Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Slovenija po izvozu in uvozu visoko, po neposrednih tujih naložbah na dnu

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 10th december 2022, 05:15 pop

“Deleža izvoza in uvoza blaga in storitev v bruto domačem proizvodu sta bila v 2021 znova visoka. Slovenija ostaja med članicami EU z najvišjimi stopnjami tržne integracije pri blagu, pri storitvah se uvrščamo na sredino. Po deležu neposrednih naložb v BDP ostajamo med zadnjimi osmimi članicami,” je statistični urad republike Slovenije objavil v kazalniku globalizacije 2020, 2021.

Podatki, kako se je gibal izvoz, uvoz in neposredne naložbe v državo in države v tujino, so takšni:

Bolj podrobno je statistični zavod dogajanje opisal tako:

“Vrednost izvoza blaga in storitev je leta 2021 predstavljala 83,6 % BDP, vrednost uvoza blaga in storitev pa 77,3 % BDP. To je bilo za 5,9 oziroma 8,8 odstotne točke več kot v pandemičnem letu 2020 in na skoraj enaki ravni kot v 2019. Slovenija se je po kazalniku o deležih izvoza oz. uvoza blaga in storitev v BDP med državami članicami EU uvrstila na 7. oz. 9. mesto, je statistični urad zapisal v objavi “Pomen vključenosti v mednarodno okolje za slovensko gospodarstvo narašča”.

“Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo blaga, merjena s kazalnikom tržne integracije v blagu (povprečje vrednosti izvoza in uvoza blaga v vrednosti BDP), je bila z vrednostjo 66,7 % med članicami EU med najvišjimi. Višjo je izkazovala le Slovaška, približno enako kot Slovenija pa Madžarska.

Slovenska vključenost v mednarodno menjavo storitev je bila tako, kot prejšnja leta, manjša. Po kazalniku tržne integracije v storitvah (povprečje vrednosti izvoza in uvoza storitev v vrednosti BDP) se je Slovenija s 13,8 % med članicami EU uvrstila na sredino, na 13. mesto.

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji in slovenske neposredne naložbe v tujini rasle bolj kot v predhodnih petih letih

Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2021 znašala 18,4 milijarde EUR. V primerjavi s koncem leta 2020 se je zvišala za 10,4 %, rast je bila višja od povprečja predhodnih petih let (7,5 %).

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec leta 2021 znašala 7,8 milijarde EUR in se je v primerjavi s stanjem leto prej dvignila za 11,8 %. Rast je bila višja od povprečne v predhodnih petih letih, ki je bila 5,0–odstotna.”

Celotno objavo Statističnega urada si lahko preberete tukaj.

.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu