Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Upokojencev več, pokojnine višje, ZPIZu pa pridržek za pravilnost poslovanja

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 9th december 2023, 10:16 dop

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je računsko sodišče za pravilnosti poslovanja izreklo mnenje s pridržkom. Ker ugotovljenih nepravilnosti niso odpravili med pregledom bodo morali pisati odzivno poročilo. O računovodskih izkazih za leto 2022 pa so revizorji ZPIZU izrekli pozitivno mnenje. Podatke o nihanju pokojnin in o poslovanju v zadnjih treh letih prikazuje infografika računskega sodišča (s klikom jo lahko povečate):

Pokojnine – infografika računskega sodišča

Pridržek so ZPIZ na računskem sodišču izrekli, ker v evidencah ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine, zato je bila ta v najmanj 51 primerih nepravilno odmerjena. Pobotov preplačil ni izvajal v skladu s predpisi, pred prodajo opreme pa ni pridobil soglasja sveta zavoda. V nasprotju s predpisi je nabavil material, storitve in osnovna sredstva v vrednosti 1.111.769 EUR ter oddal storitve izvedenskih mnenj. V notranjem aktu je sistemiziral delovno mesto v nasprotju z zakonom, ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, javne uslužbence pa je zaposlil oziroma premestil na delovna mesta, za zasedbo katerih ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev.

Celotno revizijsko poročilo je takšno:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu