Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

RTVS tone v finančne težave, Forbicij pa je to razumel kot dobiček

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 27th junij 2023, 08:37 pop

»Vodstvo RTV Slovenija nikoli ni zapisalo, da bo ob koncu leta javni zavod imel dobiček. Nasprotno, zapisali smo, da bo RTV Slovenija predvidoma leto končala s presežkom odhodkov nad prihodki, pri čemer ima nova uprava precej možnosti za izboljšanje poslovanja. Naj pojasnimo, presežek odhodkov nad prihodki ni dobiček, pač pa je izguba.«

Tako so se iz vodstva RTV Slovenija odzvali na izjavo za javnost novega predsednika sveta RTV Slovenija Gorana Forbicija, ki je odhajajočemu vodstvu očital zavajanje z napovedjo, da bo zavod letos posloval z dobičkom.

Polemika je pomembna, ker je pričakovati, da bi vlada lahko še letos povišala prispevek za RTV Slovenija, ko bo izvedena depolitizacija, torej menjava celotnega vodstva RTV Slovenija ali pa bo na drug način s finančno podporo poiskala rešitev za finančne težave. Da bodo rešitve iskale šele, ko bodo s svojimi kadri prevzeli RTV Slovenija, so vladajoči napovedali že ob spreminjanju zakonodaje, katere edini cilj so bile kadrovske menjave in ne reševanje težav z racionalizacijo RTV Slovenija ali z zagotavljanje dodatnih virov za medij, ki je danes veliko manj vpliven in pomemben kot je bil pred desetletji, pričakuje pa več javnega (državnega) financiranja.

RTV Slovenija začasno še vodi Andrej Grah Whatmough, dokler predstavniki vladajočih strank (ki se razglašajo za predstavnike civilne družbe) ne bodo, predvidoma sredi julija, izvolili novega predsednika uprave in pozneje članov uprave.

Na trditve Forbicija, kako je dosedanje vodstvo slabo poslovalo, se je sedanji generalni direktor odzval tako:

“V zadnjem pismu javnosti smo zelo jasno opredelili razloge, zaradi katerih bi lahko prišlo do presežka odhodkov nad prihodki. Gre za zunanje dejavnike, na katere vodstvo nima in ni imelo vpliva. To so dvig plač v javnem sektorju, ki je zavod letos stal dodatnih 5 milijonov evrov, dvig cen električne energije, ki so na ravni zavoda višje za pet milijonov evrov glede na leto 2021 ter dvig preostalih stroškov zaradi inflacijskih gibanj. Dodatno k temu, pa je vodstvo opozorilo še na nezmožnost izvajanja kadrovskega prestrukturiranja zaradi omejenih pooblastil, kar je posledica uveljavitve novega zakona o RTV Slovenija. Vodstvo RTV Slovenija je Vlado večkrat obvestilo o zaostrenih finančnih razmerah, s katerimi se zavod sooča, in pozvalo k sistemski ureditvi ustreznega financiranja največjega kulturnega zavoda in javnega medijskega servisa v državi. Kljub navedenemu, opozarjamo, da zavod ni zadolžen in tudi za izplačilo regresa za letni dopust ni potreboval nobenega posojila, tako kot je bila to praksa preteklih let. Predsednik Sveta RTV je zamolčal tudi, da so v prvih petih mesecih leta prihodki od RTV prispevka in ostali komercialni prihodki presegli planirano vrednost, trend pa se bo nadaljeval tudi skozi leto. Nadalje, zavod je v istem obdobju realiziral tudi velike prihranke na fiksnih in variabilnih stroških, in sicer kar v višini dveh milijonov evrov. Izkazalo pa se je tudi, da je bila prodaja delnic Eutelsata Communications zelo dobra poslovna odločitev, saj tržna cena delnic vse od izvedene prodaje vztrajno pada. Skladno z navedenim ocenjujemo, da je pisanje predsednika Sveta RTV o devet milijonski izgubi javnega zavoda ob koncu leta neodgovorno in ne temelji na strokovnih finančnih ocenah. Še več, prepričani smo, da bo imela nova uprava vse vzvode in potrebno strokovno znanje, da bo planirani rezultat konec leta boljši od zdaj planiranega.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu