Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Cena obilne Golobove vlade: Zadržali izvajanje proračuna

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 11th april 2023, 09:13 pop

Da bi zagotovila denar za kup novih ministrstev, ki so jih ustanovili in preprečila nenačrtovano prelivanje denarja, se je vlada odločila, da s 23. marcem 2023 začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov na integralnih postavkah državnega proračuna, so sporočili nocoj iz vlade. Hkrati je vlada novemu ministrstvu za infrastrukturo Alenke Bratušek prerazporedila 5,6 milijona evrov “za izboljšanje ravni letalske povezljivosti v Sloveniji”.

Iz vlade s sporočili, da so z “zadržanjem proračuna” ustavili prerazporejanje proračunskih sredstev zaradi prevzemanja novih obveznosti, za katere sredstva v sprejetem proračunu države niso načrtovana v ustrezni višini, razen v primerih razporejanja sredstev splošne proračunske rezervacije. Iz tega ukrepa so izključeni tako imenovani neodvisni ustavni organi, prav tako nemoteno poteka črpanje evropskih sredstev in financiranje namenov, načrtovanih v sprejetem proračunu, vključno z ukrepi za energetsko draginjo.

Dodatno pa so pojasnili, da je vlada “letos reorganizirala državno upravo”. Za tem se skriva ustanovitev petih novih ministrstev in sprememba pristojnosti obstoječih. To je bila edina “reorganizacija”:

Iz vlade so napovedali: “Ker je do te reorganizacije prišlo po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, vlada pripravlja rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili svoje finančne načrte. Ker reorganizacija ne bo terjala povečanja izdatkov državnega proračuna, je treba do uveljavitve rebalansa ustaviti prerazporejanje sredstev v primerih, pri katerih želi kateri od organov s prerazporeditvijo povečati obseg pravic porabe za posamezen namen in prevzeti novo obveznost”.

Vlada pa dopušča možnost, da se za tiste namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, dovoli razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Na posnetku je najbolj obilna vlada, kar jo ima država v zadnjih desetletjih. Med ministri pa ni notranjega Boštjana Poklukarja, ki ob “rekonstrukciji” še ni bil predlagan:

Vlada in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič Foto:DZ/Teja Perko
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu