Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Medicinsko fakulteto gradi Robert Golob na Primorskem

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 23rd maj 2024, 09:16 dop

Po napovedi premiera Roberta Goloba, ko je v parlamentu odgovarjal na vprašanje svoje poslanke Tamare Vonta, da bo vlada že letos začela graditi novo medicinsko fakulteto, ker bi naj bil denar za to že načrtovan, je vlada na dopisni seji danes odločila, da podpiše pismo o nameri o teh premierovih načrtih. Sporočili so, da bodo z univerzo na Primorskem podpisali pismo o nameri za razvoj in izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa Medicina. Nazadnje je bila dodatna medicinska fakulteta ustanovljena pred dvema desetletjema v Mariboru, razlog je bilo pomanjkanje zdravnikov v državi, ki so tudi vse starejši. Probleme, ki jih je dodatna fakulteta v Mariboru poskušala zmanjšati, so še zaostrili odhodi zdravnikov v tujino, kjer so pogoji za delo in plače boljši. Vlada se je tudi s podpisanim sporazumom zavezala, da bo položaj za zdravnike popravila, a so dogovore lani prelomili, premier pa je odstavil ministra za zdravje Daniela Bešič Loredana, ki jih je podpisal, kar je sprožilo dolgotrajne proteste sindikata zdravnikov Fides.

O načrtih za novo fakulteto je Golob včeraj Vonti povedal: “Eden ključnih pokazateljev, ki kaže na to, da je tekom let prišlo do izrazite širitve področja zdravstva v Sloveniji, je število zdravnikov na tisoč prebivalcev. Žal Slovenija na tem področju izrazito zaostaja za primerljivimi evropskimi državami. Razumem, da se je to nakopičilo skozi čas, ampak na nas je, da ukrepamo in z velikim veseljem napovedujem, da bomo to sredo v Kopru podpisovali dogovor z Univerzo na Primorskem o otvoritvi tretje medicinske fakultete, v času te vlade se bodo začela dela za to, da bomo lahko izrazito povečali usposabljanje in šolanje zdravnikov v Sloveniji. Pričakuje se sto novih vpisnih mest. Denar je v nacionalnih razvojnih načrtih že zagotovljen za investicije v letih 2024 in 2027 za popolnoma novo stavbo. Za fakulteto in z letom 2027, šolskem do 2027 se pričakuje vpis prve generacije. To je najboljši možni odgovor, kako bomo povečali dostopnost. Tako, da bomo izšolali v Sloveniji več zdravnikov.”

Premier Golob v Postojni, ko je bil Aleksander Merlo še njegov kandidat za evropske poslanca, a ni dolgo trajalo

Iz vlade so svoje namene danes pojasnili tako:

“Skladno z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 Skupaj za družbo zdravja je za učinkovito upravljanje javne zdravstvene službe nujno potrebno načrtovanje kadra. Zagotavljanje zdravstvenega kadra je namreč ena od prioritet v skrbi za stabilnost sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Prosta migracija delovne sile znotraj Evropske unije (EU) in nizka imigracija zdravstvenih delavcev iz držav izven EU ne zadoščata za ustrezno rast števila zdravnikov. Poleg tega se potrebe po kadrih večajo tudi zaradi demografskih in epidemioloških sprememb, razvoja medicinskih tehnologij ter personalizirane medicine.

Univerza na Primorskem je vlado zaprosila za podporo pri vzpostavitvi enovitega magistrskega študijskega programa Medicina. Vlada to podpira, saj iz javnih evidenc vsakoletnega razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe izhaja, da število prijavljenih kandidatov za študij medicine bistveno presega število razpisanih vpisnih mest. Vlada Republike Slovenije in Univerza na Primorskem bosta zato podpisali pismo o nameri za razvoj in izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa Medicina na Univerzi na Primorskem. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvo za zdravje bosta zagotovila podporo pri razvoju novega študijskega programa.

V okviru že obstoječega investicijskega projekta Novogradnja Univerze na Primorskem (UP) Fakultete za vede o zdravju, ki je bil marca letos uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027, bodo dodatno dodeljena sredstva za nabavo specifične laboratorijske opreme za izvajanje medicinskih raziskav oziroma laboratorijskih vaj, da bo objekt primeren tudi za izvajanje izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju medicine. Predvideni novi študijski program Medicina bo predmet financiranja v skladu z veljavno zakonodajo in strategijami v času njegovega (prvega) razpisa za vpis. Univerza na Primorskem bo nov magistrski študijski program Medicina začela izvajati v študijskem letu 2027/2028.” 

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu