Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Vladno prepoved podražitev rešilo pet ustavnih sodnikov, Knez proti s citatom Pašek Šetinčeve

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 8th december 2023, 03:23 pop

Zaradi pomanjkanja pravnega interesa, ker niso na rednih sodiščih poskusili pridobiti pravičnih odškodnin, je večina ustavni sodnikov zavrgla pobude Vzajemne, Generali zavarovalnice in Triglava za oceno ustavnosti odredbe vlade, s katero jim je ta prepovedala povišanje cen zavarovanj za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Ta zavarovanja vladna koalicija z novim letom tudi podržavlja in jih nadomešča z obveznim državnim zavarovanjem, posel bo prevzel državni Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki obvezen prispevek za zdravstvo že doslej zbira. Poslej bo dva različna prispevka.

Da ne bodo presojali pobud, ker zavarovalnice niso izčrpale vseh drugih pravnih sredstev, je glasovalo pet sodnikov, trije so bili proti. Za so glasovali predsednik Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Marko Šorli, proti pa Klemen Jaklič, Rajko Knez in Rok Svetlič. Sodnico Nežo Kogovšek Šalamon so izločili.

Sodnik Knez je napisal odklonilno ločeno mnenje. Opozarja, da je poseg oblasti mogoč le izjemoma in da ne gre za enak primer kot so bile cene naftnih derivatov, ob katerih je ustavno sodišče že odločilo podobno in opozarja, da je bil razlog za posredovanje vlade v tem primeru po poročanju medijev celo povsem dnevno političen, da bi si zagotovili popularnost, na kar je javno opozorila poslanka Mojca Pašek Šetinc.

Rajko Knez Foto: US

Odločitev o zavrženju je pet ustavnih sodnikov pojasnilo tako: “Ustavno sodišče od naslovnikov pravnih norm pričakuje, da poskusijo odpraviti domnevne kršitve človekovih pravic, ki temeljijo na predpisu, ki naj bi bil v neskladju z Ustavo, že pred pristojnimi sodišči. Pobudnice, ki izvajajo dodatno zdravstveno zavarovanje lahko zoper državo sprožijo odškodninski postopek ali postopek za plačilo nadomestila zaradi prepovedi prenehanja izvajanja DZZ, v teh postopkih pa lahko pobudnice izčrpajo svoje očitke o protiustavnosti in nezakonitosti Uredbe o ceni premije. Če z zahtevki zoper državo ne bodo uspele, bodo imele neposredni pravni interes za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe o ceni premije, ki sicer na pobudnice ne učinkuje neposredno.”

Odprta usta od začudenja

Knez se je odzval tako:

“Smisel možnosti kontrole (omejitve) cen je reakcija v različnih tržnih deviacijah, neobičajnih okoliščinah (razlogi, ki omogočajo ukrepe nadzora cen in jih določa 8. člen ZKC, naštevajo: posledice elementarnih in drugih množičnih nesreč, obveznosti iz mednarodnih pogodb, prodaja iz blagovnih rezerv, hude motnje pri gibanju cen, nujni ukrepi državne gospodarske politike, itd). Iz tega izhaja izjemnost oblastnega poseganja na trg. Praviloma država z nadzorom in omejevanjem cen ne bo posegala na trg. Tudi pravo EU vidi to možnost le pod izjemnimi pogoji. Izjemnost je tisti prevladujoči element, ki zahteva zato resne in utemeljene pogoje oblasti, če se za ukrep odloči. Presojani primer pa je poseben z več vidikov in v opisane ozke namene ZKC ne sodi.” Med drugim pa je Knez opozoril še, da mediji razloge za vladno posredovanje pojasnjujejo celo z dnevno političnimi razlogi in se pri tem sklicujejo na poslanko Mojco Šetinc Pašek. To je sklicevanje na intervju z omenjeno v Dnevniku 4. 11. 2023 in kot kasneje povzame Delo 22. 11. 2023: “Konec lanskega leta je javnomnenjska podpora gibanju svoboda presegla 34 %, nato je začela padati in aprila pristala pri 23 odstotkih. Izključena poslanka Mojca Šetinc Pašek je […] dejala, da se je ob napovedi zvišanja premij zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje takrat nekdo čez noč spomnil, da bi javnomnenjsko podporo stranki lahko rešili s poslanskim zakonom, ki predvideva ukinitev tega zavarovanja. Soočeni smo bili s tem, da bo vložen zakon, poslanci pa smo morali prispevati bianco podpise. Zakon je bil v parlamentarno proceduro vložen pozno popoldne. Zvečer sem prosila strokovnega sodelavca, ki se je ukvarjal s tem zakonom, naj nam ga pošlje, da si ga preberemo in vidimo, kaj smo sploh predlagali.” Zapisal pa je Knez še, da bo tem citatu “lahko od začudenja usta ostanejo odprta”.

Ločeno mnenje sodnika Rajka Kneza pa takšno:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (6)

https-spletnicasopis-eu