Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ksenija Horvat in Zvezdan Martić: Mario Galunič bo urednik, čeprav so ga novinarji zavrnili!

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 11th marec 2024, 03:39 pop

Iz RTVS sem prejel podroben opis, kako novo vodstvo RTVS poskuša za odgovornega urednika razvedrilnega programa postaviti Maria Galuniča, ki so ga v uredništvu novinarji odločno zavrnili in podprli svojega kandidata Tomaža Kregarja. Za Kregarja je bilo 64 odstotkov glasujočih, Galuniča je podprlo le 31 odstotkov glasujočih. A direktorica televizije Ksenija Horvat, ki je položaj dobila po politični čistki vrha RTVS vladne koalicije, vztraja pri svojem Galuniču, ki pa ga mora zdaj, ker so ga v uredništvu zavrnili, potrditi Svet RTVS. Potrditev Galuniča jim je uprava Zvezdana Martića že predlagala. Goran Forbici pa je sejo za imenovanje zavrnjenega odgovornega urednika tudi takoj sklical. Za četrtek ta teden.

Predsednik sveta RTVS in nevladnik Goran Forbici in predsednik štiričlanske uprave Zvezdan Martić na seji odbora za kulturo Foto: DZ/Matija Sušnik

Opis precej neverjetnega dogajanja, z vsemi dokumenti, ko poskuša novo vodstvo RTVS obiti mnenje uredništva, ki jim je zavrnilo kandidata za odgovornega urednika Galuniča in kaj vse se še dogaja, ko gre za vodenje in kadre, objavljam v celoti :

“Evo, kako naveza Martić-Horvat-Forbici diletantsko nadaljuje svoje “lomastenje” po RTV-ju…

1.)

Vanja Vardjan 24. januarja 2024 odstopi z mesta odgovornega urednika UPE Razvedrilni program TVS. Že takoj ob sprejemu PPN-ja se je zgodil prvi konflikt med njim in Ksenijo Horvat – “s tako okrnjenim budžetom se ne da ustvariti za silo gledljivega razvedrilnega programa, ki naj bi prinesel nazaj še nekaj sredstev od reklam”. Potem se je zgodila zgodba okrog Eurosonga, Vardjana je po navedbah virov na KPK prijavil Rok Smolej. Vardjanu se je dvignila pokrovka in je odstopil. Premestili so ga k Nataši Bolčina Žgavec v izobraževalni center “RTV Akademija”, dela zaenkrat še nima. Btw, medtem pa Natalija Schlauer, Katja Benčina, Tjaša Platovšek, Ana Gajić, Jakob Elikan in dr. Valentin Areh še vedno čakajo doma, da jim bo delodajalec RTVS našel delo – “kao” za njih ga ni, čeprav vsa uredništva stokajo, kako jim primanjkuje novinarskega kadra. Med nama, ob ustrezni organizaciji dela bi se iz novinarjev, ki jih ima RTV več kot 600 (cifra se približuje tretjini vseh zaposlenih in krepko presega primerljive radiotelevizije), delal višek, pri nas pa jih glede na način dela, delovne obveze (normative) in nadzor opravljenega dela seveda primanjkuje.

2.)

Ksenija Horvat, direktorica TVS, je po odstopu Vardjana kar tako “po domače” sama prevzela vodenje uredništva. To je izjavila na seji, pisnih sledi ni pustila oziroma ni bilo mogoče priti do njih.

3.)

Uprava je na predlog Ksenije Horvat 7. februarja 2024 za vršilca dolžnosti odgovornega urednika upravi imenovala Gregorja Peternela (odg. ured. športa) za določen čas do 27. februarja 2024. Horvatova je Peternela prosila, naj vskoči za določen čas, dokler se ne izvede razpis in imenuje novega odg. urednika. Peternel je, sicer nekoliko nevoljen vendar na prošnjo Horvatove, imenovanje sprejel. Za imenovanje v.d.-ja bi enako kot za polno funkcijo po določbi 21.b člena ZRTVS-1 direktorica morala pridobiti PREDHODNO POZITIVNO MNENJE uredništva. Seveda ga ni pridobila, saj tudi ni opravila postopka. Imenovanje Gregorja Peternele je NEZAKONITO.

4.)

Ko se je zaradi izostanka izrekanja predhodnega mnenja uredništva dvignil prah v hiši, sta kadrovska in pravna služba (na njuna sporočila Horvatova ne odgovarja) naknadno določili datum izrekanja mnenja uredništva in sicer za petek 1. marca 2024. Pozor, funkcija v.d. se Peternelu izteče 27. februarja, torej dva dni prej.

5.)

V četrtek 29. februarja 2024, en dan pred pred določenim dnevom izrekanja mnenja uredništva za v.d. Peternela, je uprava za v.d. odg. urednika na predlog Horvatove imenovala Roka Smoleja. Predhodnega pozitivnega mnenja uredništva Horvatova pred tem NI PRIDOBILA. Imenovanje Roka Smoleja je NEZAKONITO. Poleg tega je bilo uredništvo od prenehanja funkcije Peternela do imenovanja Smoleja BREZ UREDNIKA.

6.)

Na razpis za odgovornega urednika UPE Razvedrilni program TVS sta se prijavila in sta bila kot kvalificirana kandidata izbrana Mario Galunič in Tomaž Kregar. Uredništvo se je o kandidatih izrekalo v petek 8. marca 2024 od 11. do 12. ure, izrekanja se je udeležilo 84,62% upravičencev. Pozitivno mnenje je s strani uredništva prejel kandidat TOMAŽ KREGAR in sicer 75,76% glasov (ali 64,10% vseh upravičencev), medtem ko je njegov protikandidat Mario Galunič prejel 36,35% glasov (ali 30,77% vseh upravičencev).

7.)

Istega dne, v petek 8. marca 2024, neposredno po izrekanju mnenj, ki se je končalo ob 12:00, je ekspresno stekla koordinirana akcija:

– tričlanska komisija, ki je izvedla postopek za izrekanje mnenj uredništva, je v naslednji uri pregledala glasovnice, verificirala rezultate izrekanja in sestavila zapisnik;

– ob približno 13. uri je z zapisnikom seznanila direktorico TVS in upravo, kakih 10 minut kasneje pa še uredništvo;

– Ksenija Horvat je takoj za tem upravi poslala že pripravljen predlog in z njim pozvala upravo, naj na mesto odgovornega urednika imenuje – MARIA GALUNIČA (kandidata, ki ni prejel podpore uredništva) !!!

– uprava RTVS (Martić, Trček, Pavšer) je sprejela sklep, da pozove Svet RTVS, naj poda soglasje, saj bo za odgovornega urednika imenovala Maria Galuniča in ne kandidata Tomaža Kregarja, ki je dobil relativno in absolutno podporo uredništva;

– s sklepom uprave sta bila seznanjena Goran Forbici in tajništvo sveta;

– v tajništvu sveta so med 15. in 16. uro pripravili dokumente in ob 16:00 sklicali 11. izredno sejo Sveta RTVS – z dvema točkama dnevnega reda (imenovanje odg. urednika in potrjevanje statuta);

– Goran Forbici je v zvezi z imenovanjem kontaktiral Roka Smoleja, nezakonito imenovanega v.d. odgovornega urednika uredništva;

– ob 16:43 je Rok Smolej na e-naslove sodelavcev uredništva posredoval sporočilo Forbicija (ni vidnega posredovanja “fwd”, isti tip črk – lahko ga je napisal sam?), v katerem jih obvešča, da ima glede na določbo tretjega odstavka 21.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija uredništvo pravico predlagati svetu v soglasje svojega kandidata, dodal pa je stavek, za katerega ni nobene materialnopravne podlage: “Za veljaven predlog uredništva bo štel vsak predlog, ki ga bo podpisala večina programskih delavcev v uredništvu”;

– priče so mi potrdile, da so Roka Smoleja potem slišale na hodniku izreči: “No, pa da vidimo, če bo imela večina jajca, da se podpiše na predlog svojega kandidata svetu”

ZAKLJUČEK:

Spomnimo…

Ko je decembra 2021 takratni v.d. direktorja TVS dr. Valentin Areh po odstopu Manice Janežič Ambrožič za vršilko dolžnosti odgovorne urednice imenoval edino prijavljeno kandidatko Jadranko Rebernik, so novinarski aktivisti zagnal vik in krik (aktivi, SNS, DNS,…), češ da mora tudi za imenovanje v.d. (četudi v nasprotju z večletno utečeno prakso) predlagatelj predhodno pridobiti pozitivno mnenje uredništva in da temu pritrjuje tudi mnenje Ministrstva za kulturo, ki ga je prejelo Društvo novinarjev Slovenije. Trdili so, “če odgovorni urednik ni imenovan v skladu s postopkom, je njegovo imenovanje nezakonito”.

Ko je Andrej Grah W. Programskemu svetu RTVS v soglasje predlagal oba kandidata za odg. urednika IP TVS, Mitjo Preka (ki je prejel večinsko podporo uredništva) in Jadranko Rebernik (ki ni prejela večinske podpore) ter je svet soglasje k imenovanju podal za Rebernikovo, ki je potem postala odgovorna urednica, so aktivisti že glasno protestirali, zahtevali odstop Graha, predsednika sveta dr. Gregorčiča in Rebernikove ter grozili s stavko.

Ko je vodstvo imenovalo v.d. urednika (pozor – urednika, NE odgovornega urednika!) MMC Igorja Pirkoviča, so aktivisti demonstrirali svoj gnev in kričali na ulici, da mu uredništvo ni dalo podpore (čeprav postopek izrekanja ni potreben), da ga ne podpirajo in da ga nočejo za urednika. Odstopi vodilnih, Rebernikove in Pirkoviča so bili celo kasneje v stavki njihove stavkovne zahteve (čisto nazorsko-politična zahteva, ne socialno-ekonomska, zaradi česar se stavka organizira).

Kako so v teh naštetih primerih reagirali predstavniki zaposlenih? Trije predstavniki v programskem svetu (Pajk, Drnovšek, Hribar) so pritegnili aktivistom informativnega programa TVS (kjer se je “upor” začel), KNS, SNS in DNS (itak gre za iste akterje – povezani z levičarskim političnim polom, kar se je kasneje javno pokazalo), enako pa tudi večina v svetu delavcev (kjer so bili tudi prej omenjeni trije predstavniki programskega sveta). Neomajno so stali na stališču, da “se mora upoštevati volja zaposlenih”, hkrati pa nasprotovali vsemu, kar se je dogajalo v zavodu, ustvarjali nemogoče razmere za delo, ščuvali in v javnost širili laži – tudi z zlorabami lastnega medija.

Kje so kričavi aktivisti danes? Zvezdan Martić in Ksenija Horvat, sta iz prve vrste aktivistov na pločniku postala predsednik uprave in direktorica TV Slovenija. Oba delujeta brezbrižno in samovoljno, po vrsti kršita veljavne predpise in pravice zaposlenih, delujeta v čistem nasprotju s stališči, ki sta jih javno izražala. Požvižgata se na voljo uredništev in se tega niti ne trudita skrivati. Za osvežitev spomina, Martić ima bogato zgodovino izživljanja nad sodelavci in sodelavkami, tudi spolnega nadlegovanja, o tem sta nekoč daljše obdobje razpravljala svet delavcev in sindikat, dokler ni bil odstranjen z mesta vodje MMC-ja. Horvatova (nekoč Horvat Petrovčič, dokler se ni spečala z Lombergarjem) je nekdanja odgovorna urednica IP TVS, katere mandat je bil nekoč zaznamovan z večjimi “sistemskimi kršitvami in opuščanjem nadzora nad uporabo internih aktov” z elementi kaznivih dejanj (ugotovitev Nadzornega sveta RTVS in revizije KPGM), nadrejena Lombergar in Filli pa zoper odgovorne nista ukrepala in sta pustila, da primer zastara in se “pomete pod preprogo”.

Gregor Drnovšek je napredoval v “novinarja komentatorja raziskovalca” (44.PR) in postal v.d. urednika (ne izpolnjuje pogojev za zasedbo) notranje-politične redakcije in član sveta RTV, Marta Razboršek “urednica uredništva” (48. PR) zunanje-politične redakcije, Maša Hladen prav tako “urednica uredništva” (48. PR) dnevno-informativnih oddaj, Polona Fijavž “odgovorna urednica” IP TVS (53. ali 54. PR), Jasmina Jamnik je njena namestnica (ni podatka PR), Vesna Pfeifer je postala “urednica osrednjih oddaj” (49. PR) novega “Studiy City” – Marcelovega talk showa (očitno je to po novem osrednja oddaja TVS), Robert Pajk je predsednik sveta delavcev RTV (51. PR) in član sveta RTV (s plačo cca. 5.100€ bruto). Ostane še Ilinka Todorovski, oseba za vse in nič, je povsod in nikjer, ki veliko govori, a malo pove, v času prejšnje države evidentirana kot registrirani vir SDV, nekoč “vodja prenove” dnevno-informativnih oddaj, ki ni prinesla želenih rezultatov (v času direktorovanja Lombergarja in urednikovanja Horvatove), bivša varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, na delovnem mestu “novinar glavni komentator/voditelj” (zdaj 50. PR), ko tega dela ni opravljala, zdaj članica sveta delavcev in sveta RTV, desna roka Gorana Forbicija in Ksenije Horvat (iz pisarne, ki je zraven Horvatove, je vrgla ven Geriča), “mastermind prevzema javne radiotelevizije”, nagrajena s plačo okrog 5.000€ bruto. 

Kakšni bodo njihovi odzivi na izrečeno mnenje uredništva?

Uredništvo kandidatu Mariu Galuniču, ki ga Horvatova in uprava favorizirata za odgovornega urednika, ni izreklo pozitivnega mnenja in mu ni dalo podpore. Iz izkušenj, saj je nekoč že bil odgovorni urednik. Nihče mu ne očita, da je dober retorik, odličen televizijski voditelj in ustvarjalec TV vsebin, je pa popolni individualistne, ki ne zna delati in upravljati z ljudmi, kar je v preteklosti že pokazal.

Franci Pavšer, delavski direktor, ki bi po logiki in razumevanju svoje funkcije, kot predstavnik zaposlenih moral prisluhniti uredništvu, se je očitno na njihovo mnenje požvižgal in pritrdil Horvatovi in članoma uprave Martiću in Trčku, ter podprl predlog imenovanja Galuniča.

Svet delavcev, ki ves čas ponavlja mantro, da je kvalificirani glas zaposlenih, je tiho, se ne odziva. Pajk in Todorovski v tesni povezavi z Martićem in Forbicijem usmerjata delo sveta in ta je postal povsem neučinkovit. Poteze uprave, za katere bi v prejšnji konstalaciji zavoda glasno protestirali in šli na ulico, od lani spremlja mlačno in neodzivno. Sta pa v prej dokaj homogeno okolje organa s svojim delovanjem vnesla razkol, kar se že občasno pokaže na sejah. Tudi sodelavci so opazili zasuk delovanja organa in njegovo neaktivnost, ob čemer je slišati posamezne kritike, ki pa ob neaktivni in vse bolj nezainteresirani množici zaposlenih izzvenijo v prazno.

Svet delavcev ima svojo v sredo, en dan pred odločanjem sveta RTV, oči zainteresirane javnosti bodo uprte v njihovo razpravo o predlaganem imenovanju Galuniča in ignoranci volje uredništva. Enako bo naslednji dan, v četrtek na seji sveta RTV – ne gre spregledati dejstva, da 6 od 17 svetnikov predstavljajo predstavniki zaposlenih v zavodu. Todorovski, Pajk, Drnovšek, Ogris in drugi bodo imeli priložnost pokazati, ali nekoč glasno izražana stališča “mi smo RTV” še štejejo ali ne.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu