Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Protest gospodarstvenikov proti ravnanju vlade Roberta Goloba

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 15th junij 2023, 08:04 dop

Način in odnos, ki ga predstavniki vlade kažejo do socialnega dialoga, je povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršenkoli resen socialni dialog. Tako so gospodarska združenja, ki so članice ekonomsko-socialnega sveta (ESS), protestirala v znak protesta zaradi kršitev pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta pri predsedniku vlade Roberta Golobu. V protestnem pismu poudarjajo, da je najbolj eklatanten primer kršenja načel socialnega sporazumevanja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na vladi in v državnem zboru povsem mimo ekonomsko socialnega sveta.

Na spletni strani obrtno podjetniške zbornice so o protestnem pismu zapisali še:

“V primeru ESS gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z namenom obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. Zakonodajne predloge z ekonomskega in socialnega področja, vključno s proračunskim memorandumom in državnim proračunom (3. člen Pravil ESS), mora obravnavati ESS. K spoštovanju Pravil ESS se je s svojim podpisom zavezala tudi Vlada RS.
Kljub navedenemu so v mandatu sedanje vlade šli mimo obravnave na ESS najmanj naslednji vladni predlogi predpisov:

1. Sprememba Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije 2023 2024 – ZIPRS2324;
2. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID – 19;
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju;
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Gospodarska združenja smo v pismu navedla še problematiko prisotnosti vladnih predstavnikov (članov in namestnikov ESS) na sejah ESS. Že v preteklosti smo bili ob obravnavi zakonskih predlogov zelo kritični, če vlada ni zagotovila prisotnosti resornega ministra – predlagatelja zakona in tudi če predstavnik tega ministrstva ni uradni član ESS. Žal se tudi v tem mandatu to zelo pogosto dogaja, prav tako se prepogosto dogaja, da vladna stran na sejah ESS ne zagotavlja sklepčnosti ali je le-ta na meji oziroma se tekom seje čaka na posamezne predstavnike vlade, kar po naši oceni kaže na odnos do ESS. Zato upravičeno dvomimo v iskreno željo Vlade RS po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.
str. 2
Predsednika vlade smo združenja v protestnem pismu pozvala, da se osebno udeleži prve naslednje seje ESS pred parlamentarnimi počitnicami, ki bo predvidoma 23. junija 2023. Od njega želimo, da pojasni, ali namerava Vlada Republike Slovenije v prihodnje spoštovati Pravila ESS, kar bi pomenilo: da bo Vlada RS zagotovila, da bo socialni dialog v okviru ESS potekal skladno s sprejetimi pravili o delovanju, da bo zagotovila pogoje za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev v tem dialogu in da bo zagotovila pogoje, da bo socialni dialog dosegal svoj namen.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu