Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Jelinčič piše padli vladi, da bi popravili napako ustavnega sodišča

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 03/01/2021)

Vladi, ki je po manj kot letu in pol obupala pod težo bremen, zaradi česar je premier Marjan Šarec (LMŠ) konec januarja z vsemi ministri odstopil, je predsednik SNS Zmago Jelinčič danes poslal dopis, v katerem jim predlaga, naj takoj začnejo pripravljati spremembo zakona o tujcih, da bi državni zbor ponovno uzakonil možnost hitrega vračanja migrantov na Hrvaško.

Drugačna praksa ESČP

To hitro vračanje tujcev, ki nezakonito prihajajo čez slabo varovano mejo s Hrvaško, je bilo v izjemnih primerih, če bi se število migrantov zelo povečalo, mogoče do lanske odločitve ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je možnost na zahtevo prejšnje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer razveljavilo. Ustavni sodniki so, tudi s sklicevanjem na prejšnje odločitve ESČP, ocenili, da hitro vračanje ilegalnih migrantov brez individualnih preverjanj upravičenj do azila v varno sosednjo Hrvaško niti v primeru izrednih razmer ni dopustno.

A ESČP je svojo pravno prakso zdaj nekoliko spremenilo.

Veliki senat je prejšnji teden razglasil sodbo, da je hitro vračanje migrantov brez individualnih preverjanj v primeru Španije mogoče celo, ko ni izrednih razmer. Spor proti ravnanju španskih oblasti sta sprožila migranta iz Malija ter Slonokoščene obale, ki sta nezakonito prečkala mejo iz Maroka v enklavo Melilla.

Več o tej odločitvi, ki bo zanesljivo še dvigovala prah, pa tudi izvirne sodbe ESČP in slovenskega ustavnega sodišča, lahko preberete v povezanem članku:

EVROPSKO SODIŠČE: HITRA VRAČANJA MIGRANTOV PRI MNOŽIČNIH “ČRNIH” PRESTOPIH MEJE SO DOPUSTNA

Jelinčičevo pismo padli vladi je v celoti takšno:

“Evropskega sodišče za človekove pravice je v zadevi 8675/15 in 8697/15
dne 13. februarja 2020 izreklo sodbo. Vsebina sodbe je:

»…v kolikor množica migrantov ilegalno prestopi Schengensko mejo, nima pravice do individualne obravnave…«.

Takšna odločitev in stališče Evropskega sodišča za človekove pravice je
verjetno precejšen šok za naše levo usmerjene sodnike na Ustavnem
sodišču RS. Sodišče, sestavljeno v pretežni meri iz kadrov leve politične
opcije, je v zadnjem času sprejelo nemalo strokovno pravno nevzdržnih
stališč (drugi tir). Eno izmed teh je bilo sprejeto v odločbi številka: U-I-
59/17-27 z dne 18.9.2019, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo drugi,
tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10. b člena
Zakona o tujcih.

Še dobro, da obstojijo ločena mnenja ustavnih sodnikov in je sodnik ddr.
Klemen Jaklič pripravil odklonilno ločeno mnenje. Vendar je to le
kamenček v mozaiku pravno zdravorazumskega mišljenja, ki bi ga morali imeti vsi ustavni sodniki kot varuhi Ustave RS.
Sodišče je odločilo tako, da je razveljavilo člen zakona o tujcih, ki je
določal, da lahko naša država v izjemnih primerih omeji pravice do
individualne obravnave na način, kot ga s sodbo zdaj izrecno dopušča
ESČP. Ustavno sodišče RS je v sestavi osmih ustavnih sodnikov odločilo, da omejitve niso dopustne, sklicujoč se prav na evropsko ureditev in
dosedanje sodbe ESČP.

Na tem mestu se sprašujem, kako Ustavno sodišče RS pozna evropsko
ureditev in sodno prakso ESČP, ko je več kot očitno, da sodijo izključno po
politični pripadnosti in s tem zavestno krnijo stroko. Najverjetneje
ustavnim sodnikom opomnike pripravljajo strokovni sodelavci
muslimanskega porekla s hrvaškim državljanstvom. Ni rečeno, da se
strokovna stališča povzemajo tudi v kakšnem azilnem domu po nareku
migrantov.

Glede na to, da je zahtevo za oceno ustavnosti sprožila prejšnja varuhinja
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, trenutno svetovalka za človekove
pravice pri predsedniku republike Pahorju, je takšno njeno delovanje
pričakovano. Slovenski varuh človekovih pravic še nikdar v svojem delovanju ni storil nič dobrega za Slovence, v glavnem se je zavzemal za
nad pravice marginalnih skupin, deviantnih skupin in tujcev.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da Vlada RS:

˝Vlada RS naj nemudoma pristopi k spremembi Zakona o tujcih in
ponovno uzakoni možnost hitrega vračanja migrantov, saj je to
skladno z odločitvijo sodbe ESČP v zadevi 8675/15 in 8697/15 dne 13.
februarja 2020.”

Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu