati na evropskih volitvah, v nedeljo pa na referendumih ali obratno, prav tako ne more glasovati najprej denimo le o enem referendumu, kasneje pa ponovno priti na volišče in glasovati še o ostalih).

Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia. Samo še danes lahko vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji oddajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini. Prav tako se danes izteče rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu.

Splošno glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in na posvetovalnih referendumih bo potekalo v nedeljo, 9. junija, od 7. do 19. ure na 2981 rednih volišč in 55 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča).

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo konec maja v volilnih imenikih za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament vpisanih skupaj 1.689.465 volilnih upravičencev, od tega 1.582.691 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 106.744 s stalnim prebivališčem v tujini. Za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih je v volilnih imenikih vpisanih skupaj 1.692.301 volilnih upravičencev, od tega 1.582.621 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 109.680 s stalnim prebivališčem v tujini.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu