Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ustavno sodišče: plače sodnikov so neustavne

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 1st julij 2023, 09:30 dop

Ustavni sodniki so soglasno pritrdili sodnemu svetu, da so plače sodnikov prenizke in da je neustrezno tudi usklajevanje sodniških plač. Od parlamenta zahtevajo, da mora neustavnost s spremembo zakonov, ki določajo plače sodnikov (in drugih funkcionarjev) popraviti v pol leta. Torej povišati plače sodnikov in izboljšati način usklajevanja teh plač. Odločba je takšna:

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da ni v skladu z ustavo, sodniki niso tudi razveljavili, ker sicer plače sploh ne bi bile urejene in jih ne bi bilo mogoče izplačevati. Odločba sodišča pomeni, da se bo, dokler zakonodajalec ne odpravi ugotovljene protiustavnosti, še naprej uporabljala neustavna ureditev. Ustavno sodišče se ni odločilo, da bi samo določilo način izvršitve svoje odločbe, s katerim bi za čas do odprave ugotovljenih protiustavnosti uredilo vprašanja v zvezi z ureditvijo sodniških plač. Torej višino sodniških plač. Odprava ugotovljenih protiustavnosti zahteva kompleksen razmislek o ureditvi sodniških plač in plač drugih funkcionarjev ter ne nazadnje vseh drugih zaposlenih, ki prejemajo plače iz javnih sredstev, ki ga morajo načeloma opraviti za to pristojni organi, so pojasnili v odločbi. V ta okvir sodi tudi določitev ureditve, s katero bo zagotovljeno usklajevanje sodniških plač. Da bi ugotovljeno protiustavno stanje trajalo čim krajši čas, je sodišče zakonodajalcu določilo najkrajši možni rok, v katerem lahko po presoji sodišča z gotovostjo odpravi ugotovljene protiustavnosti: v roku šestih mesecev. Upoštevalo je, da sta zakonodajalec in vlada že dalj časa seznanjena z obravnavano problematiko, zaradi česar naj bi bilo za pripravo in sprejetje nove ureditve potrebno manj časa.

“Neustavno” so plačne razvrstitve sodnikov zdaj določene tako:

Okrajni sodniki so v izhodišču uvrščeni v 48. plačni razred (kar znese 2.907,45 EUR bruto plače) in lahko z napredovanjem dosežejo 52. plačni razred (kar znese 3.401,31 EUR bruto plače), če pa pridobijo naziv okrajni sodnik svetnik, so uvrščeni v 53. plačni razred (kar znese 3.537,36 EUR bruto plače). Okrožni sodniki so v izhodišču uvrščeni v 51. plačni razred (kar znese 3.270,49 EUR bruto plače) in z napredovanjem lahko dosežejo 54. plačni razred (kar znese 3.678,86 EUR bruto plače), če pa pridobijo naziv okrožni sodnik svetnik, so uvrščeni v 55. plačni razred (kar znese 3.826,01 EUR bruto plače). Višji sodniki so v izhodišču uvrščeni v 56. plačni razred (kar znese 3.979,04 EUR bruto plače) in z napredovanjem lahko dosežejo 58. plačni razred (kar znese 4.303,74 EUR bruto plače), če pa pridobijo naziv višji sodnik svetnik, so uvrščeni v 59. plačni razred (kar znese 4.475,88 EUR bruto plače). Vrhovni sodniki so uvrščeni v 61. plačni razred (kar znese 4.841,11 EUR bruto plače), ob pridobitvi naziva vrhovni sodnik svetnik pa so uvrščeni v 62. plačni razred (kar znese 5.034,77 EUR bruto plače).

Celotna sodba ustavnega sodišča je takšna:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (4)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu