Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Forbici pričakuje visoko izgubo RTVS konec leta

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 26th junij 2023, 09:44 pop

Visoko izgubo konec leta pričakuje novi predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici, ki je sporočil, da se ne strinja z ocenami vodstva RTV Slovenija, ki je v odhajanju, da so od januarja do maja 2023 poslovali bolje od načrtov. Vodstvu Forbici očita, da je bil nominalno boljši poslovni izid dosežen s predčasno prodajo delnic Eutelsat Communications, ki je bila predvidena za december, brez nje pa bi bil končni rezultat petmesečnega obdobja za približno milijon evrov slabši od načrta. Presežek po mnenju novega predsednika sveta RTV Slovenija ni posledica boljšega poslovanja, temveč izključno posledica spremenjene časovne dinamike prodaje delnic, ki so bile po njegovi oceni prodane po bistveno nižji ceni od načrtovane, zaradi česar bi naj bili prihodki nižji za 2,7 milijona od načrtovanih.

Forbici se tudi ne strinjajo z oceno vodstva, da bo RTV Slovenija leto končala s presežkom. V tem delui je predsednik sveta RTV napovedi vodstva, tako se zdi napak razumel. Kot je opozoril Bojan Požar:

Kot je predsednik sveta RTV Slovenija zapisal v sporočilu za javnost prihodki iz oglaševanja zaostajajo za deset odstotkov za načrtovanimi, namesto za 7,3 milijona jih je bilo le za 6,6 milijona evrov. Odhodki so medtem za 690 tisoč evrov višji od načrtovanih. Načrte so najbolj presegli stroški dela, za 2,3 milijona evrov. Forbici je o tem zapisal še:

“Vodstvo za občuten porast stroškov dela krivi dogovor med vlado in sindikati, torej dejavnik, na katerega naj ne bi imelo vpliva. A to ne drži. V letnem načrtu sta namreč že bili upoštevani obe povečanji plač na podlagi dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki so ga vlada in sindikati javnega sektorja podpisali 13. oktobra 2022. Prišlo pa je do drugih napredovanj, ki jih načrt ni predvidel v taki meri. Gre za napredovanja na podlagi rednih letnih razgovorov, prerazporeditve zaposlenih na podlagi aneksov h kolektivni pogodbi, izstavitve pogodb o zaposlitvi ter vplive različnih poravnav, ki se dogajajo tudi v zadnjih tednih, čeprav vodstvo opravlja le tekoče posle. Vse to bo do konca leta v primerjavi z načrtom dodatno povišalo stroške dela vsaj za štiri milijone evrov oziroma za 4,6 milijona evrov, če upoštevamo prispevke delodajalca.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu